คอร์ดเพลง ก่อนใคร – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ก่อนใคร BowkyLion

คอร์ดเพลง ก่อนใคร - BowkyLion

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Lionheart : ก่อนใคร

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ก่อนใคร คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Fmaj7 | G | Em | Am |
INTRO | Fmaj7 | Em | Am | Am |

 
เธอมีใค
Fmaj7 
รที่เข้ามาแทนที่ฉั
Em 
 
และเขาเป็นค
Am 
นสำคัญ 
 
ฉันต้องเข้าใจ
 
ก่อนจะรั
Fmaj7 
กเธอได้บอกกับเขาไห
Em 
 
ว่าเธอยังมี
Am 
ฉันอยู่.. 
 
ก่
A7 
อนหน้าใคร 
 

 
 
Fmaj7 
ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิ
Em 
 
ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติ
Am 
 
ยังคงรักอยู่ ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร
 

 
 
Fmaj7 
อยากหายไปโดยไม่พยายา
Em 
 
แต่โลกของฉันยังคงหมุนต
Am 
าม
 
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่ แม้ไม่มีทาง
 

 
ฝื
Fmaj7 
น..ทน..ต่
Em 
อ.. 
 
ฉันจะรอต่อไ
Am 
 
แม้จะท้อ
A7 
ใจ 
 
แม้ไม่มีทาง
 
ฝื
Fmaj7 
น..ทน..อ
Em 
ยู่..
 
ก็จะลองทำ
Am 
ความเข้าใจ 
 
และรับรู้
A7 

 
เธอมีใค
Fmaj7 
รที่เข้ามาแทนที่ฉั
Em 
 
และเขาเป็นค
Am 
นสำคัญ 
 
ฉันต้องเข้าใจ
 
ก่อนจะรั
Fmaj7 
กเธอได้บอกกับเขาไห
Em 
 
ว่าเธอยังมี
Am 
ฉันอยู่.. 
 
ก่
A7 
อนหน้าใคร 
 

INSTRU | Fmaj7 | G | Em | Am |
INSTRU | Fmaj7 | Em | Am | A7 |

 
ฝื
Fmaj7 
น..ทน..ต่
Em 
อ.. 
 
ฉันจะรอต่อไ
Am 
 
แม้จะท้อ
A7 
ใจ 
 
แม้ไม่มีทาง
 
ฝื
Fmaj7 
น..ทน..อ
Em 
ยู่..
 
ก็จะลองทำ
Am 
ความเข้าใจ 
 
และรับรู้
A7 

 
เธอมีใค
Fmaj7 
รที่เข้ามาแทนที่ฉั
Em 
 
และเขาเป็นค
Am 
นสำคัญ 
 
ฉันต้องเข้าใจ
 
ก่อนจะรั
Fmaj7 
กเธอได้บอกกับเขาไห
Em 
 
ว่าเธอยังมี
Am 
ฉันอยู่.. 
 
ก่
A7 
อนหน้าใคร 
 

 
เธอมีใค
Fmaj7 
รที่เข้ามาแทนที่ฉั
Em 
 
และเขาเป็นค
Am 
นสำคัญ 
 
ฉันต้องเข้าใจ
 
ก่อนจะรั
Fmaj7 
กเธอได้บอกกับเขาไห
Em 
 
ว่าเธอยังมี
Am 
ฉันอยู่..


เธอมีใคjรที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเขาเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัjกเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่.. ก่อนหน้าใคร ๆ

ก็รู้ว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
ตัวฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติม
ยังคงรักอยู่ ถึงแม้ใจเธอไปหาใคร

อยากหายไปโดยไม่พยายาม
แต่โลกของฉันยังคงหมุนตาม
เธอคนนี้ ยังคงหวังอยู่ แม้ไม่มีทาง

ฝืjน..ทน..ต่อ.. ฉันจะรอต่อไป
แม้จะท้อใจ แม้ไม่มีทาง
ฝืjน..ทน..อยู่..
ก็จะลองทำความเข้าใจ และรับรู้

เธอมีใคjรที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเขาเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัjกเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่.. ก่อนหน้าใคร ๆ

( ดนตรี )

ฝืjน..ทน..ต่อ.. ฉันจะรอต่อไป
แม้จะท้อใจ แม้ไม่มีทาง
ฝืjน..ทน..อยู่..
ก็จะลองทำความเข้าใจ และรับรู้

เธอมีใคjรที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเขาเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัjกเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่.. ก่อนหน้าใคร ๆ

เธอมีใคjรที่เข้ามาแทนที่ฉัน
และเขาเป็นคนสำคัญ ฉันต้องเข้าใจ
ก่อนจะรัjกเธอได้บอกกับเขาไหม
ว่าเธอยังมีฉันอยู่..


รูปภาพคอร์ด ก่อนใคร – BowkyLion

คอร์ดเพลง ก่อนใคร - BowkyLion

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ก่อนใคร (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend