คอร์ดเพลง ฮู้บ่หัวใจ – บุ๊ค ศุภกาญจน์

  
Text   

คอร์ดเพลง ฮู้บ่หัวใจ
ศิลปิน บุ๊ค ศุภกาญจน์
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฮู้บ่หัวใจคอร์ด สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | D F#m | G | ( 2 Times )
INTRO | Em | A | A |

 
ขอบคุณห
D 
ลาย.. 
 
ที่
F#m 
เคยฮ่วมหย่างนำกั
Bm 
นมา
 
บ่เป็นหยัง
A 
น้อง
D 
จ๋า 
 
ถ้าเจ้าเลือกสิมาจา
A 
กไป
 
ถ้ามันเ
G 
ป็นโตเลือกที่ดีกว่า 
 
อ้ายค
F#m 
นนี้ก็พร้อมสิเข้
Bm 
าใจ
 
แม่นสิ
G 
ทุกข์ยากใจส่ำใ
A 
ด๋ 
 
อ้ายบ่เค
D 
ยแคร์ 
 
 
A 

 
*  
D 
ให้ดูแลเจ้
F#m 
าของมื้อใด๋บ่
Bm 
มีอ้าย 
 
 
A 
D 
บ่ต้องคึดหยั
F#m 
งหลายบ่ต้องเป็
Em 
นห่วง
A 
 
ให้เจ้า
G 
ฮักกับเขาดนๆ 
 
เด้อ
 
สิบ่ไป
F#m 
เจอ 
 
คนดีบ่ต้อ
Bm 
งห่วง
 
เจ็บ
Em 
นี้บ่ดนกะซ
A 
วง 
 
คงบ่ฮอ
D 
ดตาย 
 
 
A 

 
** ยืนเฮ็ดหยังหน้าเ
G 
ซเว 
 
ตอนเ
A 
จ้ากำลังกอ
F#m 
ดเขา
 
กอ
Bm 
ดคนที่บ่แม่
G 
นเฮา 
 
ย้อนเ
A 
ขาฮักกันอ
D 
ยู่แล้ว
 
ยืนส่งยิ้มให้ทั้งน้ำ
G 
ตา 
 
ทั้
A 
งที่ฮู้ว่า 
 
 
F#m 
บ่มีอี
Bm 
กแล้ว
 
เข
Em 
าถิ่มเฮาแล้ว 
 
เฮ
A 
าเลิกกันแล้ว 
 
ฮู้บ่หั
D 
วใจ 
 
 
A 

D 
คึดมโนไปเอ
F#m 
งว่าเฮายังฮั
Bm 
กกัน
A 
ลังเทื่อก
D 
ะฝันว่าเจ้
F#m 
าบ่เคยจากไ
Em 
ปไส
A 
 
ยังคึดฮ
G 
อดฮ่วงคำสัญญา
 
บ่ผิดด่อ
F#m 
กหวา 
 
ถ้าเจ้าสิเปลี่ย
Bm 
นไป
 
จัก
Em 
สิเฮ็ดจังใด๋ 
 
หั
F#m 
วใจเหมื่อยมอยเ
A 
บิ่ดแฮง

INSTRU | D F#m | Bm | D F#m | A |
INSTRU | G | F#m Bm | Em G | A |

( *, ** )

 
เข
G 
าถิ่มเฮาแล้ว 
 
เฮ
A 
าเลิกกันแล้ว… 
 
ฮู้บ่หั
D 
วใจ

OUTRO | D F#m | G A | D | D |

เนื้อเพลง
ขอบคุณหลายที่เคย ฮ่วมหย่างนำกันมา
บ่เป็นน้องจ๋า ถ้าเจ้าเลือกสิมาจากไป
ถ้ามันเป็น โตเลือกที่ดีกว่า
อ้ายคนนี้ก็พร้อมสิเข้าใจ
แม่นสิทุกยากใจส่ำใด๋
อ้ายบ่เคยแคร์

* ให้ดูแลเจ้าของมื้อใด๋บ่มีอ้าย
บ่ต้องคึดหยังหลาย
บ่ต้องเป็นห่วง
ให้เจ้าฮักกับเขาดนๆเด้อ
สิบ่ไปเจอ คนดีบ่ต้องห่วง
เจ็บนี้บ่ดนกะซวง คงบ่ฮอดตาย

** ยืนเฮ็ดหยังหน้าเซเว
ตอนเจ้ากำลังกอดเขา
กอดคนที่บ่แม่นเฮา
ย้อนเขาฮักกันอยู่แล้ว
ยืนส่งยิ้มให้ทั้งน้ำตา
ทั้งที่ฮู้ว่า บ่มีอีกแล้ว
เขาถิ่มเฮาแล้ว
เฮาเลิกกันแล้วฮู้บ่หัวใจ

คึดมโนไปเองว่าเฮายังฮักกัน
หลังเทื่อกะฝัน
ว่าเจ้าบ่เคยจากไปไส
ยังคึดฮอดฮ่วงคำสัญญา
บ่ผิดด่อกหวา ถ้าเจ้าสิเปลี่ยนไป
จักสิเฮ็ดจังใด๋
หัวใจเหมื่อยม้อยเบิ่ดแฮง

ให้ดูแลเจ้าของมื้อใด๋บ่มีอ้าย
บ่ต้องคึดหยังหลาย
บ่ต้องเป็นห่วง
ให้เจ้าฮักกับเขาดนๆเด้อ
สิบ่ไปเจอคนดีบ่ต้องห่วง
เจ็บนี้บ่ดนกะซวงคงบ่ฮอดตาย

ยืนเฮ็ดหยังหน้าเซเว
ตอนเจ้ากำลังกอดเขา
กอดคนที่บ่แม่นเฮา
ย้อนเขาฮักกันอยู่แล้ว
ยืนส่งยิ้มให้ทั้งน้ำตา
ทั้งที่ฮู้ว่าบ่มีอีกแล้ว
เขาถิ่มเฮาแล้ว
เฮาเลิกกันแล้ว
….ฮู้บ่หัวใจ

เขาถิ่มเฮาแล้ว
เฮาเลิกกันแล้ว
….ฮู้บ่หัวใจ
เพลง ฮู้บ่หัวใจ คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน บุ๊ค ศุภกาญจน์
คำร้อง/ทำนอง บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง HD สตูดิโอ (โคกอิโด่ย)
ค่ายเพลง บังเอิญ มิวสิค : บึงกาฬ
ติดต่อการแสดง (ต.โต้ง) โทร. 092 381 0030
คอร์ดเพลง ฮู้บ่หัวใจ - บุ๊ค ศุภกาญจน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend