หน้าแรก » BOWKYLION » คอร์ดเพลง คงคา – BOWKYLION

คอร์ดเพลง คงคา – BOWKYLION

คอร์ดเพลง : คงคา BOWKYLION

คอร์ดเพลง คงคา - BOWKYLION

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BOWKYLION : คงคา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คงคา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | A | E | A Am |

 
ปลกเหลือเกินที่ใจคนเรา
 
ฝ้าแต่คิดถึงคนที่ทำร้
าย 
 
 
 
Am 
 
ยดน้ำตาที่เคยบรรเทา
 
ร้
องเท่าไรก็ยังคงไม่ห
าย 
 
 
 
Am 

C#m 
ว่ายวนอยู่ในคง
G#sus4 
คา 
 
 
G# 
C#m 
ที่ไหลรินออกจากสอ
F#7 
งตา
 
แม้
F#m 
ร้องเท่
G#m 
าไรเธอ
คง 
 
ไม่กลับ
มา 

 
เธอเดินไปไ
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
ว่ายังมี
F#m 
เพียง 
 
 
G#m 
เรื่อง 
 
ของเ
ธอกับ
ฉัน 
 
ไม่เคยลืมเลย..
 

INSTRU | E | A | E | A Am |

 
ยากให้เจอเรื่องราวดี 
 
แม้วันนี้ข้างเธอไม่มี
ฉัน 
 
 
 
Am 
ต่อให้เรานั้นลาไปไกล
 
ธออยากเจอเมื่อไรแค่หลับ
ฝัน 
 
 
 
Am 

C#m 
แค่ได้มองจากตร
G#sus4 
งนี้ 
 
 
G# 
 
ก็ยิ
C#m 
นดีที่เห็นเธอเติบ
F#7 
โต
 
ถึง
F#m 
แม้ฉัน
G#m 
เอง 
 
ไม่ไ
ด้อยู่ตรง
นั้น

 
เธอเดินไปไ
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
ว่ายังมี
F#m 
เพียง 
 
 
G#m 
เรื่อง 
 
ของเ
ธอ 
 
กับ
ฉัน 
 
ไม่เคยลืมเลย..
 

INSTRU | E | E7 | A | Am | ( 2 Times )

 
เธอเดินไปไ
กล 
 
จนสุดสาย
E7 
ตา
 
ก็ยังรอเ
ธอคืนมาอยู่ 
 
แม้นานเท่า
Am 
ไรก็ไม่รู้
 
เธอจากไปไ
กล 
 
และไม่ย้อน
E7 
มา
 
รักในใจ
ยังคงคาอยู่ 
 
ลบเลือนเท่า
Am 
ไรก็ยิ่งรู้
 
(เธอเดินไปไกล) (เธอจากไปไกล)
 

 
ล่อยน้ำตาให้
E7 
มันได้ไหล
 
ากพื้นดินจน
Am 
รินรดใจ
 
ล่อยน้ำตาให้
E7 
มันได้ไหล
 
ากพื้นดินจน
Am 
รินรดใจ
 
และคง
F#m 
มีเพียง 
 
 
G#m 
เรื่องของเ
ธอ 
 
กับ
ฉัน

INSTRU | F#m G#m | A B |

 
ไม่เคยลืมเ
ธอ..


แปลกเหลือเกินที่ใจคนเรา
เฝ้าแต่คิดถึงคนที่ทำร้าย  
หยดน้ำตาที่เคยบรรเทา
ร้องเท่าไรก็ยังคงไม่หาย 

ว่ายวนอยู่ในคงคา
ที่ไหลรินออกจากสองตา
แม้ร้องเท่าไรเธอคง ไม่กลับมา 

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
ว่ายังมีเพียง เรื่อง ของเธอกับฉัน 
ไม่เคยลืมเลย..

( ดนตรี )

อยากให้เจอเรื่องราวดี ๆ
แม้วันนี้ข้างเธอไม่มีฉัน  
ต่อให้เรานั้นลาไปไกล
เธออยากเจอเมื่อไรแค่หลับฝัน  

แค่ได้มองจากตรงนี้
ก็ยินดีที่เห็นเธอเติบโต
ถึงแม้ฉันเอง ไม่ได้อยู่ตรงนั้น

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
ว่ายังมีเพียง เรื่อง ของเธอกับฉัน 
ไม่เคยลืมเลย..

( ดนตรี )

เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา
ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้
เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา
รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้
(เธอเดินไปไกล) (เธอจากไปไกล)

ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล
จากพื้นดินจนรินรดใจ
ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล
จากพื้นดินจนรินรดใจ
และคงมีเพียง เรื่องของเธอกับฉัน

( ดนตรี )

ไม่เคยลืมเธอ..


รูปภาพคอร์ด คงคา – BOWKYLION

คอร์ดเพลง คงคา - BOWKYLION

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คงคา (คอร์ด)

คงคา · BOWKYLION · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ · ธนพงษ์ อนันตกุล · พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ · ชยปัญญ์ จันทรานุสนธิ์
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :