คอร์ดเพลง ไม่รู้สึก (Unspoken) – Tilly Birds

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไม่รู้สึก (Unspoken) Tilly Birds

คอร์ดเพลง ไม่รู้สึก (Unspoken) - Tilly Birds

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Tilly Birds : ไม่รู้สึก (Unspoken)

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ไม่รู้สึก (Unspoken) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | C | G | F | F |

 
เธอห้
C 
ามดวงอาทิตย์
 
ไม่ให้ส่องแ
G 
สงไม่ได้ 
 
 
F 
 
เธอห้
C 
ามฝนบนฟ้า
 
ไม่ให้โปร
G 
ยลงมา 
 
ไม่
F 
ได้

 
ก็เหมือนความรู้สึก
C 
ฉัน 
 
ที่เ
G 
ธอพยายาม
 
ที่เ
F 
ธอพยายาม 
 
จะห้ามมัน
 
เธอจะบัง
C 
คับ 
 
ให้ฉั
G 
นฝืนไปทำไม
F 
ฝืนได้ยังไง 
 
ก็เพราะมัน

 
มันเป็นไปไม่ไ
C 
ด้ 
 
ที่จะ
Gm 
ไม่รู้สึก
F 
ไม่รู้สึก 
 
คิดถึงเ
D7 
ธอ
 
เธอทำไม่
C 
ได้ 
 
มา
Gm 
ห้ามหัวใจ
F 
ฝืนหัวใจ 
 
ฉันไม่ย
D7 
อม
 
เป็นไปไม่ได้..
 

INSTRU | C | G | F | F |

 
เธอ
Dm 
ห้ามท้องฟ้า 
 
เธอห้ามนิทรา
 
เธอห้
F 
ามดวงดาว 
 
เธอทำไม่ได้
 
เธอ
Dm 
ห้ามน้ำตา 
 
ไม่ให้ไหลลงมา
 
จากต
F 
าฉัน 
 
เธอทำไม่
E7 
ได้

 
มันเป็นไปไม่ไ
C 
ด้ 
 
ที่จะ
Gm 
ไม่รู้สึก
F 
ไม่รู้สึก 
 
คิดถึงเ
D7 
ธอ
 
เธอทำไม่
C 
ได้ 
 
มา
Gm 
ห้ามหัวใจ
F 
ฝืนหัวใจ 
 
ฉันไม่ย
D7 
อม

 
มันเป็นไปไม่ไ
C 
ด้ 
 
ที่จะ
Gm 
ไม่รู้สึก
F 
ไม่รู้สึก 
 
คิดถึงเ
D7 
ธอ
 
เธอทำไม่
C 
ได้ 
 
มา
Gm 
ห้ามหัวใจ
F 
ฝืนหัวใจ 
 
ฉันไม่ย
D7 
อม
 
เป็นไปไม่ได้..  
C 


เธอห้ามดวงอาทิตย์
ไม่ให้ส่องแสงไม่ได้
เธอห้ามฝนบนฟ้า
ไม่ให้โปรยลงมาไม่ได้

ก็เหมือนความรู้สึกฉัน ที่เธอพยายาม
ที่เธอพยายาม จะห้ามมัน
เธอจะบังคับ ให้ฉันฝืนไปทำไม
ฝืนได้ยังไง ก็เพราะมัน

มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก คิดถึงเธอ
เธอทำไม่ได้ มาห้ามหัวใจ
ฝืนหัวใจ ฉันไม่ยอม
เป็นไปไม่ได้

เธอห้ามท้องฟ้า เธอห้ามนิทรา
เธอห้ามดวงดาว เธอทำไม่ได้
เธอห้ามน้ำตา ไม่ให้ไหลลงมา
จากตาฉัน เธอทำไม่ได้

มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก คิดถึงเธอ
เธอทำไม่ได้ มาห้ามหัวใจ
ฝืนหัวใจ ฉันไม่ยอม

มันเป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่รู้สึก
ไม่รู้สึก คิดถึงเธอ
เธอทำไม่ได้ มาห้ามหัวใจ
ฝืนหัวใจ ฉันไม่ยอม
เป็นไปไม่ได้


รูปภาพคอร์ด ไม่รู้สึก (Unspoken) – Tilly Birds

คอร์ดเพลง ไม่รู้สึก (Unspoken) - Tilly Birds

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่รู้สึก (Unspoken) (คอร์ด)

อนุโรจน์ เกตุเลขา
ณัฐดนัย ชูชาติ
ธุวานนท์ ตันติวัฒนวรกุล
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend