คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน – เพชร สหรัตน์ Feat. กวาง จิรพรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน
ศิลปิน เพชร สหรัตน์
Feat. กวาง จิรพรรณ

คีย์คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน คอร์ด สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Em | Am | Em |
INTRO | F G | C G/B Am |
INTRO | Dm G | C | G |

 
C 
ฮาสามคน
 
ต้องมี
Em 
ไผสักคนที่เป็นคนเสียใจ
 
มันต้อ
Am 
งมีคนพ่าย ต้องมีคนได้ กิ
Em 
นน้ำตา
 
บ่แม่นเ
F 
ฮาคนนี้ 
 
ก็ต้องเป็นเขาคนนั้น
 
ที่
Em 
ต้องจากลา 
 
แค่
Dm 
คิดขึ้นมาหัวใจมันทรม
G 
าน
 
สิเลือกทางไหน
C 
ดี

 
C 
นมหน่วยตา
 
คล้ายเจ้าบอ
Em 
กว่าเฮาต้องเป็นยอมคนเจ็บ
 
มั
Am 
นเย็บบ่ได้ มันซ่อมแซมบ่ได้ เมื่อใ
Em 
จหมุ่น
 
หรือต้องเป็นเ
F 
ฮาคนนี้ 
 
ที่แพ้เขาคนนั้น
 
ทั้ง
Em 
เจ็บและทั้
Am 
งสูน
 
ตัว
Dm 
ถ่วงของเขาและ
G 
คุณสายตาบ
C 
อกว่าฉัน

 
* เป็น
Dm 
ได้แค่เพียงส่วนเกิน
 
ที่บัง
Em 
เอิญเธอเคยแอบเผลอใจ
 
สุดท้
F 
ายจะต้องมีไผที่ใจเธอต้
G 
องการ

 
** เศษหนึ่งส่วนเ
C 
กิน
 
เจ็บเ
Em 
หลือเกินที่ต้องเป็
Am 
นฉัน
 
เกือบน
G 
อนดิ้นตายอยู่ต
F 
รงนั้น
 
เมื่อ
G 
ฉันคือคนที่โด
C 
นทิ้ง
 
ยอ
C7 
มรับรู้ตัวว่า
F 
แพ้ 
 
และขอขอบ
G 
คุณ
 
ที่ทำให้
C 
ฉัน 
 
รู้จัก
G/B 
คำว่า 
 
รั
Am 
กจริง
 
ส่วน
Dm 
เกินสมควรโดน
G 
ทิ้งเข้าใจฉันเข้
C 
าใจ
 
เศษหนึ่งส่วนเกินคง
Dm 
ต้องไป
G 
..ให้พ้นใจเขาส
C 
องคน

INSTRU | Dm G | C | Dm G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | C | G |

( * , ** , ** )

INSTRU | Dm Em | Fm | Cmaj7 |เนื้อเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน
(เพชร)
เฮา 3 คน ต้องมีไผสักคนที่เป็นคนเสียใจ
มันต้องมีคนพ่าย ต้องมีคนได้ กินน้ำตา
บ่แม่นเฮาคนนี้ ก็ต้องเป็นเขาคนนั้น ที่ต้องจากลา
แค่คิดขึ้นมาหัวใจมันทรมาน สิเลือกทางไหนดี

(กวาง)
แนมหน่วยตา
คล้ายเจ้าบอกว่าเฮาต้องเป็นยอมคนเจ็บ
มันเย็บบ่ได้ มันซ่อมแซมบ่ได้เมื่อใจหมุ่น
หรือต้องเป็นเฮาคนนี้
ที่แพ้เขาคนนั้น ทั้งเจ็บและทั้งสูน
ตัวถ่วงของเขาและคุณสายตาบอกว่าฉัน

เป็นได้แค่เพียงส่วนเกิน
ที่บังเอินเธอเคยแอบเผลอใจ
สุดท้ายจะต้องมีไผที่ใจเธอต้องการ

(เพชร)
เศษหนึ่งส่วนเกิน..เจ็บเหลือเกินที่ต้องเป็นฉัน
เกือบนอนดิ้นตายอยู่ตรงนั้น เมื่อฉันคือคนที่โดนทิ้ง
ยอมรับรู้ตัวว่าแพ้ และขอขอบคุณ..
ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่ารัก..จริง ส่วนเกินสมควรโดนทิ้ง
เข้าใจฉันเข้า..ใจ เศษหนึ่งส่วนเกินคงต้องไป
ให้พ้นใจเขาสองคน

(ดนตรี)

(กวาง)
เศษหนึ่งส่วนเกิน..เจ็บเหลือเกินที่ต้องเป็นฉัน
เกือบนอนดิ้นตายอยู่ตรงนั้น เมื่อฉันคือคนที่โดนทิ้ง
ยอมรับรู้ตัวว่าแพ้ และขอขอบคุณ..
ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่ารัก..จริง ส่วนเกินสมควรโดนทิ้ง
เข้าใจฉันเข้า..ใจ เศษหนึ่งส่วนเกินคงต้องไป
ให้พ้นใจเขาสองคน

(เพชร)
เศษหนึ่งส่วนเกิน..เจ็บเหลือเกินที่ต้องเป็นฉัน
เกือบนอนดิ้นตายอยู่ตรงนั้น เมื่อฉันคือคนที่โดนทิ้ง
ยอมรับรู้ตัวว่าแพ้ และขอขอบคุณ..
ที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่ารัก..จริง ส่วนเกินสมควรโดนทิ้ง
เข้าใจฉันเข้า..ใจ เศษหนึ่งส่วนเกินคงต้องไป
ให้พ้นใจเขาสองคน
SUB-PA-RANG-K | สับ-ปะ-ลัง-เค
เพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์ Feat.กวาง จิรพรรณ
คำร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์
คอร์ดเพลง เศษหนึ่งส่วนเกิน - เพชร สหรัตน์ Feat. กวาง จิรพรรณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend