คอร์ดเพลง พ่อสอน – วงกินรี

  
Text   

คอร์ดเพลง : พ่อสอน วงกินรี

คอร์ดเพลง พ่อสอน - วงกินรี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงกินรี : พ่อสอน

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พ่อสอน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Bm A | G A | D A |

 
พ่อบอกคบ
Bm 
ใครให้คบบัณ
A 
ฑิต
 
ถ้าคบคน
G 
ผิดเดี๋ยวมึงจะติดห
D 
ราง
 
ให้ตั้งใจ
Bm 
เรียนอย่าออกนอกลู่นอกท
A 
าง
 
ที่พ่อเคยห
G 
วังสร้างสรรค์ให้เ
D 
ดิน

 
มีลูกคนเ
Bm 
ดียว 
 
หัวเลี้ยวหัว
A 
ต่อ
 
ย่างเข้าวัย
G 
รุ่น 
 
วุ่นวายให้เจ็
D 
บหัว
 
สอนวัว สอนค
Bm 
วาย 
 
ยังง่ายทุก
A 
ตัว
 
แต่ลูกกลับ
G 
ชั่ว.
A 
..เกงเหลงตา
D 
มเพื่อน

 
พ่อแ
Em 
หลงพ่อเตือน 
 
พ่อเคยอาบน้ำร้อน
 
เคย
Bm 
เห็นทุกอย่าง 
 
ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
 
เคยผ่
Em 
านวัยรุ่น 
 
เคยสูญกัญชา
 
เคย
Bm 
เสพยาบ้า 
 
เคยเล่นน้ำแข็ง
 
ตี
G 
รันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรก
A 
มึงยังเป็นวุ้น

 
หรือมันเป็นเวรก
D 
รรมที่เคยทำ
A 
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
G 
ให้เลยย้อนมาถึ
A 
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
D 
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
A 
ราง
 
วัน ๆ ส
G 
ร้างแต่เรื่องเหมือน
A 
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
G 
ใจในสัจธ
A 
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
D 
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
G 
ไปสุดแล้วแต่เว
A 
รกรรม
 
ครั้นแ
G 
หลงไม่ฟัง.
A 
.. 
 
สักวันจะ
D 
รู้สึก 
 
 
A 

INSTRU | D A | Bm A | D A | Bm A |
INSTRU | G A | D Bm | G A | G A | D A |

 
พ่อแ
Em 
หลงพ่อเตือน 
 
พ่อเคยอาบน้ำร้อน
 
เคย
Bm 
เห็นทุกอย่าง 
 
ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
 
เคยผ่
Em 
านวัยรุ่น 
 
เคยสูญกัญชา
 
เคย
Bm 
เสพยาบ้า 
 
เคยเล่นน้ำแข็ง
 
ตี
G 
รันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรก
A 
มึงยังเป็นวุ้น

 
หรือมันเป็นเวรก
D 
รรมที่เคยทำ
A 
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
G 
ให้เลยย้อนมาถึ
A 
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
D 
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
A 
ราง
 
วัน ๆ ส
G 
ร้างแต่เรื่องเหมือน
A 
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
G 
ใจในสัจธ
A 
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
D 
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
G 
ไปสุดแล้วแต่เว
A 
รกรรม
 
ครั้นแ
G 
หลงไม่ฟัง.
A 
..

 
หรือมันเป็นเวรก
D 
รรมที่เคยทำ
A 
ใว้
 
ให้แม่ร้อง
G 
ให้เลยย้อนมาถึ
A 
งตัวเอง
 
มีลูกผู้ช
D 
ายถ้าไม่ตายก็ติดห
A 
ราง
 
วัน ๆ ส
G 
ร้างแต่เรื่องเหมือน
A 
พ่อทุกอย่าง
 
เพิ่งเข้า
G 
ใจในสัจธ
A 
รรมชีวิต
 
เพราะตอ
D 
นนี้น้ำตาของ
Bm 
ฉันมันไหลหลั่ง
 
ต่อ
G 
ไปสุดแล้วแต่เว
A 
รกรรม
 
ครั้นแ
G 
หลงไม่ฟัง.
A 
.. 
 
สักวันจะ
D 
รู้สึก 
 
 
A 

 
ต่อ
G 
ไปสุดแล้วแต่เว
A 
รกรรม
 
ครั้นแ
G 
หลงไม่ฟัง.
A 
.. 
 
สักวันจะ
D 
รู้สึก

OUTRO | Bm A | G A | ( 2 Times ) | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พ่อสอน


พ่อบอกคบใครให้คบบัณฑิต
ถ้าคบคนผิดเดี๋ยวมึงจะติดหราง
ให้ตั้งใจเรียนอย่าออกนอกลู่นอกทาง
ที่พ่อเคยหวังสร้างสรรค์ให้เดิน

มีลูกคนเดียว หัวเลี้ยวหัวต่อ
ย่างเข้าวัยรุ่น วุ่นวายให้เจ็บหัว
สอนวัว สอนควาย ยังง่ายทุกตัว
แต่ลูกกลับชั่ว…เกงเหลงตามเพื่อน

พ่อแหลงพ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อน
เคยเห็นทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
เคยผ่านวัยรุ่น เคยสูญกัญชา
เคยเสพยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็ง
ตีรันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรกมึงยังเป็นวุ้น

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก

( ดนตรี )

พ่อแหลงพ่อเตือน พ่อเคยอาบน้ำร้อน
เคยเห็นทุกอย่าง ตอนที่มึงไม่ทันเกิด
เคยผ่านวัยรุ่น เคยสูญกัญชา
เคยเสพยาบ้า เคยเล่นน้ำแข็ง
ตีรันฟันแทง กูก็ผ่านมาแล้ว แรกมึงยังเป็นวุ้น

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง…

หรือมันเป็นเวรกรรมที่เคยทำใว้
ให้แม่ร้องให้เลยย้อนมาถึงตัวเอง
มีลูกผู้ชายถ้าไม่ตายก็ติดหราง
วัน ๆ สร้างแต่เรื่องเหมือนพ่อทุกอย่าง
เพิ่งเข้าใจในสัจธรรมชีวิต
เพราะตอนนี้น้ำตาของฉันมันไหลหลั่ง
ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก

ต่อไปสุดแล้วแต่เวรกรรม
ครั้นแหลงไม่ฟัง… สักวันจะรู้สึก


รูปภาพคอร์ด พ่อสอน – วงกินรี

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พ่อสอน (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง นายอ๊อด สามัญชน
ดนตรีเรียบเรียง แอม ฟอร์มาลีน
ติดต่องานแสดง 0968368195
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend