คอร์ดเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก – เคย์ ต้นน้ำชี

  
Text   

คอร์ดเพลง : เริ่มใหม่บ่ได้ดอก เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก - เคย์ ต้นน้ำชี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เคย์ ต้นน้ำชี : เริ่มใหม่บ่ได้ดอก

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Tune to Eb
INTRO | D | F#m | Bm | A |
INTRO | G A | F#m Bm | G | A |

 
มื้อที่เ
D 
จ้าได้ทิ้งกันไป 
 
เฮ็ดปานหั
F#m 
วใจอ้ายบ่มีค่า
 
ลืมความ
Bm 
หลังทิ้งคำสัญญา 
 
ที่บอกว่า
F#m 
ฮัก
 
ปล่อยอ้
G 
ายให้เหงาเดียวด
A 
าย
 
คนใจ
F#m 
ร้ายคือเจ้าล่ะ
Bm 
หนอ
 
หลาย
Em 
ฮักหลายใจบ่
A 
พอ 
 
แท้หนอใ
D 
จคน

 
ในมื้อ
D 
นี้อ้ายเริ่มทำใจ 
 
สิลืมเจ้า
F#m 
ได้แผลใจเริ่มดี
 
บ่เหลือ
Bm 
แล้วความฮักที่มี 
 
ระหว่างเ
F#m 
ฮาสอง
 
แต่น้
G 
องกลับมาขอคื
A 
นดี
 
ฮักที่
F#m 
มีเริ่มใหม่ไ
Bm 
ด้บ่
 
บอกสิ
G 
ฮักมีกันกะ
A 
พอบ่นอกใ
Bm 

 
บ่
Em 
เชื่อกับคำว่าฮัก 
 
พอ
F#m 
แล้วกับคนหลายใจ
 
สิไปต
G 
ายทางได๋กะไปบ่ต้องคื
A 
นมา..

 
ให้กลับไปเป็นคือเ
G 
ก่า 
 
ตอน
A 
ฮักกัน
F#m 
มันเป็นไปบ่ได้
Bm 
ดอก
 
ยังจำคำที่เค
G 
ยหลอก 
 
ว่าฮั
A 
กหลาย
 
สุดท้ายก็ทิ้
D 
งไป

 
มาขอให้เริ่มต้
G 
นใหม่ 
 
อยากคื
A 
นมา
 
ให้
F#m 
เก็บไว้สาอย่า
Bm 
เว้า
 
บ่กินหญ้าเด้อกิ
G 
นข้าว
 
บ่แ
A 
ม่นควาย 
 
เจ็บแล้วเฮ
Bm 
าจำ

INSTRU | G | A | F#m | Bm | ( 2 Times )

Em 
..คำฮัก 
 
ที่
Bm 
มีให้คืนไปสา
 
อย่าก
G 
ลับมา 
 
ทำร้ายใจอี
F#7 
กเลย

 
ให้กลับไปเป็นคือเ
G 
ก่า 
 
ตอน
A 
ฮักกัน
F#m 
มันเป็นไปบ่ได้
Bm 
ดอก
 
ยังจำคำที่เค
G 
ยหลอก
 
ว่าฮั
A 
กหลาย 
 
สุดท้ายก็ทิ้
D 
งไป

 
มาขอให้เริ่มต้
G 
นใหม่ 
 
อยากคื
A 
นมา
 
ให้
F#m 
เก็บไว้สาอย่า
Bm 
เว้า
 
บ่กินหญ้าเด้อกิ
G 
นข้าว
 
บ่แ
A 
ม่นควาย 
 
เจ็บแล้วเฮ
Bm 
าจำ

 
บ่กินหญ้าเด้อกิ
G 
นข้าว 
 
บ่แ
A 
ม่นควาย.
F#m 
..
 
เจ็บแล้วเฮ
Bm 
าจำ..


มื้อที่เจ้าได้ทิ้งกันไป เฮ็ดปานหัวใจอ้ายบ่มีค่า
ลืมความหลังทิ้งคำสัญญา ที่บอกว่าฮัก
ปล่อยอ้ายให้เหงาเดียวดาย
คนใจร้ายคือเจ้าล่ะหนอ
หลายฮักหลายใจบ่พอ แท้หนอใจคน

ในมื้อนี้อ้ายเริ่มทำใจ สิลืมเจ้าได้แผลใจเริ่มดี
บ่เหลือแล้วความฮักที่มี ระหว่างเฮาสอง
แต่น้องกลับมาขอคืนดี
ฮักที่มีเริ่มใหม่ได้บ่
บอกสิฮักมีกันกะพอบ่นอกใจ

บ่เชื่อกับคำว่าฮัก พอแล้วกับคนหลายใจ
สิไปตายทางได๋กะไปบ่ต้องคืนมา..

ให้กลับไปเป็นคือเก่า ตอนฮักกัน
มันเป็นไปบ่ได้ดอก
ยังจำคำที่เคยหลอก ว่าฮักหลาย
สุดท้ายก็ทิ้งไป

มาขอให้เริ่มต้นใหม่ อยากคืนมา
ให้เก็บไว้สาอย่าเว้า
บ่กินหญ้าเด้อกินข้าว
บ่แม่นควาย เจ็บแล้วเฮาจำ

( ดนตรี )

..คำฮัก ที่มีให้คืนไปสา
อย่ากลับมา ทำร้ายใจอีกเลย

ให้กลับไปเป็นคือเก่า ตอนฮักกัน
มันเป็นไปบ่ได้ดอก
ยังจำคำที่เคยหลอก
ว่าฮักหลาย สุดท้ายก็ทิ้งไป

มาขอให้เริ่มต้นใหม่ อยากคืนมา
ให้เก็บไว้สาอย่าเว้า
บ่กินหญ้าเด้อกินข้าว
บ่แม่นควาย เจ็บแล้วเฮาจำ

บ่กินหญ้าเด้อกินข้าว บ่แม่นควาย…
เจ็บแล้วเฮาจำ..


รูปภาพคอร์ด เริ่มใหม่บ่ได้ดอก – เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก - เคย์ ต้นน้ำชี

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เริ่มใหม่บ่ได้ดอก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานแสดง 095-665-1655
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend