คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังฮัก เคย์ ต้นน้ำชี

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังฮัก ศิลปิน เคย์ ต้นน้ำชี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Gm Cm Dm Eb F คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Gm | Dm | Cm | F |

Bb 
  ดนแล้วเด้ที่เฮาจา
F/A 
กลา
 
  จักเป็นหยัง ยังมี
Gm 
น้ำตา 
 
ไหลมาบ่เ
Eb 
ซา 
 
 
F 
Bb 
  ยังคิดฮอดวันที่เฮานั้น
F/A 
เคย 
 
เว้าเอ่ยสัญ
Gm 
ญา
 
  ว่าบ่เปลี่ย
Dm 
นใจ

Eb 
  มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
F 
  ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
Dm 
  ว่าฮักอ้าย 
 
นั้นฮัก
Gm 
แท้
Eb 
  วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
F 
  แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
Dm 
  โอ้ยเนาะ 
 
หล่าคำ
Gm 
เอ้ย..
 
  สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋ 
 
ลบเจ้าจาก
F 
ใจ 
 
คือยาก
Gm 
แท้..

 
มันเจ็บที่ยัง
Eb 
ฮัก 
 
เขาหมดหัว
F 
ใจ
 
แต่มันกะเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่หย่างถอยออ
Gm 
กมา
F 
ฮักเฮามันเบิ
Eb 
ดค่า 
 
เบิดความห
F 
มาย 
 
กับใจเจ้า
Gm 
แล้ว
 
มันเจ็บกะหย่อน
Eb 
ฮัก 
 
บ่เหลือเผื่อ
F 
ใจ
 
กะเลยต้องเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่เสีย
Gm 
น้ำตา
F 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า
 
ฮักเฮาเจ้าให้
Gm 
เขาแล้ว

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |
INSTRU | Eb | F | Dm | Gm F |
INSTRU | Eb | F | Gm | Gm |

Eb 
  มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
F 
  ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
Dm 
  ว่าฮักอ้าย 
 
นั้นฮัก
Gm 
แท้
Eb 
  วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
F 
  แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
Dm 
  โอ้ยเนาะ 
 
หล่าคำ
Gm 
เอ้ย..
 
  สิเฮ็ดจัง
Eb 
ใด๋ 
 
ลบเจ้าจาก
F 
ใจ 
 
คือยาก
Gm 
แท้..

 
มันเจ็บที่ยัง
Eb 
ฮัก 
 
เขาหมดหัว
F 
ใจ
 
แต่มันกะเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่หย่างถอยออ
Gm 
กมา
F 
ฮักเฮามันเบิ
Eb 
ดค่า 
 
เบิดความห
F 
มาย 
 
กับใจเจ้า
Gm 
แล้ว
 
มันเจ็บกะหย่อน
Eb 
ฮัก 
 
บ่เหลือเผื่อ
F 
ใจ
 
กะเลยต้องเฮ็ด
Dm 
ได้ 
 
แค่เสีย
Gm 
น้ำตา
F 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า
 
ฮักเฮาเจ้าให้
Gm 
เขาแล้ว

 
บ่อาจกลับคืน
Eb 
มา 
 
เป็นคื
F 
อเก่า..
 
ฮักเฮาเจ้าให้เขาแล้ว..
 

OUTRO | Gm | Dm | Cm | F | Gm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เจ็บที่ยังฮัก


ดนแล้วเด้ที่เฮาจากลา
จักเป็นหยัง ยังมีน้ำตา ไหลมาบ่เซา
ยังคิดฮอดวันที่เฮานั้นเคย เว้าเอ่ยสัญญา
ว่าบ่เปลี่ยนใจ

มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
ว่าฮักอ้าย นั้นฮักแท้
วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
โอ้ยเนาะ หล่าคำเอ้ย..
สิเฮ็ดจังใด๋ ลบเจ้าจากใจ คือยากแท้..

มันเจ็บที่ยังฮัก เขาหมดหัวใจ
แต่มันกะเฮ็ดได้ แค่หย่างถอยออกมา
ฮักเฮามันเบิดค่า เบิดความหมาย กับใจเจ้าแล้ว
มันเจ็บกะหย่อนฮัก บ่เหลือเผื่อใจ
กะเลยต้องเฮ็ดได้ แค่เสียน้ำตา
บ่อาจกลับคืนมา เป็นคือเก่า ฮักเฮาเจ้าให้เขาแล้ว

( ดนตรี )

มีเรื่องใด๋แหน่ที่เจ้ายังจำได้
ลืมมันแล้วบ่คำที่เคยบอกไว้
ว่าฮักอ้าย นั้นฮักแท้
วันเกิดของเจ้าเฮายังจำได้ดี
แต่วันเกิดเฮานี้เจ้าสิจำได้บ่
โอ้ยเนาะ หล่าคำเอ้ย..
สิเฮ็ดจังใด๋ ลบเจ้าจากใจ คือยากแท้..

มันเจ็บที่ยังฮัก เขาหมดหัวใจ
แต่มันกะเฮ็ดได้ แค่หย่างถอยออกมา
ฮักเฮามันเบิดค่า เบิดความหมาย กับใจเจ้าแล้ว
มันเจ็บกะหย่อนฮัก บ่เหลือเผื่อใจ
กะเลยต้องเฮ็ดได้ แค่เสียน้ำตา
บ่อาจกลับคืนมา เป็นคือเก่า
ฮักเฮาเจ้าให้เขาแล้ว

บ่อาจกลับคืนมา เป็นคือเก่า..
ฮักเฮาเจ้าให้เขาแล้ว

มิวสิควิดีโอ เจ็บที่ยังฮัก เคย์ ต้นน้ำชี

เพลง : เจ็บที่ยังฮัก (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
ติดต่องานศิลปิน : 098-7569250, 080-3242656
คอร์ดเพลง เจ็บที่ยังฮัก เคย์ ต้นน้ำชี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend