หน้าแรก » ZEEMON » คอร์ดเพลง เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) – ZEEMON

คอร์ดเพลง เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) – ZEEMON

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | G | Am | F | ( 2 Times )

 
เรารัก
แกเท่าที่คนคนนึงจะ
รักได้
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์ดูแลแกเวลาที่ร้
องไห้
 
เธออย่าได้ก
ลัวว่าฉันจะหนีไปมีใ
คร
 
แค่แกเท่า
Am 
นั้นที่ฉันคนนี้จะมี
ใจ 

 
ก็มีแค่แกคนเ
ดียวจะไม่ให้รักได้ไง
ขอโทษถ้าเราแย่ไป
 
เค้าสัญ
Am 
ญาว่าจะประคับประคอง
 
ไม่ให้รักเราต้อง
จบแม้มีคนมาจับจอง

 
และแกก็น่าจะ
รู้ว่าเค้ารักแกเพียงใด
 
สัญญาจะไม่เจ้า
ชู้จะมีแค่แกเคียงกาย
 
ต่อให้มีเรื่อง
Am 
ร้าย ๆ เข้ามาก็ตาม
 
จะกอดแก
ไว้ให้นานเท่านาน 
 
(ให้นานเท่านาน)

INSTRU | C | G | Am | F |

 
เรารัก
แกเท่าที่คนคนนึงจะ
รักได้
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์ดูแลแกเวลาที่ร้
องไห้
 
เธออย่าได้ก
ลัวว่าฉันจะหนีไปมีใ
คร
 
แค่แกเท่า
Am 
นั้นที่ฉันคนนี้จะมี
ใจ 

 
จากไอ้คนเศร้าห
มองมีแกเข้ามาก็ยิ้มได้
 
มื่อก่อนอะไรก็ร้องไห้
 
เค้าจะขอสัญ
Am 
ญาไม่ทิ้งแกแน่นอน
 
ถ้าเกิดว่าเราได้เ
จอจะกอดให้แน่น

 
และแกต้องยิ้มม
าก 
 
แกต้องยิ้มกว้าง
 
อย่าอ่อนแอที่
รักเพราะยังมีเค้าคอยเคียงข้าง
 
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอ
Am 
ย่างที่พาให้พบกัน
 
บอกกับตัวเองเส
มอคนนี้กูรักจัง

 
เรารัก
แกเท่าที่คนคนนึงจะ
รักได้
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์ดูแลแกเวลาที่ร้
องไห้
 
เธออย่าได้ก
ลัวว่าฉันจะหนีไปมีใ
คร
 
แค่แกเท่า
Am 
นั้นที่ฉันคนนี้จะมี
ใจ

 
เรารัก
แกเท่าที่คนคนนึงจะ
รักได้
 
ที่คอยเทค
Am 
แคร์ดูแลแกเวลาที่ร้
องไห้
 
เธออย่าได้ก
ลัวว่าฉันจะหนีไปมีใ
คร
 
แค่แกเท่า
Am 
นั้นที่ฉันคนนี้จะมี
ใจ

OUTRO | C | G | Am | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


เรารักแกเท่าที่คนคนนึงจะรักได้
ที่คอยเทคแคร์ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้
เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะหนีไปมีใคร
แค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ 

ก็มีแค่แกคนเดียวจะไม่ให้รักได้ไง
ขอโทษถ้าเราแย่ไป
เค้าสัญญาว่าจะประคับประคอง
ไม่ให้รักเราต้องจบแม้มีคนมาจับจอง

และแกก็น่าจะรู้ว่าเค้ารักแกเพียงใด
สัญญาจะไม่เจ้าชู้จะมีแค่แกเคียงกาย
ต่อให้มีเรื่องร้าย ๆ เข้ามาก็ตาม
จะกอดแกไว้ให้นานเท่านาน (ให้นานเท่านาน)

( ดนตรี )

เรารักแกเท่าที่คนคนนึงจะรักได้
ที่คอยเทคแคร์ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้
เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะหนีไปมีใคร
แค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ 

จากไอ้คนเศร้าหมองมีแกเข้ามาก็ยิ้มได้
เมื่อก่อนอะไรก็ร้องไห้
เค้าจะขอสัญญาไม่ทิ้งแกแน่นอน
ถ้าเกิดว่าเราได้เจอจะกอดให้แน่น

และแกต้องยิ้มมาก แกต้องยิ้มกว้าง
อย่าอ่อนแอที่รักเพราะยังมีเค้าคอยเคียงข้าง
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พาให้พบกัน
บอกกับตัวเองเสมอคนนี้กูรักจัง

เรารักแกเท่าที่คนคนนึงจะรักได้
ที่คอยเทคแคร์ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้
เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะหนีไปมีใคร
แค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ

เรารักแกเท่าที่คนคนนึงจะรักได้
ที่คอยเทคแคร์ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้
เธออย่าได้กลัวว่าฉันจะหนีไปมีใคร
แค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจ


รูปภาพคอร์ด เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) – ZEEMON

คอร์ดเพลง เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) - ZEEMON

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เรารักแก(เท่าที่คนๆนึงจะรักได้) (คอร์ด)

Lyrics : ZEEMON
Prod by : SAKARIN
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :