หน้าแรก » เคย์ ต้นน้ำชี » คอร์ดเพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว – เคย์ ต้นน้ำชี

คอร์ดเพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว – เคย์ ต้นน้ำชี


INTRO | Am G | Em Am | F G | Am |

 
จบลง
Am 
แล้วความฮัก
 
มื้อวั
นที่เจ้าแบ่งใจ 
 
 
Em 
ฮับไผคนใหม่เข้
Am 
ามา
 
อ้า
Am 
ยนี้กะฮู้ดีว่าอ้ายต้องเ
สียน้ำตา
 
เบิ
Em 
ดค่ามื้อเจ้า
Am 
มีใหม่
 
สุ
มื้ออ้ายยังคิดถึงมื้อวันที่เ
ฮายังฮักกัน
 
แต่เจ้า
Em 
ลืมมันง่ายแท้
Am 
น้อ
 
เจ็บ
จนสิก้าวไป
ต่อยังบ่ไ
Am 
หว

 
Am 
จ้าบ่ต้องมาถามว่าอ้าย
นั้นเป็นจังใด๋
 
ถา
Em 
มใจเจ้าเบิ่งพุ่น
Am 
หนา
 
ให้เ
Am 
จ้าลองเป็นอ้ายเป็นคนที่เ
สียน้ำตา
 
สิฮู้
Em 
ว่ามันโคตรเจ็บ
Am 
เลย
 
บ่ต้
องมาทำเป็นห่วงทั้งที่เ
จ้ายังควงคนใหม่
 
บ่ต้อง
Em 
มาหลูโตนดอกห
Am 
นา
 
แค่
คนอยู่นอกสาย
ตาเจ้าอย่า
Am 
แคร์

 
บ่ต้อ
Dm 
งฝืนทำเป็นแสดง
 
ว่ายั
Em 
งฮักยังแพงกันหลาย
 
ขั่นนเจ้า
นั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่
มีค่า

 
ขั่นฮั
กเขาเจ้ากะไ
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
ฝืนทนกันต่อ
ไปมันบ่มีประโ
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
ลายอ้ายสิเ
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
างให้น้องกับเ
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
ขั่นเ
Am 
จ้านั้นเบิดใจกะให้หนีไ
ปจากกัน
 
ถิ่ม
Em 
มันไว้หม่องนี้
Am 
สา
 
ถึง
Am 
อ้ายยังบ่พร้อม 
 
กับการที่ต้
องจากลา
 
น้อง
Em 
หล่าอ้ายยังฮักห
Am 
ลาย
 
แต่
คงสิบ่อาจฝืนให้เจ้ากลับ
คืนมาฮักกัน
 
หากเจ้า
Em 
นั้นบ่อยากคืน
Am 
มา
 
ยอมจ
ากทั้งน้ำ
ตาหย่อนฮัก
Am 
เจ้า

 
บ่ต้อ
Dm 
งฝืนทำเป็นแสดง
 
ว่ายั
Em 
งฮักยังแพงกันหลาย
 
ขั่นนเจ้า
นั้นเบิดใจอยู่ไปกะบ่
มีค่า

 
ขั่นฮั
กเขาเจ้ากะไ
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
ฝืนทนกันต่อ
ไปมันบ่มีประโ
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
ลายอ้ายสิเ
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
างให้น้องกับเ
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

INSTRU | F G | Em Am | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
ขั่นฮั
กเขาเจ้ากะไ
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
ฝืนทนกันต่อ
ไปมันบ่มีประโ
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
ลายอ้ายสิเ
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
างให้น้องกับเ
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
ขั่นฮั
กเขาเจ้ากะไ
ปสา 
 
อย่าสิ
Em 
ยื้อเวลาเอ
Am 
าไว้
 
อย่าได้
ฝืนทนกันต่อ
ไปมันบ่มีประโ
ยชน์
 
ขั่นเขาดีห
ลายอ้ายสิเ
ลวเอง
 
ยอมเป็น
Em 
คนหย่างหนีทั้งที่ยังฮั
Am 
กเจ้า
 
เปิดท
างให้น้องกับเ
ขาได้ฮั
Am 
กกัน

 
บ่อยากเ
ฮ็ดแต่ว่าใจต้องย
อมหย่อนฮัก
Am 
เจ้า
 
บ่อยาก
จบแต่ว่าใจต้องยอม 
 
โอ้…โ
อ…
 
หย่อนฮั
Am 
กเจ้า…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เขาดีหลายอ้ายยอมเลว (คอร์ด)
ศิลปิน เคย์ ต้นน้ำชี
คำร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :