คอร์ดเพลง แขนซ้าย – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : แขนซ้าย BowkyLion

คอร์ดเพลง แขนซ้าย - BowkyLion

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Lionheart : แขนซ้าย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง แขนซ้าย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
วั
Em 
นที่ได้เจอ 
 
เพีย
งได้ยินเสียงเธอ
 
ค่ำ
F#m 
ย่ำอรุณ
 
แขน
Bm 
ซ้ายของเธอป็นหมอน
Em 
ให้หนุน
 
อบอุ่
นในทุกคร
า..
C#9 
.

 
รอ
Em 
ยยิ้มของเธอ 
 
ลอ
งย้อนดูรูปเก่า
 
เพล
F#m 
งนั้นของเรา 
 
ฟัง
Bm 
แล้วก็ยังฟังอีก
Em 
ช้า 
 
 
แต่ว่า
เธออยู่ที่ใด
..

 
ทุ
Em 
ก..อย่
าง..นั้นยั
F#m 
งคงเดิม 
 
ตื่นม
Bm 
าครั้งนี้
 
 
Em 
ต่างกันที่
ไม่มีเธ
อ..

 
หลับตาลงแล้วร้อ
ง..ไห้
..
 
นึ
F#m 
กเอาไว้..ว่าวั
Bm 
นนี้ไม่เหมือนเก่า
 
 
Em 
เหลือ
แค่เราคนเดีย
Bm 
วเท่านั้น
 
บอ
Am 
กให้ใจ
หยุดร้อ
ง..ไห้
..
 
แต่ใจ
F#m 
ก็ไม่เคยฟัง
 
ได้
Bm 
แต่มองกลับไป
Em 
ข้างหลัง
 
เหมือ
นเธอยังอ
ยู่

 
รอ
Em 
ให้ได้เจอ 
 
แม้
ไม่มีเธออยู่
 
สิ่
F#m 
งที่จะทำ 
 
แม้
Bm 
ไม่มีวันจะรู้
Em 
..
 
ว่าเธ
ออยู่ที่ไห
น..
C#9 

 
ควา
Em 
มฝันของเรา 
 
ฉั
นก็ยังฝันต่อ
 
เหมื
F#m 
อนว่ายังรอ
 
แต่ข
Bm 
อให้เจอเธออีก
Em 
ได้ไหม
 
จะกอด
เธอไว้ไม่ยอ
มปล่อย

 
หลับตาลงแล้วร้อ
ง..ไห้
..
 
นึ
F#m 
กเอาไว้..ว่าวั
Bm 
นนี้ไม่เหมือนเก่า
 
 
Em 
เหลือ
แค่เราคนเดีย
Bm 
วเท่านั้น
 
บอ
Am 
กให้ใจ
หยุดร้อ
ง..ไห้
..
 
แต่ใจ
F#m 
ก็ไม่เคยฟัง
 
ได้
Bm 
แต่มองกลับไป
Em 
ข้างหลัง
 
เหมือ
นเธอยังอ
ยู่

INSTRU | G A | Bm | C | A |

 
หลับตาลงแล้วร้อ
ง..ไห้
..
 
นึ
F#m 
กเอาไว้..ว่าวั
Bm 
นนี้ไม่เหมือนเก่า
 
 
Em 
เหลือ
แค่เราคนเดีย
Bm 
วเท่านั้น
 
บอ
Am 
กให้ใจ
หยุดร้อ
ง..ไห้
..
 
แต่ใจ
F#m 
ก็ไม่เคยฟัง
 
ได้
Bm 
แต่มองกลับไป
Em 
ข้างหลัง
 
เหมือ
นเธอยังอ
ยู่

 
หลับตาลงแล้วร้อ
ง..ไห้
..
 
นึ
F#m 
กเอาไว้..ว่าวั
Bm 
นนี้ไม่เหมือนเก่า
 
 
Em 
เหลือ
แค่เราคนเดีย
Bm 
วเท่านั้น
 
บอ
Am 
กให้ใจ
หยุดร้อ
ง..ไห้
..
 
แต่ใจ
F#m 
ก็ไม่เคยฟัง
 
ได้
Bm 
แต่มองกลับไป
Em 
ข้างหลัง
 
เธอ
ไม่ได้ไป
Bm 
ไหน

 
โอบกอดเธอไ
Em 
ว้.. 
 
เหมือ
นเธอยังอ
ยู่..


วันที่ได้เจอ เพียงได้ยินเสียงเธอ
ค่ำย่ำอรุณ
แขนซ้ายของเธอป็นหมอนให้หนุน
อบอุ่นในทุกครา…

รอยยิ้มของเธอ ลองย้อนดูรูปเก่า
เพลงนั้นของเรา ฟังแล้วก็ยังฟังอีกช้า ๆ
แต่ว่าเธออยู่ที่ใด..

ทุก..อย่าง..นั้นยังคงเดิม ตื่นมาครั้งนี้
ต่างกันที่ไม่มีเธอ..

หลับตาลงแล้วร้อง..ไห้..
นึกเอาไว้..ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า
เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น
บอกให้ใจหยุดร้อง..ไห้..
แต่ใจก็ไม่เคยฟัง
ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง
เหมือนเธอยังอยู่

รอให้ได้เจอ แม้ไม่มีเธออยู่
สิ่งที่จะทำ แม้ไม่มีวันจะรู้..
ว่าเธออยู่ที่ไห 9น..

ความฝันของเรา ฉันก็ยังฝันต่อ
เหมือนว่ายังรอ
แต่ขอให้เจอเธออีกได้ไหม
จะกอดเธอไว้ไม่ยอมปล่อย

หลับตาลงแล้วร้อง..ไห้..
นึกเอาไว้..ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า
เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น
บอกให้ใจหยุดร้อง..ไห้..
แต่ใจก็ไม่เคยฟัง
ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง
เหมือนเธอยังอยู่

( ดนตรี )

หลับตาลงแล้วร้อง..ไห้..
นึกเอาไว้..ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า
เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น
บอกให้ใจหยุดร้อง..ไห้..
แต่ใจก็ไม่เคยฟัง
ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง
เหมือนเธอยังอยู่

หลับตาลงแล้วร้อง..ไห้..
นึกเอาไว้..ว่าวันนี้ไม่เหมือนเก่า
เหลือแค่เราคนเดียวเท่านั้น
บอกให้ใจหยุดร้อง..ไห้..
แต่ใจก็ไม่เคยฟัง
ได้แต่มองกลับไปข้างหลัง
เธอไม่ได้ไปไหน

โอบกอดเธอไว้.. เหมือนเธอยังอยู่..


รูปภาพคอร์ด แขนซ้าย – BowkyLion

คอร์ดเพลง แขนซ้าย - BowkyLion

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง แขนซ้าย (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend