คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง – ปรีชา ปัดภัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : เว้าสู่ฟัง ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง - ปรีชา ปัดภัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ปรีชา ปัดภัย : เว้าสู่ฟัง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am G | F | ( 2 Times )

Am 
ฝน 
 
ยัง
G 
บ่ทันซา 
 
ฟ้า
F 
ยังมืดครึ้มอยู่
 
น้ำ
Am 
ตา 
 
ยังไ
G 
หล 
 
บ่เหือ
F 
ดหาย 
 
 
G 
Am 
เจ็บ 
 
ยัง
G 
บ่บรรเทา 
 
ที่เ
F 
ขานั้นถิ่มป๋าไป
 
ฮ้อง
Am 
ไห้ 
 
ออก
G 
มา 
 
ให้
F 
พอ

 
ก็
G 
ที่ตรง
C 
นี้มีเพียงแค่เ
G 
ฮา
 
ยังมีอ้
F 
ายนั่งเฝ้าเจ้าอยู่
 
G 
จ็บอีห
C 
ยังสิขอรับ
G 
รู้ 
 
แค่เว้าสู่
F 
ฟัง

 
ความ
Am 
หวัง 
 
เขา
G 
พังไปแล้ว
F 
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่ 
 
 
G 
 
เสีย
Am 
ใจ 
 
เสีย
G 
ได้แต่อย่าเสีย
F 
คน 
 
 
G 
 
ฟ้าว
Am 
ตื่น 
 
ถิ่ม
G 
สาน้ำเมา
 
เป็นจั่งไ
F 
ด๋เขาก็บ่หลูโตน 
 
 
G 
 
ปล่อยมัน
Am 
ไป 
 
แค่ส่ำ
G 
คนที่บ่ฮั
F 
กจริง

 
เตะมัน
C 
ทิ้งไปให้พ้นไ
G 
กล 
 
 
ความ
F 
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
C 
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
G 
ยัง
 
บ่พอใ
F 
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
G 
งตาย
 
เฮ็ดได้
F 
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
G 
คัญ
 
ที่อ้าย
F 
มีมันยังบ่ดี
G 
พอ
 
เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้..
 

INSTRU | Am G | F | Am G | F | F |

 
ความ
Am 
หวัง 
 
เขา
G 
พังไปแล้ว
F 
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่ 
 
 
G 
 
เสีย
Am 
ใจ 
 
เสีย
G 
ได้แต่อย่าเสีย
F 
คน 
 
 
G 
 
ฟ้าว
Am 
ตื่น 
 
ถิ่ม
G 
สาน้ำเมา
 
เป็นจั่งไ
F 
ด๋เขาก็บ่หลูโตน 
 
 
G 
 
ปล่อยมัน
Am 
ไป 
 
แค่ส่ำ
G 
คนที่บ่ฮั
F 
กจริง 
 
โอ

 
เตะมัน
C 
ทิ้งไปให้พ้นไ
G 
กล 
 
 
ความ
F 
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
C 
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
G 
ยัง
 
บ่พอใ
F 
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
G 
งตาย
 
เฮ็ดได้
F 
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
G 
คัญ
 
ที่อ้าย
F 
มีมันยังบ่ดี
G 
พอ

 
เตะมัน
C 
ทิ้งไปให้พ้นไ
G 
กล 
 
 
ความ
F 
จำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
 
จำแล้วเ
C 
จ็บสิเก็บไว้เฮ็ดห
G 
ยัง
 
บ่พอใ
F 
ห้เจ้ามานั่งเสียดาย
 
เห็นเจ้า
Am 
เจ็บอ้ายกะเจ็บปา
G 
งตาย
 
เฮ็ดได้
F 
แค่ปลอบใจท่อนั้น
 
ย้อนฮู้
Am 
ว่า 
 
ความ
G 
คัญ
 
ที่อ้าย
F 
มีมันยังบ่ดี
G 
พอ

 
แต่สิขอดูแ
Am 
ลเจ้า 
 
 
G 
F 

 
สิขอดูแ
Am 
ลเจ้า 
 
 
G 
F 
Am 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เว้าสู่ฟัง


ฝน ยังบ่ทันซา ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่
น้ำตา ยังไหล บ่เหือดหาย
เจ็บ ยังบ่บรรเทา ที่เขานั้นถิ่มป๋าไป
ฮ้องไห้ ออกมา ให้พอ

ก็ที่ตรงนี้มีเพียงแค่เฮา
ยังมีอ้ายนั่งเฝ้าเจ้าอยู่
เจ็บอีหยังสิขอรับรู้ แค่เว้าสู่ฟัง

ความหวัง เขาพังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่
เสียใจ เสียได้แต่อย่าเสียคน
ฟ้าวตื่น ถิ่มสาน้ำเมา
เป็นจั่งได๋เขาก็บ่หลูโตน
ปล่อยมันไป แค่ส่ำคนที่บ่ฮักจริง

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ
เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้..

( ดนตรี )

ความหวัง เขาพังไปแล้ว
ถิ่มเจ้าไปมีใหม่
เสียใจ เสียได้แต่อย่าเสียคน
ฟ้าวตื่น ถิ่มสาน้ำเมา
เป็นจั่งได๋เขาก็บ่หลูโตน
ปล่อยมันไป แค่ส่ำคนที่บ่ฮักจริง โอ

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ

เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกล ๆ
ความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง
จำแล้วเจ็บสิเก็บไว้เฮ็ดหยัง
บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย
เห็นเจ้าเจ็บอ้ายกะเจ็บปางตาย
เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น
ย้อนฮู้ว่า ความคัญ
ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ

แต่สิขอดูแลเจ้า..

สิขอดูแลเจ้า.


รูปภาพคอร์ด เว้าสู่ฟัง – ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง - ปรีชา ปัดภัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เว้าสู่ฟัง (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน ,ยศดนัย ภู่ทอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend