คอร์ดเพลง คงคา – BOWKYLION

  
Text   

คอร์ดเพลง : คงคา BOWKYLION

คอร์ดเพลง คงคา - BOWKYLION

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BOWKYLION : คงคา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คงคา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | A | E | A Am |

 
E 
ปลกเหลือเกินที่ใจคนเรา
 
A 
ฝ้าแต่คิดถึงคนที่ทำร้
E 
าย 
 
 
A 
 
Am 
 
E 
ยดน้ำตาที่เคยบรรเทา
 
ร้
A 
องเท่าไรก็ยังคงไม่ห
E 
าย 
 
 
A 
 
Am 

C#m 
ว่ายวนอยู่ในคง
G#sus4 
คา 
 
 
G# 
C#m 
ที่ไหลรินออกจากสอ
F#7 
งตา
 
แม้
F#m 
ร้องเท่
G#m 
าไรเธอ
A 
คง 
 
ไม่กลับ
B 
มา 

 
เธอเดินไปไ
E 
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
A 
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
E 
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
A 
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
ว่ายังมี
F#m 
เพียง 
 
 
G#m 
เรื่อง 
 
ของเ
A 
ธอกับ
B 
ฉัน 
 
ไม่เคยลืมเลย..
 

INSTRU | E | A | E | A Am |

 
E 
ยากให้เจอเรื่องราวดี 
 
A 
แม้วันนี้ข้างเธอไม่มี
E 
ฉัน 
 
 
A 
 
Am 
E 
ต่อให้เรานั้นลาไปไกล
 
A 
ธออยากเจอเมื่อไรแค่หลับ
E 
ฝัน 
 
 
A 
 
Am 

C#m 
แค่ได้มองจากตร
G#sus4 
งนี้ 
 
 
G# 
 
ก็ยิ
C#m 
นดีที่เห็นเธอเติบ
F#7 
โต
 
ถึง
F#m 
แม้ฉัน
G#m 
เอง 
 
ไม่ไ
A 
ด้อยู่ตรง
B 
นั้น

 
เธอเดินไปไ
E 
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
A 
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
E 
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
A 
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
ว่ายังมี
F#m 
เพียง 
 
 
G#m 
เรื่อง 
 
ของเ
A 
ธอ 
 
กับ
B 
ฉัน 
 
ไม่เคยลืมเลย..
 

INSTRU | E | E7 | A | Am | ( 2 Times )

 
เธอเดินไปไ
E 
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
A 
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
E 
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
A 
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
(เธอเดินไปไกล) (เธอจากไปไกล)
 

 
E 
ล่อยน้ำตาให้
E7 
มันได้ไหล
 
A 
ากพื้นดินจน
Am 
รินรดใจ
 
E 
ล่อยน้ำตาให้
E7 
มันได้ไหล
 
A 
ากพื้นดินจน
Am 
รินรดใจ
 
และคง
F#m 
มีเพียง 
 
 
G#m 
เรื่องของเ
A 
ธอ 
 
กับ
B 
ฉัน

INSTRU | F#m G#m | A B |

 
ไม่เคยลืมเ
E 
ธอ..


แปลกเหลือเกินที่ใจคนเรา
เฝ้าแต่คิดถึงคนที่ทำร้าย  
หยดน้ำตาที่เคยบรรเทา
ร้องเท่าไรก็ยังคงไม่หาย 

ว่ายวนอยู่ในคงคา
ที่ไหลรินออกจากสองตา
แม้ร้องเท่าไรเธอคง ไม่กลับมา 

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
ว่ายังมีเพียง เรื่อง ของเธอกับฉัน 
ไม่เคยลืมเลย..

( ดนตรี )

อยากให้เจอเรื่องราวดี ๆ
แม้วันนี้ข้างเธอไม่มีฉัน  
ต่อให้เรานั้นลาไปไกล
เธออยากเจอเมื่อไรแค่หลับฝัน  

แค่ได้มองจากตรงนี้
ก็ยินดีที่เห็นเธอเติบโต
ถึงแม้ฉันเอง ไม่ได้อยู่ตรงนั้น

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
ว่ายังมีเพียง เรื่อง ของเธอกับฉัน 
ไม่เคยลืมเลย..

( ดนตรี )

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
(เธอเดินไปไกล) (เธอจากไปไกล)

ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล
จากพื้นดินจนรินรดใจ
ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล
จากพื้นดินจนรินรดใจ
และคงมีเพียง เรื่องของเธอกับฉัน

( ดนตรี )

ไม่เคยลืมเธอ..


รูปภาพคอร์ด คงคา – BOWKYLION

คอร์ดเพลง คงคา - BOWKYLION

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คงคา (คอร์ด)

คงคา · BOWKYLION · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ · ธนพงษ์ อนันตกุล · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ · ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend