คอร์ดเพลง บ่ฝืนใจฮัก – ลำเพลิน วงศกร

  
Text   

INTRO | Dm Bb | F C | ( 2 Times )
INTRO | Dm Bb | F C | ( 2 Times )

 
ถืกเจ้าถิ่มไป
แต่อ้าย
Am 
กะยังฮักเจ้าอยู่
Dm 
 
ทั้งทั้งที่ฮู้
Bb 
ว่าเจ้า
คงบ่กลับมา
 
เจ้าลืม
Bb 
 ลืมสัญญา
ฮักเฮา
 
ที่เคยเว้า
Am 
นำกันก่อนหน้า
Dm 
 
เคยบอกกันว่า
Gm 
 สิฮักกัน
จนฮอดมื้อตาย

 
เจ้าเปลี่ยนใจ
จากฮักอ้าย
Am 
กลายเป็นฮักเขา
Dm 
 
เจ้าเปลี่ยนคำว่าเฮา
Bb 
 เอาไปใ
ช้กับเขาคน
อื่น
 
อ้ายต้องฝืน
Bb 
 ฝืนยอมรับ
ความจริง
 
เมื่อถูกเจ้าถิ่ม
Am 
ไปกับผู้อื่น
Dm 
 แทบล้มทั้งยืน
Gm 
 
ตอนฮู้ว่าเจ้า
ฮักเขาเบิดใจ

 
* เจ็บเด้.
Bb 
.. 
 
จ็บหลาย
Dm 
 
ที่อ้ายยังบ่ตาย
Bb 
 กะแค่อ้าย
ยังหายใจอ
ยู่
 
แต่ใจข
Bb 
องอ้าย
มันตาย
Am 
ตั้งแต่ได้ฮู้
Dm 
 
ว่าคน
Gm 
ที่อ้ายฮักอยู่
       
Bb 
ได้เปลี่ยนใจไ
ปฮักกับเขา

 
** แต่บ่เป็นหยัง
 อ้ายพร้อม
Am 
ที่สิทำใจ
Dm 
 
ถึงฮักสลาย
Bb 
 ถึงอ้ายต้องกลาย
ไปเป็นคนอื่น
 
อ้ายสิยอม
Bb 
 ยอมเจ็บ
กะได้ 
 
ยอมยกใจใ
Am 
ห้เจ้าไปคืน
Dm 
 
อ้าย
Gm 
สิบ่ทนฝืน
       
Bb 
ฝืนใ
จฮักคนบ่จริงใจ

INSTRU | Dm Bb | F C | ( 2 Times )
INSTRU | Dm Bb | F C | ( 2 Times )

( * ) ( ** )

 
อ้าย
Bb 
บ่อยากทนฝืน
.. 
 
ฝืนใจฮักคนบ่จริงใจ

OUTRO | Dm Bb | F C | ( 2 Times ) | Dm |
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend