หน้าแรก » คาราบาว » คอร์ดเพลง เช กูวาร่า – คาราบาว

คอร์ดเพลง เช กูวาร่า – คาราบาว


 
*  
Em 
เชยังไม่ตาย 
 
เขา
อยู่ท้ายรถบรร
Em 
ทุก
Em 
เขียนถ้อยคำสนุก 
 
ใครบ้
างอยากรู้ที่
Em 
มา

INSTRU | Em | ( 8 Times )

 
สา
Em 
ยตายาวไกล 
 
 
หัวใจทะ
Em 
นง
 
คือผู้ปักธงนำชั
ยสู่มวลประชา
B/Eb 
 
Em 
 
D/F# 
 
ไปช่
วยฟิเดลคาสโ
Em 
ตร์
 
ปลดป
ล่อยประเทศคิว
Em 
บา
 
พื้นแผ่นดินอันโหย
หา
 
อิสระภ
าพและค
วามมั่น
Em 
คง

INSTRU | Em | ( 4 Times )

 
Em 
ช้พื้นที่นา 
 
 
ฝึกรบกองโ
Em 
จร
 
ลุกรบโชกโชน
 
 
โค่น
ล้มพวกบาติสต้
B/Eb 
า 
 
 
Em 
 
 
พลันด
าวก็พราวสดใ
Em 
 
อยู่เห
นือน่านฟ้าคิว
Em 
บา
 
เขาหวังลบคราบน้ำ
ตา
 
ให้หมดจากเ
ซาท์อ
เมริ
Em 
กา

( * )

Em 
** ลูกผู้ชายหน้าเข้ม เครา
ดำผมยาวประ
Em 
บ่า
 
ชื่อเชกูวา
Am 
ร่า 
 
เชกูวา
ร่า 
 
เช
กูวา
Em 
ร่า
 
เชกูวา
Am 
ร่า 
 
เชกูวา
ร่า 
 
เช
กูวา
Em 
ร่า

INSTRU | Em | ( 8 Times )

Em 
วีรบุรุษ 
 
องปวงประ
Em 
ชา
 
วีรบุรุษ ข
องชาวคิว
Em 
บา
วีรบุ
รุษ 
 
ซาท์อเมริ
กา
 
เชกูวา
ร่า 
 
เชกูวา
B7 
ร่า

INSTRU | D | Em | Em | Em | D Em |
INSTRU | C | D | C | B |
INSTRU | C | D | C | C | B | B | B |

( * ) ( ** )

Em 
ละทิ้งเงินทอง 
 
 
อำนาจปกค
Em 
รอง
 
มุ่งช่วยพี่นอ้ง ก
อบกู้ชาติโบลิเวี
B/Eb 
ย 
 
 
Em 
 
 
นักป
ฏิวัติชน
Em 
ชั้น 
 
ไม่ห
วาดหวั่นการสูญ
Em 
เสีย
 
ณ แผ่นดินโบลิเ
วีย 
 
มีคนพ
บศพเช
กูวา
Em 
ร่า
 
แผ่นดินโบลิเ
วีย 
 
โลกต้องสูญเ
สียเช
กูวา
Em 
ร่า

( * ) ( ** )

Em 
เชกูวา
Am 
ร่า 
 
เชกูวา
ร่า 
 
ชกูวา
Em 
ร่า..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คาราบาว – เช กูวาร่า
 โฆษณา