คอร์ดเพลง ฮักเจ้า – บอย ปาฏิหาริย์

  
Text   

ฮักเจ้า – บอย ปาฏิหาริย์


INTRO | Gm | Dm | Gm | Dm |
INTRO | Eb F | Gm |

 
Gm 
มนว่า… 
 
เจ้าสิอยู่หลื
Dm 
บใด 
 
Gm 
มนว่าเจ้าสิอยู่กั
Dm 
บไผ
 
ตั้งแต่
Eb 
มื้อเจ้าถิ่มอ้าย
F 
ไป 
 
อ้ายยั
Dm 
งฮักคึดฮอดคื
Gm 
อเก่า 
 
 
Eb 
ฮักยังตามเป็นเ
F 
งาเจ้ายังอยู่ใน
Bb 
ใจ

Gm 
ถิ่มกัน… 
 
ทั้งที่อ้ายยั
Dm 
งฮัก 
 
 
Gm 
ใจอ้าย 
 
นั้นสิขาด
Dm 
ฮู้บ่
 
ใจ
Eb 
อ้ายมันยังฮ้อง
F 
ขอ 
 
ว่ายัง
Dm 
รอถ้าเจ้ากลั
Gm 
บคืน 
 
 
Eb 
ลุกนั่งสินอน
F 
ตื่นก็มีแต่
Bb 
เจ้า

 
* ห
Dm 
ลับตาลงก็ยั
Gm 
งฝัน 
 
 
Eb 
ตื่นมายามไ
F 
ด๋กะคึดฮ
Bb 
อด
 
ได้แต่ก
Eb 
อดรูปเ
Cm 
จ้าเอาไว้บ่เคย
F 
ห่าง

 
** สิให้
Bb 
ลืม 
 
มั
Dm 
นลืมบ่
Gm 
ได้ 
 
ฮักเจ้าห
Eb 
ลาย 
 
ฮัก
F 
เจ้าฮัก..
Bb 
บ่ลืม
 
สั่
Eb 
งฟ้าให้ไปบอก
F 
แน 
 
ว่าใ
Dm 
จอ้ายนั้นยังฮั
Gm 
กเจ้า
 
คั่นว่า
Eb 
เขาถิ่มเ
F 
จ้าให้คืนมาห
Bb 
าอ้าย 
 
(เด้อคำ)

INSTRU | Gm | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Bb F/A Gm | Eb F | Gm |

( *, **, ** )

OUTRO | Eb F | Bb | Eb F | Gm | Gm ]

เนื้อเพลง
แมนว่า… เจ้าสิอยู่หลืบใด แมนว่าเจ้าสิอยู่กับไผ
ตั้งแต่มื้อเจ้าถิ่มอ้ายไป อ้ายยังฮักคึดฮอดคือเก่า
ฮักยังตามเป็นเงาเจ้ายังอยู่ในใจ
ถิ่มกัน… ทั้งที่อ้ายยังฮัก ใจอ้ายนั้นสิขาดฮู้บ่
ใจอ้ายมันยังฮ้องขอว่ายังรอถ้าเจ้ากลับคืน
ลุกนั่งสินอนตื่นก็มีแต่เจ้า

* หลับตาลงก็ยังฝัน ตื่นมายามได๋กะคึดฮอด
ได้แต่กอดรูปเจ้าเอาไว้บ่เคยห่าง

** สิให้ลืม มันลืมบ่ได้ฮัก เจ้าหลายฮักเจ้าฮัก..บ่ลืม
สั่งฟ้าให้ไปบอกแน ว่าใจอ้ายนั้นยังฮักเจ้า
คั่นว่าเขาถิ่มเจ้าให้คืนมาหาอ้าย (เด้อคำ)

( ดนตรี )

( *, **, ** )

( ดนตรี )
เพลง ฮักเจ้า
ศิลปิน บอย ปาฏิหาริย์
เนื้อร้อง ทำนอง บอย ปาฏิหาริย์
บอย ปาฏิหาริย์ - ฮักเจ้า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend