คอร์ดเพลง ค.ควาย – BowkyLion (โบกี้ไลอ้อน)

  
Text   

คอร์ดเพลง : ค.ควาย BowkyLion

คอร์ดเพลง ค.ควาย - BowkyLion

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม Lionheart : ค.ควาย

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ค.ควาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gmaj7 | F#m7 | Bm7 | Am7 D |

 
สุดท้ายเธอรักคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอก็เลือ
Bm7 
กเขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยนั้นไอ้คว
Gmaj7 
าม..รักของเร
F#m7 
 
เธอนั้
Bm7 
นไม่เคยคิดจะเสียดา
Am7 

 
สุดท้า
ยเธอเลือกคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอยังรัก
Bm7 
เขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยคนที่คว
Gmaj7 
าย..ก็คือเ
F#m7 
รา
 
ที่ร้อ
Bm7 
งไห้ไปเท่าไร 
 
แต่น้ำ
Am7 
ตาก็ยัง
ไหล

 
ใจ
Gmaj7 
เธอเดินกลับหลังไกล 
 
ถอย
F#m7 
ไป 
 
โดยไม่
 
บอ
Bm7 
กว่าเธอไม่เหลือใ
Am7 
..
 
แอบ
Gmaj7 
ซ่อนเขาอยู่ข้างในขอ
F#m7 
งใจ 
 
ยังรัก..
 
อยู่
Bm7 
และไม่เคยจางหา
Am7 
ย..

 
มันช่างทำ
Gmaj7 
ให้ฉัน..ต้องท
F#m7 
รมาน
 
เธอปิดบั
Bm7 
งสัญญาณ..ของควา
Am7 
มโหดร้า
 
ทำลายควา
Gmaj7 
มเชื่อใจ..ให้พั
F#m7 
งทลาย
 
เธอรู้
Bm7 
ดี..
Am7 
 

 
สุดท้ายเธอรักคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอก็เลือ
Bm7 
กเขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยนั้นไอ้คว
Gmaj7 
าม..รักของเร
F#m7 
 
เธอนั้
Bm7 
นไม่เคยคิดจะเสียดา
Am7 

 
สุดท้า
ยเธอเลือกคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอยังรัก
Bm7 
เขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยคนที่คว
Gmaj7 
าย..ก็คือเ
F#m7 
รา
 
ที่ร้อ
Bm7 
งไห้ไปเท่าไร 
 
แต่น้ำ
Am7 
ตาก็ยัง
ไหล

 
รัก
Gmaj7 
ที่ให้มาไม่มีค่านับจากนี้
 
ทั้
F#m7 
งที่ผ่านมาคอยดูแลเธออย่างดี
 
รั
Bm7 
กฉันไม่เบา 
 
แต่ไม่
Am7 
เท่าคน
เก่า
 
เขา
Gmaj7 
ทิ้งเธอไปคนปลอบใจเธอคือฉัน
 
เธอ
เดินออกมาไม่อำลาความผูกพัน
 
รัก
Bm7 
เธอที่สุด 
 
แต่ฉั
Am7 
นคงต้อง
หยุด

INSTRU | Gmaj7 | F#m7 | Bm7 | Am7 D | ( 3 Times )

 
สุดท้ายเธอรักคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอก็เลือ
Bm7 
กเขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยนั้นไอ้คว
Gmaj7 
าม..รักของเร
F#m7 
 
เธอนั้
Bm7 
นไม่เคยคิดจะเสียดา
Am7 

 
สุดท้า
ยเธอเลือกคน
Gmaj7 
เก่า..  
F#m7 
 
สุดท้ายเธอยังรัก
Bm7 
เขา..  
Am7 
 
สุดท้า
ยคนที่คว
Gmaj7 
าย..ก็คือเ
F#m7 
รา
 
ที่ร้อ
Bm7 
งไห้ไปเท่าไร 
 
แต่น้ำ
Am7 
ตาก็ยัง
ไหล


สุดท้ายเธอรักคนเก่า..
สุดท้ายเธอก็เลือกเขา..
สุดท้ายนั้นไอ้ความ..รักของเรา
เธอนั้นไม่เคยคิดจะเสียดาย

สุดท้ายเธอเลือกคนเก่า..
สุดท้ายเธอยังรักเขา..
สุดท้ายคนที่ควาย..ก็คือเรา
ที่ร้องไห้ไปเท่าไร แต่น้ำตาก็ยังไหล

ใจเธอเดินกลับหลังไกล ถอยไป โดยไม่
บอกว่าเธอไม่เหลือใจ..
แอบซ่อนเขาอยู่ข้างในของใจ ยังรัก..
อยู่และไม่เคยจางหาย..

มันช่างทำให้ฉัน..ต้องทรมาน
เธอปิดบังสัญญาณ..ของความโหดร้าย
ทำลายความเชื่อใจ..ให้พังทลาย
เธอรู้ดี..

สุดท้ายเธอรักคนเก่า..
สุดท้ายเธอก็เลือกเขา..
สุดท้ายนั้นไอ้ความ..รักของเรา
เธอนั้นไม่เคยคิดจะเสียดาย

สุดท้ายเธอเลือกคนเก่า..
สุดท้ายเธอยังรักเขา..
สุดท้ายคนที่ควาย..ก็คือเรา
ที่ร้องไห้ไปเท่าไร แต่น้ำตาก็ยังไหล

รักที่ให้มาไม่มีค่านับจากนี้
ทั้งที่ผ่านมาคอยดูแลเธออย่างดี
รักฉันไม่เบา แต่ไม่เท่าคนเก่า
เขาทิ้งเธอไปคนปลอบใจเธอคือฉัน
เธอเดินออกมาไม่อำลาความผูกพัน
รักเธอที่สุด แต่ฉันคงต้องหยุด

( ดนตรี )

สุดท้ายเธอรักคนเก่า..
สุดท้ายเธอก็เลือกเขา..
สุดท้ายนั้นไอ้ความ..รักของเรา
เธอนั้นไม่เคยคิดจะเสียดาย

สุดท้ายเธอเลือกคนเก่า..
สุดท้ายเธอยังรักเขา..
สุดท้ายคนที่ควาย..ก็คือเรา
ที่ร้องไห้ไปเท่าไร แต่น้ำตาก็ยังไหล


รูปภาพคอร์ด ค.ควาย – BowkyLion

คอร์ดเพลง ค.ควาย - BowkyLion

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ค.ควาย (คอร์ด)

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend