คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป – Tilly Birds

  
Text   

คอร์ดเพลง : เมื่อวานก็นานไป Tilly Birds

คอร์ดเพลง เมื่อวานก็นานไป - Tilly Birds

เพลง :

ศิลปิน : Tilly Birds

Original : JAYLERR x Ice Paris

คอร์ดทั้งหมด : Dmaj7,E,C#m,F#


INTRO | Dmaj7 | E | C#m | F# |

 
เพิ่งจากกันเมื่อว
Dmaj7 
าน
 
แต่ทำไ
E 
มรู้สึกเหมือนนานเป็
C#m 
นปี
 
ไม่เข้า
F# 
ใจที่ทรมานอย่า
Dmaj7 
งนี้
 
เมื่อไหร่จะได้เ
E 
จอกันอีกที
 
ก้มต้องมาดู
C#m 
เข็มนาฬิกา
 
ทำไมถึงเ
F# 
ดินช้าอย่างนี้

 
ก็แอบ
Dmaj7 
คิด ว่าเธอ
E 
คงไม่รู้สึกเท่
C#m 
ากัน
 
ว่าเธอ
F# 
คงไม่ทรมานแบบ
Dmaj7 
ฉัน
 
คิดถึงเธอข้างเ
E 
ดียวอยู่อย่างนั้น
 
ทำไมเงียบ
C#m 
หายไม่มาเจอ
 
บางทีก็เห
F# 
มือนเธอลืมฉัน

 
เธอบอกว่าเ
Dmaj7 
ดี๋ยว ว่าเดี๋ยว
 
ว่าเดี๋ยวเรา
E 
ก็ได้เจอ
 
แต่เธอไม่เ
C#m 
หลียว 
 
ไม่เหลียว
 
ไม่เหลียวมอง
F# 
ฉันเลยเหรอ
 
ได้แต่ท
Dmaj7 
นอยู่กับความคาดหวัง
 
ได้แต่
Dmaj7 
จมอยู่กับความผิดหวัง
 
เธอเป็นเ
C#m 
หมือนฉันบ้างไหม 
 
สงสัย
F# 
จัง

 
อยากฟังแค่ว่าเ
Dmaj7 
ธอ ก็อยากเจอไม่แ
E 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#m 
เธอ 
 
แค่อยากเจอไม่แ
F# 
พ้ฉัน
 
คำว่าเ
Dmaj7 
หงาของเรา 
 
มีเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
C#m 
เธอ 
 
เมื่อวานยังนานไป
 
เมื่อว
F# 
านก็นานเกินไป

INSTRU | Dmaj7 | E |

Dmaj7 
หนึ่งนาทีที่ไม่ได้เจอเหมือนทั้งปี
 
หนึ่งชั่วโ
E 
มงที่ไกลเธอทำไมมันนานเหมือนหลายปี
 
ฉันไม่
C#m 
ลืมวันที่เราไม่เจอ 
 
มันนานชั่วนิรันดร์
 
ไม่เ
F# 
ห็นว่าเธอให้รอ 
 
แต่เธอไม่คิดมัน
Dmaj7 
แม้ในความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหน
 
ทางที่เ
E 
ธอเดินไปไกล 
 
ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
C#m 
ก็กลัวแค่ฉันรอเธอไ
F# 
ม่ไหว

 
เธอบอกว่าเ
Dmaj7 
ดี๋ยว ว่าเดี๋ยว
 
ว่าเดี๋ยวเราก็ไ
E 
ด้เจอ
 
แต่เธอไม่เ
C#m 
หลียว ไม่เหลียว
 
ไม่เหลียวมอง
F# 
ฉันเลยเหรอ
 
ได้แต่
Dmaj7 
ทนอยู่กับความคิดถึง
 
ไม่เจอ
F 
คนที่ที่ทำให้คิดถึง
 
เธอเป็นเ
C#m 
หมือนฉันบ้างไหม 
 
สักนิ
F# 
ดนึง

 
อยากฟังแค่ว่าเ
Dmaj7 
ธอ ก็อยากเจอไม่แ
E 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#m 
เธอ แค่อยากเจอไม่แ
F# 
พ้ฉัน
 
คำว่าเ
Dmaj7 
หงาของเรา 
 
มีเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
C#m 
เธอ เมื่อวานยังนานไป

 
ก็
F# 
ฉันยังอยากมองตาคู่
Dmaj7 
นั้น จดจำไม่ใ
E 
ห้ลืม
 
อยากฟังเธอบอ
C#m 
กรัก ก่อนนอนทุก
F# 
ค่ำคืน
 
มีวันไ
Dmaj7 
หนที่เรา 
 
จะพบกันไ
E 
หม
 
ถ้าฉันไม่มี
C#m 
เธอ เมื่อวานก็นานไป
 
เมื่อว
F# 
านก็นานเกินไป

Dmaj7 
  อยากจะเจอ 
 
ไม่ได้เจอ
E 
  อยากให้เธอพูดว่าเธอ
 
  
C#m 
คิดถึงฉันเท่าทีฉันคิดถึงเธอ
 
  
F# 
รู้สึกเหมือนวันไหนที่เราได้เจอ
 
  ถ้าใ
Dmaj7 
จเธอยังไม่เปลี่ยนไป
 
  ช่วยพูดมาให้ไ
F 
ด้รู้ ให้ฉันได้อุ่นใจ หน่อย
 
  
C#m 
ก็ตอนนี้ฉันก็ทำได้แ
F# 
ค่คอย

 
อยากฟังแค่ว่าเ
Dmaj7 
ธอ ก็อยากเจอไม่แ
E 
พ้กัน
 
อยากฟังแค่ว่า
C#m 
เธอ แค่อยากเจอไม่แ
F# 
พ้ฉัน
 
คำว่าเ
Dmaj7 
หงาของเรา 
 
มีเท่ากันไ
E 
หม
 
แค่ฉันไม่มี
C#m 
เธอ 
 
เมื่อวานยังนานไป

 
ก็
F 
ฉันยังอยากมองตาคู่
Dmaj7 
นั้น จดจำไม่ใ
E 
ห้ลืม
 
อยากฟังเธอบอ
C#m 
กรัก ก่อนนอนทุก
F# 
ค่ำคืน
 
มีวันไ
Dmaj7 
หนที่เรา จะพบกันไ
E 
หม
 
ถ้าฉันไม่มี
C#m 
เธอ เมื่อวานก็นานไป
 
เมื่อว
F# 
านก็นานเกินไป

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เมื่อวานก็นานไป


เพิ่งจากกันเมื่อวาน
แต่ทำไมรู้สึกเหมือนนานเป็นปี
ไม่เข้าใจที่ทรมานอย่างนี้
เมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกที
ก้มต้องมาดูเข็มนาฬิกา
ทำไมถึงเดินช้าอย่างนี้

ก็แอบคิด ว่าเธอคงไม่รู้สึกเท่ากัน
ว่าเธอคงไม่ทรมานแบบฉัน
คิดถึงเธอข้างเดียวอยู่อย่างนั้น
ทำไมเงียบหายไม่มาเจอ
บางทีก็เหมือนเธอลืมฉัน

เธอบอกว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว
ว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอ
แต่เธอไม่เหลียว ไม่เหลียว
ไม่เหลียวมองฉันเลยเหรอ
ได้แต่ทนอยู่กับความคาดหวัง
ได้แต่จมอยู่กับความผิดหวัง
เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหม สงสัยจัง

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ แค่อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรา มีเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานยังนานไป
เมื่อวานก็นานเกินไป

( ดนตรี )

หนึ่งนาทีที่ไม่ได้เจอเหมือนทั้งปี
หนึ่งชั่วโมงที่ไกลเธอทำไมมันนานเหมือนหลายปี
ฉันไม่ลืมวันที่เราไม่เจอ มันนานชั่วนิรันดร์
ไม่เห็นว่าเธอให้รอ แต่เธอไม่คิดมัน
แม้ในความทรงจำเอาไว้ไม่ไปไหน
ทางที่เธอเดินไปไกล ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน
ก็กลัวแค่ฉันรอเธอไม่ไหว

เธอบอกว่าเดี๋ยว ว่าเดี๋ยว
ว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอ
แต่เธอไม่เหลียว ไม่เหลียว
ไม่เหลียวมองฉันเลยเหรอ
ได้แต่ทนอยู่กับความคิดถึง
ไม่เจอคนที่ที่ทำให้คิดถึง
เธอเป็นเหมือนฉันบ้างไหม สักนิดนึง

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ แค่อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรา มีเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานยังนานไป

ก็ฉันยังอยากมองตาคู่นั้น จดจำไม่ให้ลืม
อยากฟังเธอบอกรัก ก่อนนอนทุกค่ำคืน
มีวันไหนที่เรา จะพบกันไหม
ถ้าฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป
เมื่อวานก็นานเกินไป

อยากจะเจอ ไม่ได้เจอ
อยากให้เธอพูดว่าเธอ
คิดถึงฉันเท่าทีฉันคิดถึงเธอ
รู้สึกเหมือนวันไหนที่เราได้เจอ
ถ้าใจเธอยังไม่เปลี่ยนไป
ช่วยพูดมาให้ได้รู้ ให้ฉันได้อุ่นใจ หน่อย
ก็ตอนนี้ฉันก็ทำได้แค่คอย

อยากฟังแค่ว่าเธอ ก็อยากเจอไม่แพ้กัน
อยากฟังแค่ว่าเธอ แค่อยากเจอไม่แพ้ฉัน
คำว่าเหงาของเรา มีเท่ากันไหม
แค่ฉันไม่มีเธอ เมื่อวานยังนานไป

ก็ฉันยังอยากมองตาคู่นั้น จดจำไม่ให้ลืม
อยากฟังเธอบอกรัก ก่อนนอนทุกค่ำคืน
มีวันไหนที่เรา จะพบกันไหม
ถ้าฉันไม่มีเธอ เมื่อวานก็นานไป
เมื่อวานก็นานเกินไป

มิวสิควิดีโอ เมื่อวานก็นานไป Tilly Birds

เพลง เมื่อวานก็นานไป
ศิลปิน : Tilly Birds
Original Version : JAYLERR x Ice Paris
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend