คอร์ดเพลง เดอะแบก – Tilly Birds

  
Text   

คอร์ดเพลง : เดอะแบก Tilly Birds

คอร์ดเพลง เดอะแบก - Tilly Birds

เพลง :

ศิลปิน : Tilly Birds

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C#m,B,F#,F#m,A


INTRO | C#m | C#m | B | B | ( 2 Times )

C#m 
หนักเหมือนกันนะ 
 
แบกความสัม
B 
พันธ์เอาไว้
C#m 
เหนื่อยเหมือนกันไหม 
 
เพราะว่าฉันเ
B 
ริ่มจะไม่ไหว
C#m 
เราทะเลาะกันทุกเวลา 
 
รอยยิ้มเริ่มก
B 
ลายเป็นน้ำตา
 
ทุกๆ  
C#m 
วันก็มีแต่ปัญหา 
 
และมีแค่
B 
ฉันแค่ฉันที่พยายามจะ

C#m 
แบกไว้ 
 
แบกไว้
 
แม้ว่าข้างในแทบไ
B 
ม่ไหว 
 
ไม่ไหวเลย
 
หัวใจที่มีก็แ
C#m 
หลกไป 
 
แหลกไป
 
รักเรามันไม่เ
B 
ป็น.. 
 
อย่างที่เคย

 
ใจมันขอร้
A 
อง 
 
ให้ฉัน
B 
พอ
 
เพราะเธอไม่
C#m 
พร้อม 
 
ที่จะไป
F# 
ต่อ
 
แขนยังคงแ
A 
บก 
 
แต่หัวใจแทบแ
B 
หลก
 
อยากปล่อยและ
C#m 
วางรักลงสัก
F# 
ที
 
ได้แต่ประค
A 
อง 
 
ไม่ให้
B 
พัง
 
เพราะใจของฉั
C#m 
นยัง 
 
อยากให้เราไปด้ว
F# 
ยกัน
 
แขนยังคงแ
A 
บก 
 
แต่หัวใจแทบแห
B 
ลก
 
อยากปล่อยและวา
C#m 
งรักลง 
 
 
F# 
วางรักลงสั
C#m 
กที

 
ขอแ
C#m 
ค่นี้ 
 
เราคุยกันได้ไหม
 
เธอชอบวิ่ง
B 
หนี 
 
และทิ้งฉันเอาไว้
 
เลิกกันเป็นพั
C#m 
นครั้ง และในทุกๆ ครั้ง ก็มีเพียงแค่ฉัน
 
ที่ยัง
B 
คงมีความหวัง ให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง ฉันเลย

C#m 
แบกไว้ 
 
แบกไว้
 
แม้ว่าข้างในแทบไ
B 
ม่ไหว 
 
ไม่ไหวเลย
 
หัวใจที่มีก็แ
C#m 
หลกไป 
 
แหลกไป
 
รักเรามันไม่เ
B 
ป็น.. 
 
อย่างที่เคย

 
ใจมันขอร้
A 
อง 
 
ให้ฉัน
B 
พอ
 
เพราะเธอไม่
C#m 
พร้อม 
 
ที่จะไป
F# 
ต่อ
 
แขนยังคงแ
A 
บก 
 
แต่หัวใจแทบแ
B 
หลก
 
อยากปล่อยและ
C#m 
วางรักลงสัก
F# 
ที
 
ได้แต่ประค
A 
อง 
 
ไม่ให้
B 
พัง
 
เพราะใจของฉั
C#m 
นยัง 
 
อยากให้เราไปด้ว
F# 
ยกัน
 
แขนยังคงแ
A 
บก 
 
แต่หัวใจแทบแห
B 
ลก
 
อยากปล่อยและวา
C#m 
งรักลง 
 
 
F# 
วางรักลง

A 
พอแล้วสักที 
 
มันไ
C#m 
ม่มีความหมาย
G#m 
ยอมรับสักที 
 
เราไ
G# 
ม่มีความหมาย
F#m 
ถ้ามันพั
E 
งแล้ว.
B/D# 
.. 
 
แบ
C#m 
กไว้เพื่ออ
B 
ะไร
A 
พอแล้วสักที 
 
 
C#m 
หยุดทำดีได้แล้ว
G#m 
ยอมรับสักที 
 
มันไ
G# 
ม่ดีขึ้นแล้ว
F#m 
แค่ทิ้งใจไป 
 
วาง
B 
รักลงได้ไหม

INSTRU | A | B | C#m | C#m | ( 6 Times )
INSTRU ( แบกไว้ แบกไว้.. )

 
ใจมันขอร้
A 
อง 
 
ให้ฉัน
B 
พอ
 
เพราะเธอไม่
C#m 
พร้อม 
 
ที่จะไป
F# 
ต่อ
 
แขนยังคงแ
A 
บก 
 
แต่หัวใจแทบแ
B 
หลก
 
อยากปล่อยและ
C#m 
วางรักลงสัก
F# 
ที
 
ได้แต่ประค
A 
อง 
 
ไม่ให้
B 
พัง
 
แต่ต้องยอมรั
C#m 
บมัน 
 
เมื่อเราถึงทางตัน
 
ไม่ต้องไปแ
A 
บก 
 
ให้หัวใจมันแห
B 
ลก
 
ต้องปล่อยและ
C#m 
วางรักลง 
 
วางรักลงสักที

INSTRU | C#m | C#m | B | B | ( 2 Times )

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เดอะแบก


หนักเหมือนกันนะ แบกความสัมพันธ์เอาไว้
เหนื่อยเหมือนกันไหม เพราะว่าฉันเริ่มจะไม่ไหว

เราทะเลาะกันทุกเวลา
รอยยิ้มเริ่มกลายเป็นน้ำตา
ทุกๆ วันก็มีแต่ปัญหา
และ มีแค่ฉัน แค่ฉัน ที่พยายามจะ

แบกไว้ แบกไว้
แม้ว่าข้างใน แทบไม่ไหว ไม่ไหวเลย
หัวใจที่มี ก็แหลกไป แหลกไป
รักเรามันไม่เป็นอย่างที่เคย

ใจมันขอร้องให้ฉันพอ
เพราะเธอไม่พร้อมที่จะไปต่อ
แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก
อยากปล่อยและวางรักลงสักที

ได้แต่ประคองไม่ให้พัง
เพราะใจของฉันยัง อยากให้เราไปด้วยกัน
แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก
อยากปล่อยและวางรักลง วางรักลงสักที

ขอแค่นี้ เราคุยกันได้ไหม
เธอชอบวิ่งหนี และทิ้งฉันเอาไว้

เลิกกันเป็นพันครั้ง
และในทุกๆ ครั้ง ก็มีเพียงแค่ฉัน
ที่ยังคงมีความหวัง
ให้เราเริ่มใหม่อีกครั้ง
ฉันเลย

แบกไว้ แบกไว้
แม้ว่าข้างใน แทบไม่ไหว ไม่ไหวเลย
หัวใจที่มี ก็แหลกไป แหลกไป
รักเรามันไม่เป็นอย่างที่เคย

ใจมันขอร้องให้ฉันพอ
เพราะเธอไม่พร้อมที่จะไปต่อ
แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก
อยากปล่อยและวางรักลงสักที

ได้แต่ประคองไม่ให้พัง
เพราะใจของฉันยัง อยากให้เราไปด้วยกัน
แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก
อยากปล่อยและวางรักลง วางรักลง

พอแล้วสักที มันไม่มีความหมาย
ยอมรับสักที เราไม่มีความหมาย
ถ้ามันพังแล้ว แบกไว้เพื่ออะไร

พอแล้วสักที หยุดทำดีได้แล้ว
ยอมรับสักที มันไม่ดีขึ้นแล้ว
แค่ทิ้งใจไป วางรักลงได้ไหม

แบกไว้ แบกไว้
แบกไว้ แบกไว้
แบกไว้ แบกไว้
แบกไว้ แบกไว้

ใจมันขอร้องให้ฉันพอ
เพราะเธอไม่พร้อมที่จะไปต่อ
แขนยังคงแบก แต่หัวใจแทบแหลก
อยากปล่อยและวางรักลงสักที

ได้แต่ประคองไม่ให้พัง
แต่ต้องยอมรับมัน เมื่อเราถึงทางตัน
ไม่ต้องไปแบก ให้หัวใจมันแหลก
ต้องปล่อยและวางรักลง วางรักลง สักที

มิวสิควิดีโอ เดอะแบก Tilly Birds

เพลง เดอะแบก
ศิลปิน : Tilly Birds
ติดต่องานจ้าง 086-669-6099
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend