หน้าแรก » กี้ คีย์แมน » คอร์ดเพลง โง่ – กี้ คีย์แมน & จ๊อบ สบายฮาร์ท

คอร์ดเพลง โง่ – กี้ คีย์แมน & จ๊อบ สบายฮาร์ท

คอร์ดเพลง โง่
กี้ คีย์แมน
จ๊อบ สบายฮาร์ท

คีย์คอร์ดเพลง โง่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | D | A | E |

ใครต่อใคร 
 
ก็แหลงว่าเธอเ
F#m 
จ้าชู้
 
ครต่อใคร 
 
ก็รู้ว่าเธอนั้นหลา
ยใจ
ยอมปิดหูปิดตา 
 
แกล้งทำไม่
F#m 
สนใจ
แต่ความจริงข้างใน 
 
มันเจ็บ
ช้ำ

 
ร้อยคน
F#m 
บอกว่าเธอเจ้าชู้
 
หลายคน
C#m 
บอกว่าเธอน่ะร้าย
 
แต่ทำ
Bm 
ไมถึงยอมเธอง่าย
 
ยอมให้เ
ธอเป็นนายของใจ
 
 
* เป็นคนดี ๆ ไม่เ
อา
 
ยอมให้เธอสวมเขา(ง่า
F#m 
ยดาย)(เป็นควาย)
 
ยอมทนโง่งมอยู่ไ
ด้
 
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกั
 
ใจจริงก็อยากเลิก
รา
 
แต่เมื่อเธอกลับมาทุก
F#m 
ครั้ง
 
แค่เพียงได้ยินเธอบ
อก
 
(ออดอ้อน)(เสแสร้ง)ว่ารั
กกัน
 
จากนั้นฉันกลายเป็นควาย
 
 
INSTRU | A | Dsus2 |

คำว่ารักที่ฉันนั้นมีใ
F#m 
ห้เธอ
 
ธอก็รู้เสมอ 
 
ให้เธอทั้
งใจ
แม้ว่าใครจะมอง 
 
ว่าฉั
F#m 
นโง่อย่างไร
 
ไม่เ
คยจะแคร์คำใคร 
 
ช่างหั
วมัน
 
 
** แค่เ
F#m 
ธอบอกว่าเธอรักฉัน
 
แค่เ
C#m 
ธอบอกว่าเธอมีใจ
 
แค่เธอ
Bm 
มาเสแสร้งเอาไว้
 
ฉันก็ก
ลายเป็นควายขอ
งเธอ
 
( * )

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

( **, *, * )

 
..จาก
นั้นก็กลา
ยเป็นควาย
..จากคนก็กลายเป็นควาย

เนื้อเพลง
ใครต่อใคร ก็แหลงว่าเธอเจ้าชู้
ใครต่อใคร ก็รู้ว่าเธอนั้นหลายใจ
ยอมปิดหูปิดตา แกล้งทำไม่สนใจ
แต่ความจริงข้างใน มันเจ็บช้ำ

ร้อยคนบอกว่าเธอเจ้าชู้
หลายคนบอกว่าเธอน่ะร้าย
แต่ทำไมถึงยอมเธอง่าย
ยอมให้เธอเป็นนายของใจ
 
เป็นคนดี ๆ ไม่เอา
ยอมให้เธอสวมเขาง่ายดาย
ยอมทนโง่งมอยู่ได้
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ใจจริงก็อยากเลิกรา
แต่เมื่อเธอกลับมาทุกครั้ง
แค่เพียงได้ยินเธอบอก ออดอ้อนว่ารักกัน
จากนั้นฉันกลายเป็นควาย
 
คำว่ารักที่ฉันนั้นมีให้เธอ
เธอก็รู้เสมอ ให้เธอทั้งใจ
แม้ว่าใครจะมอง ว่าฉันโง่อย่างไร
ไม่เคยจะแคร์คำใคร ช่างหัวมัน
 
แค่เธอบอกว่าเธอรักฉัน
แค่เธอบอกว่าเธอมีใจ
แค่เธอมาเสแสร้งเอาไว้
ฉันก็กลายเป็นควายของเธอ
 
เป็นคนดี ๆ ไม่เอา
ยอมให้เธอสวมเขาง่ายดาย
ยอมทนโง่งมอยู่ได้
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ใจจริงก็อยากเลิกรา
แต่เมื่อเธอกลับมาทุกครั้ง
แค่เพียงได้ยินเธอบอก เสแสร้างว่ารักกัน
จากนั้นฉันกลายเป็นควาย
 
แค่เธอบอกว่าเธอรักฉัน
แค่เธอบอกว่าเธอมีใจ
แค่เธอมาเสแสร้งเอาไว้
ฉันก็กลายเป็นควายของเธอ
 
เป็นคนดี ๆ ไม่เอา
ยอมให้เธอสวมเขาง่ายดาย
ยอมทนโง่งมอยู่ได้
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ใจจริงก็อยากเลิกรา
แต่เมื่อเธอกลับมาทุกครั้ง
แค่เพียงได้ยินเธอบอก เสแสร้างว่ารักกัน
 
เป็นคนดี ๆ ไม่เอา
ยอมให้เธอสวมเขาง่ายดาย
ยอมทนโง่งมอยู่ได้
ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน
ใจจริงก็อยากเลิกรา
แต่เมื่อเธอกลับมาทุกครั้ง
แค่เพียงได้ยินเธอบอก เสแสร้างว่ารักกัน
จากนั้นฉันกลายเป็นควาย

 
จากนั้นก็กลายเป็นควาย
จากคนก็กลายเป็นควาย
เพลง โง่ ศิลปิน กี้ คีย์แมน&จ๊อบ สบายฮาร์ท
คำร้อง ทำนอง – อ้วน ไม้ไผ่ / กี้ คีย์แมน
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
Tel. 088 446 3399
กี้ คีย์แมน & จ๊อบ สบายฮาร์ท
 โฆษณา