คอร์ดเพลง ไปหาทำ – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ไปหาทำ BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

คอร์ดเพลง ไปหาทำ - BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน) : ไปหาทำ


INTRO | Dm G | C Am | ( 2 Times )

 
ตื่นมาตอนเช้
Dm 
าไม่ออกไปหา
เธอ
 
เย็นเหร
อฉันออกไปหา
Am 
ทำ
 
ก็ใช้
Dm 
ชีวิตประจำ
ตื่นค่ำ
นอนเช้
Am 

 
เธอบอกว่าฉั
Dm 
นน่ะไม่ค่อยสน
เธอ
 
ใช่เหร
อที่บอกว่าทำ
Am 
งาน
 
เข้าใ
Dm 
จว่าฉันรำคา
ญ 
 
โถ่เธ
อ.. 
 
 
Am 

 
ฉั
นมีอะไร..ตั้ง
มากมายที่ต้องทำ
 
ร่า
งกายเริ่มเหนื่อย 
 
ส่ง
สัญญาณว่าเริ่มพัง
 
ทิ้ง
Dm 
ให้เธอรอ..มา
Em 
ตั้งนานหลายวัน
 
กลับกันแล้วฉัน
Dm 
นั้นมีอะไรบอกเธ

 
*ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
com
Dm 
e on ba
by
 
ชาร์
จชีวิต like cr
Am 
azy
 
ให้
Dm 
ฉันได้เดินต่อไปโด
ยไม่สะดุด
 
ใช้
ชีวิตครั้งนึง 
 
ก็ต้อ
Am 
งเอาให้สุด

 
fo
Dm 
r a mi
nute
 
สัก
นิด if you le
Am 
t me
 
มี
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย.. 
 
 
Am 

INSTRU | Dm G | C Am | ( 4 Times )

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

 
ถ้ามีเวล
Dm 
าก็มาหากัน
หน่อย
 
จับ
มือกันแล้วห้าม
Am 
ปล่อย
 
อยา
Dm 
กจะเจอหน้าเธ
อบ่อยกว่า
นี้
 
(ไป
Am 
หาทำ)
 
ให้เธอช่วยชาร์
Dm 
จชีวิตแล้วไป
ต่อ
 
นับ
วันรอทุกน
Am 
าที
 
ใกล้
Dm 
เธอมันดี
ที่สุดเล
ย 
 
 
Am 

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


ตื่นมาตอนเช้าไม่ออกไปหาเธอ
เย็นเหรอฉันออกไปหาทำ
ก็ใช้ชีวิตประจำ ตื่นค่ำนอนเช้า

เธอบอกว่าฉันน่ะไม่ค่อยสนเธอ
ใช่เหรอที่บอกว่าทำงาน
เข้าใจว่าฉันรำคาญ โถ่เธอ

ฉันมีอะไรตั้งมากมายที่ต้องทำ
ร่างกายเริ่มเหนื่อย
ส่งสัญญาณว่าเริ่มพัง
ทิ้งให้เธอรอมาตั้งนานหลายวัน
กลับกันแล้วฉันนั้นมีอะไรบอกเธอ

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

come on baby
ชาร์จชีวิต like crazy
ให้ฉันได้เดินต่อไปโดยไม่สะดุด
ใช้ชีวิตครั้งนึง ก็ต้องเอาให้สุด

for a minute
สักนิด if you let me
มีเธอมันดีที่สุดเลย

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

ถ้ามีเวลาก็มาหากันหน่อย
จับมือกันแล้วห้ามปล่อย
อยากจะเจอหน้าเธอบ่อยกว่านี้

(ไปหาทำ)
ให้เธอช่วยชาร์จชีวิตแล้วไปต่อ
นับวันรอทุกนาที
ใกล้เธอมันดีที่สุดเลย

มิวสิควิดีโอเพลง ไปหาทำ BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)
เพลง ไปหาทำ (คอร์ด)

Written by : bowkylion
Arranged by : yoryeeyee
ติดต่องาน : 081- 857-0572 | 063-192-6456
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend