คอร์ดเพลง บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง – เต๊ะ ตระกูลตอ

  
Text   

คอร์ดเพลง บอกเลิกเขา
เต๊ะ ตระกูลตอ
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง บอกเลิกเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C |

 
บอกเลิกเ
F 
ขาแต่เจ้าของนั่งเหงาเ
G 
อง
 
ทำเป็
Em 
นเก่งว่าอยู่ได้ถ้าบ่มี
Am 
เขา
 
แต่ที่จริง
Dm 
แล้วมันแทบสิตายเมื่ออ้ายขาดเ
G 
จ้า
 
แต่ฮักของเ
F 
ฮามันคงสิ
G 
ไปนำกันบ่ไ
C 
ด้

 
บอกเลิกเ
F 
ขาแต่เจ้าของนั่งเหงาใ
G 
 
ฮักหลายปา
Em 
นใด๋ 
 
คิดฮอดปานใด๋อ้ายสิอ
Am 
ดเอา
 
โบกมือบ๊าย
Dm 
บายแล้วกะยิ้มให้ความฮักของเ
G 
ฮา
 
เจ้าบ่คือเ
F 
ก่า 
 
เจ้าเซาฮั
G 
กกัน 
 
โชคดีเด้อห
C 
ล่า
 
เจ้าบ่คือเ
F 
ก่า 
 
เจ้าเซาฮัก
G 
กัน 
 
โชคดีเด้อห
C 
ล่า..

 
บอกเลิกเ
F 
ขาแต่เจ้าของนั่งเหงาเ
G 
อง
 
ทำเป็
Em 
นเก่งว่าอยู่ได้ถ้าบ่มี
Am 
เขา
 
แต่ที่จริง
Dm 
แล้วมันแทบสิตายเมื่ออ้ายขาดเ
G 
จ้า
 
แต่ฮักของเ
F 
ฮามันคงสิ
G 
ไปนำกันบ่ไ
C 
ด้

 
บอกเลิกเ
F 
ขาแต่เจ้าของนั่งเหงาใ
G 
 
ฮักหลายปา
Em 
นใด๋ 
 
คิดฮอดปานใด๋อ้ายสิอ
Am 
ดเอา
 
โบกมือบ๊าย
Dm 
บายแล้วกะยิ้มให้ความฮักของเ
G 
ฮา
 
เจ้าบ่คือเ
F 
ก่า 
 
เจ้าเซาฮั
G 
กกัน 
 
โชคดีเด้อห
C 
ล่า
 
เจ้าบ่คือเ
F 
ก่า 
 
เจ้าเซาฮัก
G 
กัน 
 
โชคดีเด้อห
C 
ล่า..

เนื้อเพลง บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง
บอกเลิกเขาแต่เจ้าของนั่งเหงาเอง
ทำเป็นเก่งว่าอยู่ได้ถ้าบ่มีเขา
แต่ที่จริงแล้วมันแทบสิตายเมื่ออ้ายขาดเจ้า
แต่ฮักของเฮามันคงสิไปนำกันบ่ได้

บอกเลิกเขาแต่เจ้าของนั่งเหงาใจ
ฮักหลายปานใด๋ คิดฮอดปานใด๋อ้ายสิอดเอา
โบกมือบ๊ายบายแล้วกะยิ้มให้ความฮักของเฮา
เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเซาฮักกัน โชคดีเด้อหล้า
เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเซาฮักกัน โชคดีเด้อหล่า..

บอกเลิกเขาแต่เจ้าของนั่งเหงาเอง
ทำเป็นเก่งว่าอยู่ได้ถ้าบ่มีเขา
แต่ที่จริงแล้วมันแทบสิตายเมื่ออ้ายขาดเจ้า
แต่ฮักของเฮามันคงสิไปนำกันบ่ได้

บอกเลิกเขาแต่เจ้าของนั่งเหงาใจ
ฮักหลายปานใด๋ คิดฮอดปานใด๋อ้ายสิอดเอา
โบกมือบ๊ายบายแล้วกะยิ้มให้ความฮักของเฮา
เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเซาฮักกัน โชคดีเด้อหล้า
เจ้าบ่คือเก่า เจ้าเซาฮักกัน โชคดีเด้อหล่า..
บอกเลิกเขา นั่งเหงาเอง – เต๊ะ ตระกูลตอ
เต๊ะ ตระกูลตอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend