คอร์ดเพลง กูโสด – เคย์ ต้นน้ำชี

  
Text   

คอร์ดเพลง กูโสด เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลง กูโสด - เคย์ ต้นน้ำชี

เพลง กูโสด (คอร์ด)

ศิลปิน : เคย์ ต้นน้ำชี

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เคย์ ต้นน้ำชี กูโสด

คีย์คอร์ดเพลง กูโสด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Am 
ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็
F 
ชนเอามันจนเมา
 
ให้ใจ
G 
ลืมเรื่องเก่า 
 
คนที่
C 
ทำให้เราเจ็บ
E 
ซ้ำ
 
อย่าไป
Am 
คิดเสียดาย 
 
ยังมี
F 
คนตั้งอีกมากมาย
 
ก็แค่ร้
G 
องตะโกนออกไปให้ใครได้
E 
รู้..
 
ว่ากูโ
Am 
สด..

INSTRU | Am | F | G | E |
INSTRU | Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | F | G | E | E |

Am 
อยู่เป็นควายให้เธอส
F 
วมเขามาตั้งนาน
 
พึ่งสิ
G 
ฮู้เธอบ่ฮักกันก็ตอนที่เ
C 
ธอพาใครเข้า
E 
มา
 
ฉันอุต
Am 
ส่าเชื่อใจ 
 
แต่สุดท้
F 
ายต้องมีน้ำตา
 
ก็หย่อน
G 
คนสันดานหมาหมาฮักเดียวไม่
E 
พอ

 
สำ
F 
คนหลายใจเฮาสิบ่แ
G 
คร์สิบ่สน
 
ก็แค่
Em 
คนหมดใจก็เท่า
Am 
นั้น
 
แค่หาเอ
F 
าใหม่.
G 
.. 
 
ก็แค่
E 
นั้น

Am 
ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็
F 
ชนเอามันจนเมา
 
ให้ใจ
G 
ลืมเรื่องเก่า 
 
คนที่
C 
ทำให้เราเจ็บ
E 
ซ้ำ
 
อย่าไป
Am 
คิดเสียดาย 
 
ยังมี
F 
คนตั้งอีกมากมาย
 
ก็แค่ร้
G 
องตะโกนออกไปให้ใครได้
E 
รู้..
 
ว่ากูโ
Am 
สด.. 
 
 
E 

Am 
เจ็บสำนี้มันก็
F 
คงบ่ถึงตาย
 
แค่โดน
G 
คนใจร้ายมาลวงห
C 
ลอกกัน 
 
 
E 
 
แค่ป
Am 
ล่อยให้ควายสอง
F 
โตมันไปฮักกัน
 
แล้วคอย
G 
ดูว่ามันสิฮักกันนานไ
E 
หม

 
สำ
F 
คนหลายใจเฮาสิบ่แ
G 
คร์สิบ่สน
 
ก็แค่
Em 
คนหมดใจก็เท่า
Am 
นั้น
 
แค่หาเอ
F 
าใหม่.
G 
.. 
 
ก็แค่
E 
นั้น

Am 
ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็
F 
ชนเอามันจนเมา
 
ให้ใจ
G 
ลืมเรื่องเก่า 
 
คนที่
C 
ทำให้เราเจ็บ
E 
ซ้ำ
 
อย่าไป
Am 
คิดเสียดาย 
 
ยังมี
F 
คนตั้งอีกมากมาย
 
ก็แค่ร้
G 
องตะโกนออกไปให้ใครได้
E 
รู้..
 
ว่ากูโ
Am 
สด.. 
 
 
E 

INSTRU | Am | F | G | E |
INSTRU | Am | F | G | C E |
INSTRU | Am | F | G | E | E |

F 
คนหลายใ
G 
 
อยู่กันไ
Em 
ปก็ปวดใจเท่า
Am 
นั้น
 
แค่หาเอาใ
F 
หม่.
G 
..
 
อย่าไปส
E 
นใจ 
 
 
F 
 
G 
 
Am 

Am 
ยกแก้วขึ้นมาดื่มหมดจ
F 
อกเอามันจนเมา
 
ดื่มให้
G 
ลืมความเศร้าคนที่
C 
ทำใจเราเจ็บ
E 
ซ้ำ
 
อย่าไป
Am 
คิดเสียดาย 
 
คนต่อ
F 
คิวยังอีกมากมาย
 
เพียงแค่ร้
G 
องตะโกนออกไปให้ใครได้
E 
รู้..
 
ว่ากูโสด..
 

Am 
ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็
F 
ชนเอามันจนเมา
 
ให้ใจ
G 
ลืมเรื่องเก่า 
 
คนที่
C 
ทำให้เราเจ็บ
E 
ซ้ำ
 
อย่าไป
Am 
คิดเสียดาย 
 
ยังมี
F 
คนตั้งอีกมากมาย
 
ก็แค่ร้
G 
องตะโกนออกไปให้ใครได้
E 
รู้..
 
ว่ากูโสด..
 

OUTRO | Am | F | G | C E |
OUTRO | Am | F | G | E | E | Am | Am |


ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ชนเอามันจนเมา
ให้ใจลืมเรื่องเก่า คนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำ
อย่าไปคิดเสียดาย ยังมีคนตั้งอีกมากมาย
ก็แค่ร้องตะโกนออกไปให้ใครได้รู้ ว่ากูโสด

( ดนตรี )

อยู่เป็นควายให้เธอสวมเขามาตั้งนาน
พึ่งสิฮู้เธอบ่ฮักกันก็ตอนที่เธอพาใครเข้ามา
ฉันอุตส่าเชื่อใจ แต่สุดท้ายต้องมีน้ำตา
ก็หย่อนคนสันดานหมาหมาฮักเดียวไม่พอ

สำคนหลายใจเฮาสิบ่แคร์สิบ่สนสน
ก็แค่คนหมดใจก็เท่านั้น แค่หาเอาใหม่ ก็แค่นั้น

ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ชนเอามันจนเมา
ให้ใจลืมเรื่องเก่า คนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำ
อย่าไปคิดเสียดาย ยังมีคนตั้งอีกมากมาย
ก็แค่ร้องตะโกนออกไปให้ใครได้รู้ ว่ากูโสด

เจ็บสำนี้มันก็คงบ่ถึงตาย
แค่โดนคนใจร้ายมาลวงหลอกกัน
แค่ปล่อยให้ควายสองตโตมันไปฮักกัน
แล้วคอยดูว่ามันสิรักกันนานไหม

สำคนหลายใจเฮาสิบ่แคร์สิบ่สนสน
ก็แค่คนหมดใจก็เท่านั้น แค่หาเอาใหม่ ก็แค่นั้น

ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ชนเอามันจนเมา
ให้ใจลืมเรื่องเก่า คนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำ
อย่าไปคิดเสียดาย ยังมีคนตั้งอีกมากมาย
ก็แค่ร้องตะโกนออกไปให้ใครได้รู้ ว่ากูโสด

( ดนตรี )

คนหลายใจ อยู่กันไปก็ปวดใจเท่านั้น
แค่หาเอาใหม่ อย่าไปสนใจ

ยกแก้วขึ้นมาดื่มหมดจอกเอามันจนเมา
ดื่มให้ลืมความเศร้าคนที่ทำใจเราเจ็บซ้ำ
อย่าไปคิดเสียดาย คนต่อคิวยังอีกมากมาย
เพียงแค่ร้องตะโกนออกไปให้ใครได้รู้ ว่ากูโสด

ยกแก้วขึ้นมาแล้วก็ชนเอามันจนเมา
ให้ใจลืมเรื่องเก่า คนที่ทำให้เราเจ็บซ้ำ
อย่าไปคิดเสียดาย ยังมีคนตั้งอีกมากมาย
ก็แค่ร้องตะโกนออกไปให้ใครได้รู้ ว่ากูโสด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง กูโสด (คอร์ด)
ศิลปิน เคย์ ต้นน้ำชี
คำร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : 216 Studio
ติดต่องานแสดง : 095-665-1655
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend