หน้าแรก » พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ » คอร์ดเพลง เด็กน้อย – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง เด็กน้อย – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์


INTRO | G | C | Bm | D |

 
ด็กน้อยนั่งเหม่อรอค
G/B 
อย
 
นัยต์
ตาเลื่อนลอยดูสิ้นความหวัง
 
โร
งเรียนที่เคยสอนสั่ง
 
หา
ยไป 
 
กับไฟส
Em 
งคราม

INSTRU | Em | D |

..คุณครูไม่มาทำงาน
 
เงียบ
งันทุกอย่าง 
 
ต่างคนต่างเหงา
..ความกลัวลุกลาม 
 
คลืบคลาน
ดังเงา
 
อยู่อย่างหวาด
Em 
ผวา

INSTRU | Em | D | C | D |

 
* ตู
มตามระเบิดคำราม
 
ลูก
ปืนวิ่งผ่าน 
 
ตกตายทุกวัน
 
ครผิดต่อใคร 
 
ก่อไฟ
Em 
สงคราม 
 
 
 
ด็กตั้งคำถาม 
 
ด้วยความเดี
ยงสา
 
ว่าหนูผิดอะไ
Em 
ร 
 
 

 
รงเรียนที่รวมที่รัก
 
รวมมิตรภ
าพประสาสน์วิชา
วัยเยาวว์ทักวันเวลาถูกเ
ผา
 
ผู้ใหญ่ปล้นเอาไ
Em 
ป 
 
 

ฆ่ากันทำไมใครรู้จักใ
คร
 
โกรธกันเรื่องใด
 
 
ยความเป็นคนของเราหา
ยไป
 
หายไป เมื่อใ
Em 
ด 
 
 

INSTRU | C | D |

( * )

วัยงาม 
 
วัยเด็กสวยใส
 
ทวง
คืนที่ใด 
 
เด็กตั้งคำถาม
 
ครผิดต่อใคร 
 
ก่อไฟส
Em 
งคราม 
 
 
 
ด็กตั้งคำถามด้วยความเดี
ยงสา
 
ว่าหนูผิดอ
Em 
ะไร 
 
 
 
หนูผิดอ
Em 
ะไร 
 
 
 
หนูผิดอ
Em 
ะไร 
 
 
 
หนูผิดอะไ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เด็กน้อย – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
 โฆษณา