คอร์ดเพลง ซ่อยลืม – ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

  
Text   

คอร์ดเพลง : ซ่อยลืม ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ซ่อยลืม - ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ก้อง ห้วยไร่, ฐา ขนิษ : ซ่อยลืม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ซ่อยลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ต้องใช้เวลาท่อใ
F 
ด๋
 
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหั
C 
วใจ
 
หายไปจากใจจั
F 
กเทื่อ.. 
 
 
C 

 
บ่ย
F 
อมรับความเป็นจริง 
 
ที่ต้อง
Am 
เจอ
 
ยัง
Gm 
เพ้อ 
 
คิดฮอดเธอบ่เ
C 
ซา
 
F 
มองรับรู้ว่าเขาเซาฮัก 
 
แต่ว่า
Am 
ใจ
 
ยังต่อ
Gm 
ต้าน 
 
พยายามบ่ยอมรับสิ่ง
C 
ที่เจอ

 
เหมือนเดิมวน
Bb 
ซ้ำ 
 
ใจกลับมาสลาย
 
เฮ็ดใจ
Am 
ได้สุดท้ายก็คึดนำแต่คนเก่า
 
ต้องเ
Gm 
ผชิญ 
 
อยู่จังซี่
 
กี่ร้อย
Bb 
วันพันปีให้ตายก็ลืมบ่
C 
ได้

 
ต้องใช้เวลาท่อ
F 
ใด๋
 
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหั
C 
วใจ
 
สิได้เริ่มต้นฮักใ
Bb 
หม่ 
 
กับคนใหม่ได้จักเ
C 
ทือ
 
ผู้ชายโง่ๆ คน
F 
นี้ 
 
เสียหลักตกเป็นเห
C 
ยื่อ
 
ให้แม่เสือ
Dm 
ร้าย
 
สิมีผู้
Gm 
ใดน้อมาซ่
C 
อยรักษาใจ
F 
แน

 
คนที่เขา
Bb 
แคร์อ้าย 
 
นั่นคอยนั่ง
Am 
มองข้างหลัง
 
ใจ
Gm 
พัง 
 
น้อง
C 
สิรับช่วย
F 
ดูแล
 
ปล่อยเขาไปต
Bb 
ายโลด 
 
คนที่
Am 
เขาบ่
Dm 
แคร์
 
สิ
Gm 
เอาฮักแท้.
C 
.. 
 
ดูแลใจอ้า
F 
ยเอง

INSTRU | Bb | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
เหมือนเดิมวน
Bb 
ซ้ำ 
 
ใจกลับมาสลาย
 
เฮ็ดใจ
Am 
ได้สุดท้ายก็คึดนำแต่คนเก่า
 
ต้องเ
Gm 
ผชิญ 
 
อยู่จังซี่
 
กี่ร้อย
Bb 
วันพันปีให้ตายก็ลืมบ่
C 
ได้

 
ต้องใช้เวลาท่อ
F 
ใด๋
 
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหั
C 
วใจ
 
สิได้เริ่มต้นฮักใ
Bb 
หม่ 
 
กับคนใหม่ได้จักเ
C 
ทือ
 
ผู้ชายโง่ๆ คน
F 
นี้ 
 
เสียหลักตกเป็นเห
C 
ยื่อ
 
ให้แม่เสือ
Dm 
ร้าย
 
สิมีผู้
Gm 
ใดน้อมาซ่
C 
อยรักษาใจ
F 
แน

 
ต้องใช้เวลาท่อ
F 
ใด๋
 
น้องกะสิซ่อยรักษาแผ
Am 
ลใจ
 
ที่เขาทำ
Bb 
ร้าย 
 
ให้อ้ายอ่อน
C 
แอ

 
หากน้องตั้งใจม
F 
าซ่อย
 
ขอให้เป็นฮัก
Am 
แท้ 
 
อ้ายกะบ่ยอม
Gm 
แพ้.. 
 
 
C 
 
สิได้ลืมเขาให้เบิดใจ..
 

OUTRO | Bb | Am Dm | Gm | C | F |


ต้องใช้เวลาท่อใด๋
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวใจ
หายไปจากใจจักเทื่อ..

บ่ยอมรับความเป็นจริง ที่ต้องเจอ
ยังเพ้อ คิดฮอดเธอบ่เซา
สมองรับรู้ว่าเขาเซาฮัก แต่ว่าใจ
ยังต่อต้าน พยายามบ่ยอมรับสิ่งที่เจอ

เหมือนเดิมวนซ้ำ ใจกลับมาสลาย
เฮ็ดใจได้สุดท้ายก็คึดนำแต่คนเก่า
ต้องเผชิญ อยู่จังซี่
กี่ร้อยวันพันปีให้ตายก็ลืมบ่ได้

ต้องใช้เวลาท่อใด๋
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวใจ
สิได้เริ่มต้นฮักใหม่ กับคนใหม่ได้จักเทือ
ผู้ชายโง่ๆ คนนี้ เสียหลักตกเป็นเหยื่อ
ให้แม่เสือร้าย
สิมีผู้ใดน้อมาซ่อยรักษาใจแน

คนที่เขาแคร์อ้าย นั่นคอยนั่งมองข้างหลัง
ใจพัง น้องสิรับช่วยดูแล
ปล่อยเขาไปตายโลด คนที่เขาบ่แคร์
สิเอาฮักแท้… ดูแลใจอ้ายเอง

( ดนตรี )

เหมือนเดิมวนซ้ำ ใจกลับมาสลาย
เฮ็ดใจได้สุดท้ายก็คึดนำแต่คนเก่า
ต้องเผชิญ อยู่จังซี่
กี่ร้อยวันพันปีให้ตายก็ลืมบ่ได้

ต้องใช้เวลาท่อใด๋
น้องจั่งสิลบสิลืมจากหัวใจ
สิได้เริ่มต้นฮักใหม่ กับคนใหม่ได้จักเทือ
ผู้ชายโง่ๆ คนนี้ เสียหลักตกเป็นเหยื่อ
ให้แม่เสือร้าย
สิมีผู้ใดน้อมาซ่อยรักษาใจแน

ต้องใช้เวลาท่อใด๋
น้องกะสิซ่อยรักษาแผลใจ
ที่เขาทำร้าย ให้อ้ายอ่อนแอ

หากน้องตั้งใจมาซ่อย
ขอให้เป็นฮักแท้ อ้ายกะบ่ยอมแพ้..
สิได้ลืมเขาให้เบิดใจ..


รูปภาพคอร์ด ซ่อยลืม – ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

คอร์ดเพลง ซ่อยลืม - ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ซ่อยลืม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง บุญหลง งงไหมล่ะมึ
ติดต่องานโชว์ 063-368-5666
คอร์ดเพลง ซ่อยลืม - ก้อง ห้วยไร่ ft. ฐา ขนิษ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend