คอร์ดเพลง เขาบ่คืนมา เคย์ ต้นน้ำชี

  
Text   
คอร์ดเพลง เขาบ่คืนมา ศิลปิน เคย์ ต้นน้ำชี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | C#m | D | E |
INTRO | F#m | E | D | E | E |

 
เจ็บ
F#m 
สั่นบ่.. 
 
บักก้อนหัวใ
E 
จข่อหล่อ
 
ถ้ามึง
C#m 
เจ็บกะพอ 
 
หยุดเอา
F#m 
ไว้ส่ำนี้สา
F#m 
มึงกะฮู้.. 
 
ว่าสุดท้
E 
ายต้องเสียน้ำตา
 
อย่าไป
C#m 
เสียเวลา 
 
เขาบ่
F#m 
กลับมาหามึงดอก

D 
ต้องทนทุกข์ 
 
 
E 
อยู่กับความเหงา
C#m 
เขาเซา
F#m 
ฮักมึงแล้ว
D 
คือสิบ่แม่นแนว 
 
ให้มึง
E 
พอ..

 
มึงสิไป
D 
รอเขาเพื่ออิห
E 
ยัง
 
จนใจหมุ่น
C#m 
ม่างพังไปเบิด
F#m 
แล้ว
 
เขามีคนใ
D 
หม่ใจเขาเปลี่ยนไปแ
E 
ล้ว
 
มันบ่
A 
คือเก่า
 
มึงนั่งฮ้องไ
D 
ห้แต่เขามีความ
E 
สุข
 
มึงมีความ
C#m 
ทุกข์แต่เขาแฮง
F#m 
สุขใจ
 
ต่อให้
D 
มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นต
E 
าย
 
เขากะบ่
F#m 
คืนมา

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | A | A |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |

 
มึงสิไป
D 
รอเขาเพื่ออิห
E 
ยัง
 
จนใจหมุ่น
C#m 
ม่างพังไปเบิด
F#m 
แล้ว
 
เขามีคนใ
D 
หม่ใจเขาเปลี่ยนไปแ
E 
ล้ว
 
มันบ่
A 
คือเก่า
 
มึงนั่งฮ้องไ
D 
ห้แต่เขามีความ
E 
สุข
 
มึงมีความ
C#m 
ทุกข์แต่เขาแฮง
F#m 
สุขใจ
 
ต่อให้
D 
มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นต
E 
าย
 
เขากะบ่
F#m 
คืนมา

 
มึงสิไป
D 
รอเขาเพื่ออิห
E 
ยัง
 
จนใจหมุ่น
C#m 
ม่างพังไปเบิด
F#m 
แล้ว
 
เขามีคนใ
D 
หม่ใจเขาเปลี่ยนไปแ
E 
ล้ว
 
มันบ่
A 
คือเก่า
 
มึงนั่งฮ้องไ
D 
ห้แต่เขามีความ
E 
สุข
 
มึงมีความ
C#m 
ทุกข์แต่เขาแฮง
F#m 
สุขใจ
 
ต่อให้
D 
มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นต
E 
าย
 
เขากะบ่
F#m 
คืนมา

 
ต่อให้
D 
มึงสิฮ้องไห้จนต
E 
าย 
 
เขากะบ่
F#m 
คืนมา
 
ให้มึง
D 
จำใส่ใจเอา
E 
ไว้.. 
 
เขาบ่ฮักมึงแล้ว

OUTRO | F#m | C#m | D | E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เขาบ่คืนมา


เจ็บสั่นบ่.. บักก้อนหัวใจข่อหล่อ
ถ้ามึงเจ็บกะพอ หยุดเอาไว้ส่ำนี้สา
มึงกะฮู้.. ว่าสุดท้ายต้องเสียน้ำตา
อย่าไปเสียเวลา เขาบ่กลับมาหามึงดอก

ต้องทนทุกข์ อยู่กับความเหงา
เขาเซาฮักมึงแล้ว คือสิบ่แม่นแนวให้มึงพอ..

มึงสิไปรอเขาเพื่ออิหยัง
จนใจหมุ่นม่างพังไปเบิดแล้ว
เขามีคนใหม่ใจเขาเปลี่ยนไปแล้ว
มันบ่คือเก่า
มึงนั่งฮ้องไห้แต่เขามีความสุข
มึงมีความทุกข์แต่เขาแฮงสุขใจ
ต่อให้มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นตาย
เขากะบ่คืนมา

( ดนตรี )

มึงสิไปรอเขาเพื่ออิหยัง
จนใจหมุ่นม่างพังไปเบิดแล้ว
เขามีคนใหม่ใจเขาเปลี่ยนไปแล้ว
มันบ่คือเก่า
มึงนั่งฮ้องไห้แต่เขามีความสุข
มึงมีความทุกข์แต่เขาแฮงสุขใจ
ต่อให้มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นตาย
เขากะบ่คืนมา

มึงสิไปรอเขาเพื่ออิหยัง
จนใจหมุ่นม่างพังไปเบิดแล้ว
เขามีคนใหม่ใจเขาเปลี่ยนไปแล้ว
มันบ่คือเก่า
มึงนั่งฮ้องไห้แต่เขามีความสุข
มึงมีความทุกข์แต่เขาแฮงสุขใจ
ต่อให้มึงสิกลิ้งเกลือกดิ้นตาย
เขากะบ่คืนมา

ต่อให้มึงสิฮ้องไห้จนตาย เขากะบ่คืนมา
ให้มึงจำใส่ใจเอาไว้.. เขาบ่ฮักมึงแล้ว

มิวสิควิดีโอ เขาบ่คืนมา เคย์ ต้นน้ำชี

เพลง : เขาบ่คืนมา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : โด้ กิตติภูมิ, 4LIF, เคย์ ต้นน้ำชี
ติดต่องานศิลปิน : 098-7569250
คอร์ดเพลง เขาบ่คืนมา เคย์ ต้นน้ำชี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend