คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ – ลำเพลิน วงศกร (คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   

คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ – ลำเพลิน วงศกร

ลำเพลิน วงศกร

คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ

ศิลปิน : ลำเพลิน วงศกร

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ตัวจริงข้างใจ - ลำเพลิน วงศกร
คอร์ด

INTRO | Eb Gm | Cm | ( 2 Times )

 
เห็
Eb 
นอยู่เด้อ 
 
Gm 
ายตาของเธอ
 
เวลาบังเอิญ
Cm 
ได้เจอเขา 
 
ใน
Eb 
คำเว้า 
 
Gm 
ขาดูเฉยชา แต่ว่าเป็นเธอ
Cm 
ที่หวั่นไหว
 
ยัง
Ab 
ฮำฮอนเขา
Eb 
อยู่ 
 
ฮู้แ
Ab 
ละพอเข้าใจ
Gm 
 
ว่าย้อนฮักหลาย
Fm 
 กะเลยเจ็บหลาย
Bb 
สิลืมได้คงอีก
Eb 
นาน

 
* พอแต่เฮา
Gm 
..คบกัน
Cm 
 ที่ต้องการ
Gm 
ก็คือหัวใจ
Cm 
 
ถ่าแต่ว่า
Gm 
มื้อใด๋..
Cm 
  
 
เจ้า
Ab 
สิให้ใจกั
Bb 

 
** แต่กะบ่ได้ว่า
Eb 
 ขั่นว่าใจเจ้า
Gm 
 ยังลืมเขาบ่ทัน
Cm 
ได้
 
บ่อยากสิบืน
Ab 
และฝืนใจเจ้าหลายให้ต้องมาฮัก
Bb 
กัน
 
แต่สิขอแค่ว่า
Eb 
 ให้จำเอาไว้
Gm 
ว่าข้างใจในทุก
Cm 
วัน
 
ยังมีฉั
Ab 
น…เป็น
Bb 
ตัวจริงขอ
Eb 
งเธอ

INSTRU | Bb |

 
ฮู้
Eb 
บ่น้อ  
 
หั
Gm 
วใจคนรอ ลางเทือกะท้อ
Cm 
 จนอยากถอย 
 
Eb 
ต่กะคอย  
 
ว่
Gm 
าจั้กมื้อนึง เจ้าคงนึกถึง
Cm 
ว่ามีไผ
 
อย
Ab 
ากเป็นฮักดีดี
Eb 
  
 
ปัว
Ab 
ใจแป้วให้หาย
Gm 
 
แต่ดนแล้วได๋
Fm 
 บ่หลูโตนใจ
Bb 
คนคอยจักหน่อย
Eb 
แนบ้อ

( * , ** )

 
Ab 
ะยังหวัง 
 
และยัง
Eb 
ถ่า
 
Ab 
ห้เวลาสิซอยรักษาใจเ
Eb 
จ้าให้หายดี
 
แต่
Cm 
คนคอย 
 
ใจแฮงน้อย
Gm 
 น้อยลงทุกที
 
สิบ่ฮู้แ
Ab 
นบ้อ 
 
เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้อ
Bb 

INSTRU | Eb Gm | Cm | Ab | Bb |
INSTRU | Eb Gm | Cm | Ab Bb | Eb |

( ** )

 
ยังมีฉั
Ab 
น…เป็น
Bb 
ตัวจริงของ
Eb 
เธอ…

OUTRO | Ab Bb | Eb |

เนื้อเพลง
เห็นอยู่เด้อ สายตาของเธอ
เวลาบังเอิญได้เจอเขา  
ในคำเว้าเขาดูเฉยชา แต่ว่าเป็นเธอที่หวั่นไหว
ยังฮำฮอนเขาอยู่ ฮู้และพอเข้าใจ
ว่าย้อนฮักหลาย กะเลยเจ็บหลายสิลืมได้คงอีกนาน

* พอแต่เฮาคบกัน ที่ต้องการก็คือหัวใจ 
ถ่าแต่ว่ามื้อใด๋..  เจ้าสิให้ใจกัน

** แต่กะบ่ได้ว่าขั่นว่าใจเจ้ายังลืมเขาบ่ทันได้
บ่อยากสิบืนและฝืนใจเจ้าหลายให้ต้องมาฮักกัน
แต่สิขอแค่ว่าให้จำเอาไว้ว่าข้างใจในทุกวัน
ยังมีฉัน…เป็นตัวจริงของเธอ

( ดนตรี )

ฮู้บ่น้อ  หัวใจคนรอ ลางเทือกะท้อจนอยากถอย  
แต่กะคอย  ว่าจั้กมื้อนึง เจ้าคงนึกถึงว่ามีไผ
อยากเป็นฮักดีดี  ปัวใจแป้วให้หาย
แต่ดนแล้วได๋บ่หลูโตนใจคนคอยจักหน่อยแนบ้อ

( * , ** )

กะยังหวัง และยังถ่า
ให้เวลาสิซอยรักษาใจเจ้าให้หายดี
แต่คนคอย ใจแฮงน้อยน้อยลงทุกที
สิบ่ฮู้แนบ้อ เจ้าสิบ่ฮู้แนบ้อ

( ดนตรี )  

( ** )

ยังมีฉัน…เป็นตัวจริงของเธอ…
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คอร์ด ตัวจริงข้างใจ : ลำเพลิน วงศกร
ตัวจริงข้างใจ :ลำเพลิน วงศกร
คำร้อง-ทำนอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend