คอร์ดเพลง บักขี่ข่า เคย์ ต้นน้ำชี

  
Text   


INTRO | Am G | F G |
INTRO | Am G | F | E | E |

Am 
ยอมให้คนว่าโง่ 
 
ให้ว่าโ
Em 
ตเฮานี่มันชั่ว
 
ให้เขา
Am 
ว่าเป็นควายเป็นงัว 
 
กะซาง
Em 
ตั๋วเฮาบ่สนใจ
F 
ย่อนว่าฮักเจ้าห
G 
ลาย 
 
เบิดชีวิต
Em 
อ้ายยอมยกให้
Am 
เจ้า
 
ถึงน้
F 
องนั้นสิมีเ
G 
ขาอ้ายกะ
Am 
ยอม

 
กะใจมัน
Am 
ฮักสิให้เฮ็ดจังได๋
 
ให้ตายเกิดใ
Em 
หม่กะอยากสิพบพ้อ
 
โดนปานไ
Am 
ด๋กะสิเฝ้ารอ
 
เพียงแค่
Em 
ขอให้น้องนั้นฮักอ้าย

 
สิ
F 
บ่ยอมห่างไปไ
G 
 
แค่น้องเอิ้นใ
Em 
ช้อ้ายกะ
Am 
สิมา
 
ยอมเป็นคนใ
F 
ช้ยอมเป็นขี้
G 
ข้า
 
ให้เลี้ยงไว้คือ
Em 
หมา 
 
เป็นทาสฮั
Am 
กเจ้า

 
บักขี่ข่าเ
F 
ขา 
 
บักขี่ข่าเ
G 
ขา
 
ยอม
Em 
เฮ็ดให้เจ้าได้
Am 
เบิดสุอย่าง
 
กะย่
F 
อนฮักเขา 
 
กะย่
G 
อนฮักหลาย
 
ให้ต
C 
ายแทนเจ้าก็ไ
E 
ด้
F 
ยอมเป็นคนรับใ
G 
ช้หัวใจ 
 
ถึง
Em 
น้องมีไผกะ
Am 
ส่าง
 
ถึง
F 
แม้ความฮักสิบ่ได้เ
G 
ดินร่วมทาง
 
แต่สิ
Em 
ขอเคียงข้าง..
 
หย่อนใจฮ่างๆ เป็นขี่ข่า
Am 
เจ้า

Dm 
  เบิดชีวิต 
 
ยอม
Am 
ยกให้เขาจนเบิดใจ
 
  
F 
ขอแค่ได้ เบิ่งฮักไกลๆ ก็พอแ
E 
ล้ว

INSTRU | F G | Em Am | F G | C E |
INSTRU | F G | Em Am | F | E | E |

 
บักขี่ข่าเ
F 
ขา 
 
บักขี่ข่าเ
G 
ขา
 
ยอม
Em 
เฮ็ดให้เจ้าได้
Am 
เบิดสุอย่าง
 
กะย่
F 
อนฮักเขา 
 
กะย่
G 
อนฮักหลาย
 
ให้ต
C 
ายแทนเจ้าก็ไ
E 
ด้
F 
ยอมเป็นคนรับใ
G 
ช้หัวใจ 
 
ถึง
Em 
น้องมีไผกะ
Am 
ส่าง
 
ถึง
F 
แม้ความฮักสิบ่ได้เ
G 
ดินร่วมทาง 
 
E 
อยย..

 
บักขี่ข่าเ
F 
ขา 
 
บักขี่ข่าเ
G 
ขา
 
ยอม
Em 
เฮ็ดให้เจ้าได้
Am 
เบิดสุอย่าง
 
กะย่
F 
อนฮักเขา 
 
กะย่
G 
อนฮักหลาย
 
ให้ต
C 
ายแทนเจ้าก็ไ
E 
ด้
F 
ยอมเป็นคนรับใ
G 
ช้หัวใจ 
 
ถึง
Em 
น้องมีไผกะ
Am 
ส่าง
 
ถึง
F 
แม้ความฮักสิบ่ได้เ
G 
ดินร่วมทาง
 
แต่สิ
Em 
ขอเคียงข้าง..
 
ย่อนใจฮ่างๆ เป็นขี่ข่า
 
เจ้า..

OUTRO | Am G | F G |
OUTRO | Am G | F |


ยอมให้คนว่าโง่ ให้ว่าโตเฮานี่มันชั่ว
ให้เขาว่าเป็นควายเป็นงัว กะซางตั๋วเฮาบ่สนใจ
ย่อนว่าฮักเจ้าหลาย เบิดชีวิตอ้ายยอมยกให้เจ้า
ถึงน้องนั้นสิมีเขาอ้ายกะยอม

กะใจมันฮักสิให้เฮ็ดจังได๋
ให้ตายเกิดใหม่กะอยากสิพบพ้อ
โดนปานได๋กะสิเฝ้ารอ
เพียงแค่ขอให้น้องนั้นฮักอ้าย

สิบ่ยอมห่างไปไส
แค่น้องเอิ้นใช้อ้ายกะสิมา
ยอมเป็นคนใช้ยอมเป็นขี้ข้า
ให้เลี้ยงไว้คือหมา เป็นทาสรักเจ้า

บักขี่ข่าเขา บักขี่ข่าเขา
ยอมเฮ็ดให้เจ้าได้เบิดสุอย่าง
กะหย่อนฮักเขา กะหย่อนฮักหลาย
ให้ตายแทนเจ้าก็ได้
ยอมเป็นคนรับใช้หัวใจ ถึงน้องมีไผกะส่าง
ถึงแม้ความฮักสิบ่ได้เดินร่วมทาง
แต่สิขอเคียงข้าง..
หย่อนใจฮ่างๆ เป็นขี่ข่าเจ้า

เบิดชีวิต ยอมยกให้เขาจนเบิดใจ
ขอแค่ได้ เบิ่งฮักไกลๆ ก็พอแล้ว

ดนตรี

บักขี่ข่าเขา บักขี่ข่าเขา
ยอมเฮ็ดให้เจ้าได้เบิดสุอย่าง
กะหย่อนฮักเขา กะหย่อนฮักหลาย
ให้ตายแทนเจ้าก็ได้
ยอมเป็นคนรับใช้หัวใจ ถึงน้องมีไผกะส่าง
ถึงแม้ความฮักสิบ่ได้เดินร่วมทาง โอยย..

บักขี่ข่าเขา บักขี่ข่าเขา
ยอมเฮ็ดให้เจ้าได้เบิดสุอย่าง
กะหย่อนฮักเขา กะหย่อนฮักหลาย
ให้ตายแทนเจ้าก็ได้
ยอมเป็นคนรับใช้หัวใจ ถึงน้องมีไผกะส่าง
ถึงแม้ความฮักสิบ่ได้เดินร่วมทาง
แต่สิขอเคียงข้าง..
ย่อนใจฮ่างๆ เป็นขี่ข่าเจ้า

มิวสิควิดีโอ บักขี่ข่า เคย์ ต้นน้ำชี

เพลง : บักขี่ข่า
ศิลปิน : เคย์ ต้นน้ำชี
เนื้อร้อง/ทำนอง : เคย์ ต้นน้ำชี
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 095-665-1655
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend