หน้าแรก » GiFT My Project » คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา – GiFT My Project

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา – GiFT My Project

คอร์ดเพลง : ข้ามหน้าข้ามตา GiFT My Project

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single GiFT My Project : ข้ามหน้าข้ามตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไ
หม
 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่ง
Em 
ดี
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตร
งนี้ 
 
 
 
ตรงที่เรียกว่าหัวใ

 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะ
รู้
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้าง
Em 
ใน
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้
าใจ 
 
 
 
ว่าคนคนนี้มีใจให้เ
ธอ 
 
 
D7 

 
ได้โ
ปรดรับรู้ 
 
ได้โ
ปรดเห็นใจ
 
ได้โ
F#m 
ปรดเก็บไว้ 
 
ให้
Bm 
เธอพิจารณา
 
ให้
คนคนนี้ 
 
ได้เ
ปิดเผยใจ
 
ที่
F#m 
เก็บเอาไว้ 
 
เก็บ
Bm 
ไว้ให้เธอมานาน
 
คือ
รักที่ฉันต้องการให้เ
ธอ 
 
เพียงคนเ
ดียว

 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะ
นะ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่
Em 
ใจ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเ
ข้าไป 
 
 
 
ทำหน้าที่คอยดูแลเ
ธอ 
 
 
D7 

INSTRU | G | A | F#m | Bm | ( 2 Times )
INSTRU | G | A | D | D7 |

 
ได้โ
ปรดรับรู้ 
 
ได้โ
ปรดเห็นใจ
 
ได้โ
F#m 
ปรดเก็บไว้ 
 
ให้
Bm 
เธอพิจารณา
 
ให้
คนคนนี้ 
 
ได้เ
ปิดเผยใจ
 
ที่
F#m 
เก็บเอาไว้ 
 
เก็บ
Bm 
ไว้ให้เธอมานาน
 
คือ
รักที่ฉันต้องการให้เ
ธอ 
 
เพียงคนเ
ดียว

 
ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะ
นะ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่
Em 
ใจ
 
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเ
ข้าไป 
 
 
 
ทำหน้าที่คอยดูแลเ
ธอ 
 
 
D7 

 
ให้ฉันเ
ข้าไป.
.. 
 
เป็นคนที่คอยดูแลเ
ธอ..


ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไหม
ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่งดี
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตรงนี้
ตรงที่เรียกว่าหัวใจ

ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะรู้
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้างใน
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้าใจ
ว่าคนคนนี้มีใจให้เธอ

ได้โปรดรับรู้ ได้โปรดเห็นใจ
ได้โปรดเก็บไว้ ให้เธอพิจารณา
ให้คนคนนี้ ได้เปิดเผยใจ
ที่เก็บเอาไว้ เก็บไว้ให้เธอมานาน
คือรักที่ฉันต้องการให้เธอ เพียงคนเดียว

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนะ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใจ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้าไป
ทำหน้าที่คอยดูแลเธอ

( ดนตรี )

ได้โปรดรับรู้ ได้โปรดเห็นใจ
ได้โปรดเก็บไว้ ให้เธอพิจารณา
ให้คนคนนี้ ได้เปิดเผยใจ
ที่เก็บเอาไว้ เก็บไว้ให้เธอมานาน
คือรักที่ฉันต้องการให้เธอ เพียงคนเดียว

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนะ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใจ
ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้าไป
ทำหน้าที่คอยดูแลเธอ

ให้ฉันเข้าไป เป็นคนที่คอยดูแลเธอ


รูปภาพคอร์ด ข้ามหน้าข้ามตา – GiFT My Project

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ข้ามหน้าข้ามตา (คอร์ด)

คำร้อง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
ทำนอง วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เรียบเรียงดนตรี วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
เจ้าของลิขสิทธิ์ วโรดม นรเศรษฐโกศล(Gift)
คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา - GiFT My Project
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :