คอร์ดเพลง รักไปร้องไห้ไป – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : รักไปร้องไห้ไป BowkyLion

คอร์ดเพลง รักไปร้องไห้ไป - BowkyLion

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BowkyLion : รักไปร้องไห้ไป

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักไปร้องไห้ไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fmaj7 Em7 | Am7 G |
INTRO | Dm7 Em7 | Am7 G |

 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
ร้อ
Dm7 
งไป 
 
ใจ
Em7 
ยังรอ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็ไม่จำ
ไว้
 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
แม้
Dm7 
ไกล 
 
ยัง
Em7 
เดินต่อ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็จะทน
ไว้

 
 
Fmaj7 
เวลาที่เป็นแผล 
 
ไม่นา
Em7 
นก็คงหาย
 
แต่แค่ตอ
Am7 
นที่เธอไม่แคร์
 
มันเหมือนมีดกรีดฉัน
จนเกือบตาย

 
รอยที่ช้ำ
Dm7 
พลันสมาน
 
เพียงแค่เพียงเธอนั้น
Em7 
มาสบตา
 
เจ็บก็ทน
Am7 
วนต่อไป 
 
และไม่เคยคิด
จะบอกลา

 
 
Fmaj7 
ก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้
Em7 
จะรื้อฟื้น
 
ไม่ได้หวั
Am7 
งว่าใจของเธอที่เหลืออยู่นั้
นจะกลับคืน
 
แค่อยากจะลอ
Dm7 
 
ไล่ตัวเองออกไป และไม่
Em7 
ต้องกลับมา
 
อย่าเก็บรั
Am7 
กที่มันเลวต่อใจ
 
มาดูแลเอาไว้
ด้วยศรัทธา

 
ยอ
Fmaj7 
มทุกอย่าง 
 
เปลี่ยนฉันเองให้เป็นคนอื่น
 
ลอ
Em7 
งทุกทาง 
 
อยากให้รักเรานั้นยั่งยืน
 
แต่
Fmaj7 
ว่าสุดท้ายเธอน่ะใจร้าย 
 
ที่สุด
 
ยัง
คงทำร้ายใจที่อ่อนล้า 
 
ไม่หยุด

 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
ร้อ
Dm7 
งไป 
 
ใจ
Em7 
ยังรอ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็ไม่จำ
ไว้
 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
แม้
Dm7 
ไกล 
 
ยัง
Em7 
เดินต่อ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็จะทน
ไว้

INSTRU | Fmaj7 Em7 | Am7 G |
INSTRU | Dm7 Em7 | Am7 G |
INSTRU | Fmaj7 Em7 | Am7 G |
INSTRU | Dm7 Em7 | Am7 G |

 
ยอ
Fmaj7 
มทุกอย่าง 
 
เปลี่ยนฉันเองให้เป็นคนอื่น
 
ลอ
Em7 
งทุกทาง 
 
อยากให้รักเรานั้นยั่งยืน
 
แต่
Fmaj7 
ว่าสุดท้ายเธอน่ะใจร้าย 
 
ที่สุด
 
ยัง
คงทำร้ายใจที่อ่อนล้า 
 
ไม่หยุด

 
จะ
Fmaj7 
เก็บเธอเอาไ
Em7 
ว้
 
ไม่ยอ
Am7 
มให้ใครหน้าไห
 
ต้อ
Dm7 
งเจ็บช้ำเท่าไ
Em7 
 
ฉันย
Am7 
อม.
..

 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
ร้อ
Dm7 
งไป 
 
ใจ
Em7 
ยังรอ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็ไม่จำ
ไว้
 
รัก
Fmaj7 
ไป 
 
ร้อง
Em7 
ไห้ไป 
 
ทั้
Am7 
งที่ใจบอกพ
 
แม้
Dm7 
ไกล 
 
ยัง
Em7 
เดินต่อ 
 
เจ็
Am7 
บแต่ก็จะทน
ไว้


รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
ร้องไป ใจยังรอ เจ็บแต่ก็ไม่จำไว้
รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
แม้ไกล ยังเดินต่อ เจ็บแต่ก็จะทนไว้

เวลาที่เป็นแผล ไม่นานก็คงหาย
แต่แค่ตอนที่เธอไม่แคร์
มันเหมือนมีดกรีดฉันจนเกือบตาย

รอยที่ช้ำพลันสมาน
เพียงแค่เพียงเธอนั้นมาสบตา
เจ็บก็ทนวนต่อไป และไม่เคยคิดจะบอกลา

ก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้จะรื้อฟื้น
ไม่ได้หวังว่าใจของเธอที่เหลืออยู่นั้นจะกลับคืน
แค่อยากจะลอง
ไล่ตัวเองออกไป และไม่ต้องกลับมา
อย่าเก็บรักที่มันเลวต่อใจ
มาดูแลเอาไว้ด้วยศรัทธา

ยอมทุกอย่าง เปลี่ยนฉันเองให้เป็นคนอื่น
ลองทุกทาง อยากให้รักเรานั้นยั่งยืน
แต่ว่าสุดท้ายเธอน่ะใจร้าย..ที่สุด
ยังคงทำร้ายใจที่อ่อนล้า..ไม่หยุด

รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
ร้องไป ใจยังรอ เจ็บแต่ก็ไม่จำไว้
รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
แม้ไกล ยังเดินต่อ เจ็บแต่ก็จะทนไว้

( ดนตรี )

ยอมทุกอย่าง เปลี่ยนฉันเองให้เป็นคนอื่น
ลองทุกทาง อยากให้รักเรานั้นยั่งยืน
แต่ว่าสุดท้ายเธอน่ะใจร้าย..ที่สุด
ยังคงทำร้ายใจที่อ่อนล้า..ไม่หยุด

จะเก็บเธอเอาไว้
ไม่ยอมให้ใครหน้าไหน
ต้องเจ็บช้ำเท่าไร
ฉันย อม..

รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
ร้องไป ใจยังรอ เจ็บแต่ก็ไม่จำไว้
รักไป ร้องไห้ไป ทั้งที่ใจบอกพอ
แม้ไกล ยังเดินต่อ เจ็บแต่ก็จะทนไว้


รูปภาพคอร์ด รักไปร้องไห้ไป – BowkyLion

คอร์ดเพลง รักไปร้องไห้ไป - BowkyLion

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักไปร้องไห้ไป (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend