ขอโทษได้บ่ล่ะ – เต๊ะ ตระกูลตอ ft. เจนนี่

  
Text   

Tune to Eb

 
ขอโทษ
ที่เป็นแฟนที่ดีใ
F#m 
ห้เจ้าบ่ได้
Bm 
 
ขอโทษ
ที่อ้ายเป็นได้แค่เพียงคนเลว
 
คือสิเป็น
จั่งซั่นจั่งซี่ 
 
แต่อ้ายกะมีแ
F#m 
ค่น้องคนเดียว
Bm 
 
บ่เคยเหลียว
Em 
 สาวใดเ
ข้ามาในใจอ้
าย

 
อาจสิมาเบ่ง
อาจสิมาบอ
F#m 
ตามประสาของอ้าย
Bm 
 
แต่บ่เคย
กะล่อนใสไผเด้น้องคน
ดี
 
อาจเว้าบ่ม่วน
นำเป็นบางเทื่อ
 
อาจอารมณ์เสีย
F#m 
ใส่น้องเป็นบาง
Bm 
ที
 
กะสูนอีหลี
Em 
ย้อนว่าฮัก
ว่าหวงเจ้านี่หล่ะ

 
ขอโทษ
ได้บ่หล่ะ 
 
อภัย
F#m 
ได้บ่หล่ะ
 
กลับมา
ได้บ่หล่ะ 
 
เป็นคือเก่า
ได้บ่หล่ะ

 
สัญญาเลย
ว่าสิบ่เฮ็ด
ให้เจ้าเสีย
Bm 
ใจ
 
สัญญาเลย
ว่าสิบ่เฮ็ด
ให้เจ้าฮ้อง
ไห้
 
สัญญาอีหลีว่
าต่อไปนี้
 
สิฮักผู้เดียว
F#m 
สิบ่หลาย
Bm 
ใจ
 
คั่นผิดอันใด
Em 
อ้ายขอโทษ

 
(ญ) สัญญาแล้ว
กะอย่าสิเฮ็ด
ให้น้องเสีย
Bm 
ใจ
 
สัญญาแล้ว
กะอย่าสิเฮ็ด
ให้น้องฮ้อง
ไห้
 
สัญญาแล้วเด้ว่
าต่อไปนี้
สิบ่งี่เง้า
F#m 
สิบ่เอาแต่ใจ
Bm 
 
เฮ็ดให้มันได้
Em 
ตามสัญญา
 ได้บ่หล่ะ
 
สองเฮากลับมา
Em 
 ฮักกัน
 ได้บ่หล่ะ

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ขอโทษได้บ่ล่ะ – เต๊ะ ตระกูลตอ feat. เจนนี่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend