คอร์ดเพลง ฮักเขานั่นละดีแล้ว น้ำไวน์ ล้อมเดช

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักเขานั่นละดีแล้ว ศิลปิน น้ำไวน์ ล้อมเดช คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | G | Bm | Am D | G |

 
บ่แม่น
C 
ว่า 
 
อ้ายบ่ฮักเ
Bm 
จ้าเลย
 
บ่แม่
Am 
นว่า 
 
อ้ายนิเ
D 
สยยามเขามาใ
G 
กล้
 
กะย่อนทุกค
C 
รั้งที่เจ้าเว้า
D 
จา
 
กะย่อนทุก
Bm 
เทือที่เจ้าเว้า
Em 
กับอ้าย
 
กะพอส
Am 
ิฮู่ยุดอกความหมาย 
 
ว่าอ้ายควรสิ
D 
หนี

 
กะพอ
C 
ดี 
 
มีเขาคนนั้นเข้
Bm 
ามา
 
กะพอ
Am 
ดี 
 
พ่อแม่เจ้า
D 
ว่าอ้ายนิ
G 
มันทุกข์
 
กับ
Am 
สิ่งที่เจ้าวาด
D 
ฝัน 
 
อ้ายคงให้
Bm 
เจ้าบ่ได้ดอกควา
Em 
มสุข
 
กะอ้ายนิ
Am 
มันทุกข์ 
 
ความสุขของเ
D 
จ้าคงบ่แม่นอ้าย

 
กะให้
Am 
เจ้าไป 
 
 
D 
 
ไปตาม
Bm 
ใจที่เจ้าเลือ
Em 
กสา
 
วาส
Am 
นา..อ้ายคง
D 
มาส่งเจ้าได้
G 
ส่ำนี้
 
ให้เจ้า
Am 
กอดเขา 
 
 
D 
 
อ้ายสิ
Bm 
กอดขวดเหล้า
Em 
เมาดอกคนดี
 
หลังจาก
C 
นี้ 
 
 
Cm 
 
กะขอให้เ
D 
จ้ามีแต่ความสุข

 
ฮักเ
G 
ขานั่นละ 
 
ดี
Bm 
แล้วน้องหล่า
 
แนววาส
C 
นา 
 
อ้ายคือสิ
D 
พาเจ้าไปบ่ฮอ
G 
ดฝัน 
 
 
D 
 
อ้ายมัน
G 
คนขี้เหล้า 
 
เมาไ
Bm 
ปวันๆ
 
หม่องที่เ
C 
จ้าฝัน 
 
ให้เขาคน
D 
นั่นพาเจ้าไ
G 
ปสา

INSTRU | G | Bm | Am D | G D |
INSTRU | G | Bm Em | Am D | G |

 
เส้น
Am 
ทางย่าง 
 
 
D 
 
สองเ
G 
ฮามันต่างกัน
Em 
หลาย
 
อน
Am 
าคต 
 
 
D 
 
เจ้าค
G 
วรสิไปได้ดี
 
อ้าย
Am 
มันแค่ 
 
 
D 
 
บักขี่เ
Bm 
หล้าคนเว้าใส่
Em 
บ่ดี
 
หลังจาก
C 
นี้ 
 
กะขอให้เ
D 
จ้ามีแต่ความสุข

 
ฮักเ
G 
ขานั่นละ 
 
ดี
Bm 
แล้วน้องหล่า
 
แนววาส
C 
นา 
 
อ้ายคือสิ
D 
พาเจ้าไปบ่ฮอ
G 
ดฝัน 
 
 
D 
 
อ้ายมัน
G 
คนขี้เหล้า 
 
เมาไ
Bm 
ปวันๆ
 
หม่องที่เ
C 
จ้าฝัน 
 
ให้เขาคน
D 
นั่นพาเจ้าไ
G 
ปสา

 
ฮักเ
G 
ขานั่นละ 
 
ดี
Bm 
แล้วน้องหล่า
 
แนววาส
C 
นา 
 
อ้ายคือสิ
D 
พาเจ้าไปบ่ฮอ
G 
ดฝัน 
 
 
D 
 
อ้ายมัน
G 
คนขี้เหล้า 
 
เมาไ
Bm 
ปวันๆ
 
หม่องที่เ
C 
จ้าฝัน 
 
ให้เขาคน
D 
นั่นพาเจ้าไ
G 
ปสา

 
ให้เจ้าฮักเ
C 
ขานั่นละ..
D 
 
ดีแ
G 
ล้ว..

OUTRO | G | Bm | Am D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักเขานั่นละดีแล้ว


บ่แม่นว่า อ้ายบ่ฮักเจ้าเลย
บ่แม่นว่า อ้ายนิเสยยามเขามาใกล้
กะย่อนทุกครั้งที่เจ้าเว้าจา
กะย่อนทุกเทือที่เจ้าเว้ากับอ้าย
กะพอสิฮู่ยุดอกความหมาย ว่าอ้ายควรสิหนี

กะพอดี มีเขาคนนั้นเข้ามา
กะพอดี พ่อแม่เจ้าว่าอ้ายนิมันทุกข์
กับสิ่งที่เจ้าวาดฝัน อ้ายคงให้เจ้าบ่ได้ดอกความสุข
กะอ้ายนิมันทุกข์ ความสุขของเจ้าคงบ่แม่นอ้าย

กะให้เจ้าไป ไปตามใจที่เจ้าเลือกสา
วาสนาอ้ายคงมาส่งเจ้าได้ส่ำนี้
ให้เจ้ากอดเขา อ้ายสิกอดขวดเหล้าเมาดอกคนดี
หลังจากนี้ กะขอให้เจ้ามีแต่ความสุข

ฮักเขานั่นละ ดีแล้วน้องหล่า
แนววาสนา อ้ายคือสิพาเจ้าไปบ่ฮอดฝัน
อ้ายมันคนขี้เหล้า เมาไปวันๆ
หม่องที่เจ้าฝัน ให้เขาคนนั่นพาเจ้าไปสา

( ดนตรี )

เส้นทางย่าง สองเฮามันต่างกันหลาย
อนาคต เจ้าควรสิไปได้ดี
อ้ายมันแค่ บักขี่เหล้าคนเว้าใส่บ่ดี
หลังจากนี้ กะขอให้เจ้ามีแต่ความสุข

ฮักเขานั่นละ ดีแล้วน้องหล่า
แนววาสนา อ้ายคือสิพาเจ้าไปบ่ฮอดฝัน
อ้ายมันคนขี้เหล้า เมาไปวันๆ
หม่องที่เจ้าฝัน ให้เขาคนนั่นพาเจ้าไปสา

กะฮักเขานั่นละ ดีแล้วน้องหล่า
แนววาสนา อ้ายคือสิพาเจ้าไปบ่ฮอดฝัน
กะอ้ายมันคนขี้เหล้า เมาไปวันๆ
หม่องที่เจ้าฝัน ให้เขาคนนั่นพาเจ้าไปสา
ให้เจ้าฮักเขานั่นละ.. ดีแล้ว..

มิวสิควิดีโอ ฮักเขานั่นละดีแล้ว น้ำไวน์ ล้อมเดช

เพลง : ฮักเขานั่นละดีแล้ว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
เรียบเรียง : นัท พอใจ
ไทบ้านอินดี้ Record
คอร์ดเพลง ฮักเขานั่นละดีแล้ว น้ำไวน์ ล้อมเดช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend