คอร์ดเพลง เธอไม่ได้อยู่คนเดียว Tilly Birds

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอไม่ได้อยู่คนเดียว Tilly Birds

คอร์ด :

ศิลปิน : Tilly Birds

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดในเพลง : C,G,Dm,Am,E7


Capo #1
INTRO | C G | C G |
INTRO | C Dm Am | G G7 |

C 
  ข้างนอกนั้นมีเ
E7 
สียงรถมากมาย
Am 
  แต่ฉันได้ยินแค่เ
G 
สียงร้องไห้ของเ
F/C 
ธอ
C 
  เธอบอก 
 
ไม่อยากให้
E7 
ฉันมาพบเธอ
Am 
  เธอบอกว่าในตอน
G 
นี้เธอดูไม่
F/C 
ดี
 
  แต่ช่างมันเถอ
C 
ะนะ 
 
 
G 

C 
  ฉันทำได้แค่ช่
E7 
วยเช็ดน้ำตา
Am 
  แต่ก็ไม่รู้จะ
G 
พูดกับเธอว่า
F/C 
ไง 
 
ฉันไม่รู้เลย
C 
  เธอบอกไม่อยากเป็น
E7 
ภาระของใคร
Am 
  เธอบอกไม่อยากให้ใ
G 
ครดูแลเรื่อยไ
F/C 
 
  ไม่อยากลำบากใครอีกแ
C 
ล้ว 
 
 
G 

G/D 
  แต่ลองมองมาที่
C 
ฉันถ้าไม่ไหว
 
  เธออ่อนแอกับฉันได้รู้ไหม
G 
 
  ถ้าเธออยากจะร้
C 
องไห้ตอนไหน
 
  เธอมาร้องกับฉันได้รู้ไหม
G 
 
  เธอไม่ต้องเข้มแ
C 
ข็งมากเกินไป
 
  แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเธอรู้ไ
Dm 
หม 
 
 
A7 
 
  ถึงแม้คืน
E/B 
นี้จะดูว่าเห
Am 
มือนไม่มีทาง
G 
จบ
G7 

INSTRU | C |

C 
  เธอบอกว่าพังหมดแ
E7 
ล้วไปถึงข้างใน
Am 
  เธอบอกไม่อยากจะต้
G 
องมาทนทุกข์ใจ
F 
  เธอแบกมันไม่ไหว
C 
  แต่ฉันอยากบอกว่า
E7 
ทุกครั้งที่เสียใจ
Am 
  มันแปลว่าข้างใน
G 
นั้นเธอยังมีควา
F 
มรู้สึก
 
  เธอยังมีหัวใ
C 
จ 
 
 
G 

INSTRU | C G | C Dm Am | G G7 |

G/D 
  แต่ลองมองมาที่
C 
ฉันถ้าไม่ไหว
 
  เธออ่อนแอกับฉันได้รู้ไหม
G 
 
  ถ้าเธออยากจะร้
C 
องไห้ตอนไหน
 
  เธอมาร้องกับฉันได้รู้ไหม
G 
 
  เธอไม่ต้องเข้มแ
C 
ข็งมากเกินไป
 
  แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเธอรู้ไ
Dm 
หม 
 
 
A7 
 
  ถึงแม้คืน
E/B 
นี้จะดูว่าเห
Am 
มือนไม่มีทาง
G 
จบ
G7 

C 
  ข้างนอกนั้นมีเ
E7 
สียงรถมากมาย
Am 
  แต่อยากให้เธอฟังเ
G 
สียงฉันไว้ว่าเ
F 
ธอ 
 
 
F6 
 
  ไม่ได้อยู่คนเ
C 
ดียว..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอไม่ได้อยู่คนเดียว


ข้างนอกนั้นมีเสียงรถมากมาย
แต่ฉันได้ยินแค่เสียงร้องไห้ของเธอ
เธอบอก ไม่อยากให้ฉันมาพบเธอ
เธอบอกว่าในตอนนี้เธอดูไม่ดี
แต่ช่างมันเถอะนะ

ฉันทำได้แค่ช่วยเช็ดน้ำตา
แต่ก็ไม่รู้จะพูดกับเธอว่าไง ฉันไม่รู้เลย
เธอบอกไม่อยากเป็นภาระของใคร
เธอบอกไม่อยากให้ใครดูแลเรื่อยไป
ไม่อยากลำบากใครอีกแล้ว

แต่ลองมองมาที่ฉันถ้าไม่ไหว
เธออ่อนแอกับฉันได้รู้ไหม
ถ้าเธออยากจะร้องไห้ตอนไหน
เธอมาร้องกับฉันได้รู้ไหม
เธอไม่ต้องเข้มแข็งมากเกินไป
แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเธอรู้ไหม
ถึงแม้คืนนี้จะดูว่าเหมือนไม่มีทางจบ

( ดนตรี )

เธอบอกว่าพังหมดแล้วไปถึงข้างใน
เธอบอกไม่อยากจะต้องมาทนทุกข์ใจ
เธอแบกมันไม่ไหว
แต่ฉันอยากบอกว่าทุกครั้งที่เสียใจ
มันแปลว่าข้างในนั้นเธอยังมีความรู้สึก
เธอยังมีหัวใจ

( ดนตรี )

แต่ลองมองมาที่ฉัน ถ้าไม่ไหว
เธออ่อนแอกับฉันได้รู้ไหม
ถ้าเธออยากจะร้องไห้ตอนไหน
เธอมาร้องกับฉันได้รู้ไหม
เธอไม่ต้องเข้มแข็งมากเกินไป
แค่นี้ก็เก่งมากแล้วเธอรู้ไหม
ถึงแม้คืนนี้จะดูว่าเหมือนไม่มีทางจบ

ข้างนอกนั้นมีเสียงรถมากมาย
แต่อยากให้เธอฟังเสียงฉันไว้ว่าเธอ
ไม่ได้อยู่คนเดียว..

มิวสิควิดีโอ เธอไม่ได้อยู่คนเดียว Tilly Birds

เพลง : เธอไม่ได้อยู่คนเดียว
Tilly Birds
อนุโรจน์ เกตุเลขา
ณัฐดนัย ชูชาติ
ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend