คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา – GiFT My Project

  
Text   

คอร์ดเพลง : ข้ามหน้าข้ามตา GiFT My Project

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single GiFT My Project : ข้ามหน้าข้ามตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไ
D 
หม
 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่ง
Em 
ดี
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตร
G 
งนี้ 
 
 
A 
 
ตรงที่เรียกว่าหัวใ
D 

 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะ
D 
รู้
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้าง
Em 
ใน
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้
G 
าใจ 
 
 
A 
 
ว่าคนคนนี้มีใจให้เ
D 
ธอ 
 
 
D7 

 
ได้โ
G 
ปรดรับรู้ 
 
ได้โ
A 
ปรดเห็นใจ
 
ได้โ
F#m 
ปรดเก็บไว้ 
 
ให้
Bm 
เธอพิจารณา
 
ให้
G 
คนคนนี้ 
 
ได้เ
A 
ปิดเผยใจ
 
ที่
F#m 
เก็บเอาไว้ 
 
เก็บ
Bm 
ไว้ให้เธอมานาน
 
คือ
G 
รักที่ฉันต้องการให้เ
A 
ธอ 
 
เพียงคนเ
D 
ดียว

 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะ
D 
นะ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่
Em 
ใจ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเ
G 
ข้าไป 
 
 
A 
 
ทำหน้าที่คอยดูแลเ
D 
ธอ 
 
 
D7 

INSTRU | G | A | F#m | Bm | ( 2 Times )
INSTRU | G | A | D | D7 |

 
ได้โ
G 
ปรดรับรู้ 
 
ได้โ
A 
ปรดเห็นใจ
 
ได้โ
F#m 
ปรดเก็บไว้ 
 
ให้
Bm 
เธอพิจารณา
 
ให้
G 
คนคนนี้ 
 
ได้เ
A 
ปิดเผยใจ
 
ที่
F#m 
เก็บเอาไว้ 
 
เก็บ
Bm 
ไว้ให้เธอมานาน
 
คือ
G 
รักที่ฉันต้องการให้เ
A 
ธอ 
 
เพียงคนเ
D 
ดียว

 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะ
D 
นะ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่
Em 
ใจ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเ
G 
ข้าไป 
 
 
A 
 
ทำหน้าที่คอยดูแลเ
D 
ธอ 
 
 
D7 

 
ให้ฉันเ
G 
ข้าไป.
A 
.. 
 
เป็นคนที่คอยดูแลเ
D 
ธอ..


ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไหม
ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่งดี
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตรงนี้
ตรงที่เรียกว่าหัวใจ

ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะรู้
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้างใน
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้าใจ
ว่าคนคนนี้มีใจให้เธอ

ได้โปรดรับรู้ ได้โปรดเห็นใจ
ได้โปรดเก็บไว้ ให้เธอพิจารณา
ให้คนคนนี้ ได้เปิดเผยใจ
ที่เก็บเอาไว้ เก็บไว้ให้เธอมานาน
คือรักที่ฉันต้องการให้เธอ เพียงคนเดียว

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนะ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใจ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้าไป
ทำหน้าที่คอยดูแลเธอ

( ดนตรี )

ได้โปรดรับรู้ ได้โปรดเห็นใจ
ได้โปรดเก็บไว้ ให้เธอพิจารณา
ให้คนคนนี้ ได้เปิดเผยใจ
ที่เก็บเอาไว้ เก็บไว้ให้เธอมานาน
คือรักที่ฉันต้องการให้เธอ เพียงคนเดียว

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนะ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใจ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้าไป
ทำหน้าที่คอยดูแลเธอ

ให้ฉันเข้าไป เป็นคนที่คอยดูแลเธอ


รูปภาพคอร์ด ข้ามหน้าข้ามตา – GiFT My Project

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ข้ามหน้าข้ามตา (คอร์ด)

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เจ้าของลิขสิทธิ์ วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend