คอร์ดเพลง เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ) เต็ม นาวา Feat. ลูกดรีม วงสำราญ

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ) ศิลปิน เต็ม นาวา Feat. ลูกดรีม วงสำราญ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am C Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Am | Em | F | C |
INTRO | Am | Em | F | G E |

 
เสื้อไม่ใ
Am 
ส่พาดผ้าขา
Em 
วม้า 
 
เพื่อนกะ
F 
ว่าไม่มีไอไ
C 
หร
 
เดินกลาง
Am 
แดดตอนวัน
Em 
ช่ายๆ 
 
เกือกไม่ใ
F 
ส่ใครกะรู้
C 
ดี
 
เที่ยวเดิน
Am 
เหิดแลวันแล
Em 
ฟ้า 
 
ชุด
F 
ดินไปมาพัน
C 
นี้
 
รู้หม้าย
F 
พี่.. 
 
กะมีหัว
E 
ใจ

 
เป็น
Am 
เด็กในหม็องใน
Em 
ป่า 
 
ยิง
F 
นกตกปลาเลี้ยง
C 
ไก่
 
รับ
Am 
จ้างแทงปาล์มตัด
Em 
ยางให้ 
 
เราพอใ
F 
จในสิ่งที่
C 
มี
 
แต่ยัง
Am 
ขาดเรื่องของ
Em 
หัวใจ 
 
ยังไม่
F 
มีใครเลยสัก
C 
ที
 
หากว่าเ
F 
รามี.. 
 
ชาดเหมือนถูกเ
G 
บอร์

 
ไอ้คนพันเ
F 
รา 
 
ใครเ
G 
ขาจะมา
Am 
สนใจ
 
จะ
G 
มาร่วมสุขร่วมต
F 
าย 
 
คงไม่
G 
มีหรอกในชาติ
C 
นี้
 
เป็นแค่ผู้ช
F 
ายตัว
G 
ดำๆ 
 
รากฐานสม
Em 
บัติกะไ
Am 
ม่มี
 
แต่คนๆ  
F 
นี้ 
 
ยังรอ
G 
วันที่ใครนั้น
Am 
เข้ามา

INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | C | E |
INSTRU | F | G | Em | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |

 
เป็น
Am 
เด็กในหม็องใน
Em 
ป่า 
 
ยิง
F 
นกตกปลาเลี้ยง
C 
ไก่
 
รับ
Am 
จ้างแทงปาล์มตัด
Em 
ยางให้ 
 
เราพอใ
F 
จในสิ่งที่
C 
มี
 
แต่ยัง
Am 
ขาดเรื่องของ
Em 
หัวใจ 
 
ยังไม่
F 
มีใครเลยสัก
C 
ที
 
หากว่าเ
F 
รามี.. 
 
ชาดเหมือนถูกเ
G 
บอร์

 
ไอ้คนพันเ
F 
รา 
 
ใครเ
G 
ขาจะมา
Am 
สนใจ
 
จะ
G 
มาร่วมสุขร่วมต
F 
าย 
 
คงไม่
G 
มีหรอกในชาติ
C 
นี้
 
เป็นแค่ผู้ช
F 
ายตัว
G 
ดำๆ 
 
รากฐานสม
Em 
บัติกะไ
Am 
ม่มี
 
แต่คนๆ  
F 
นี้ 
 
ยังรอ
G 
วันที่ใครนั้น
Am 
เข้ามา

 
น้อย
Am 
ใจในโชคชะตา 
 
ลิขิต
Em 
ฟ้าเราต้องทำใจ
 
สิ่งที่ห
F 
วังเป็นไปไม่ได้ 
 
เลยต้องเ
G 
ดินคนเดียวพันนี้
 
แต่ยังเดิน
Am 
เหิดแลวันแ
Em 
ลฟ้า 
 
ชุด
F 
ดินไปมาพัน
C 
นี้
 
อยู่แ
F 
บบนี้ 
 
แบบเดิมที่ฉันเ
E 
ป็น..
 
เด็กใน
Am 
หม็อง
Em 
 
F 
 
C 

 
เด็กใน
Am 
หม็อง
Em 
 
F 
 
G 
 
เด็กใน
Am 
หม็อง
Em 
 
F 
 
C 
 
เด็กใน
Am 
หม็อง
Em 
 
F 
 
G 
 
เด็กใน
Am 
หม็อง..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ)


เสื้อไม่ใส่พาดผ้าขาวม้า เพื่อนกะว่าไม่มีไอไหร
เดินกลางแดดตอนวันช่ายๆเกือกไม่ใส่ใครกะรู้ดี
เที่ยวเดินเหิดแลวันแลฟ้า ชุดดินไปมาพันนี้
รู้หม้ายพี่.. กะมีหัวใจ

เป็นเด็กในหม็องในป่า ยิงนกตกปลาเลี้ยงไก่
รับจ้างแทงปาล์มตัดยางให้ เราพอใจในสิ่งที่มี
แต่ยังขาดเรื่องของหัวใจ ยังไม่มีใครเลยสักที
หากว่าเรามี.. ชาดเหมือนถูกเบอร์

ไอ้คนพันเราใครเขาจะมาสนใจ
จะมาร่วมสุขร่วมตาย คงไม่มีหรอกในชาตินี้
เป็นแค่ผู้ชายตัวดำๆ รากฐานสมบัติกะไม่มี
แต่คนๆ นี้ยังรอวันที่ใครนั้นเข้ามา

( ดนตรี )

เป็นเด็กในหม็องในป่า ยิงนกตกปลาเลี้ยงไก่
รับจ้างแทงปาล์มตัดยางให้ เราพอใจในสิ่งที่มี
แต่ยังขาดเรื่องของหัวใจ ยังไม่มีใครเลยสักที
หากว่าเรามี.. ชาดเหมือนถูกเบอร์

ไอ้คนพันเราใครเขาจะมาสนใจ
จะมาร่วมสุขร่วมตาย คงไม่มีหรอกในชาตินี้
เป็นแค่ผู้ชายตัวดำๆ รากฐานสมบัติกะไม่มี
แต่คนๆ นี้ยังรอวันที่ใครนั้นเข้ามา

น้อยใจในโชคชะตา ลิขิตฟ้าเราต้องทำใจ
สิ่งที่หวังเป็นไปไม่ได้ เลยต้องเดินคนเดียวพันนี้
แต่ยังเดินเหิดแลวันแลฟ้า ชุดดินไปมาพันนี้
อยู่แบบนี้ แบบเดิมที่ฉันเป็น..
เด็กในหม็อง

เด็กในหม็อง
เด็กในหม็อง
เด็กในหม็อง
เด็กในหม็อง

มิวสิควิดีโอ เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ) เต็ม นาวา

เพลง : เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ) (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เต็ม นาวา
เรียบเรียง : อ.ติ๊ก วงสำราญ / อ.เปา วงสำราญ
สังกัดค่าย M record
คอร์ดเพลง เด็กในหม็อง (เด็กบ้านๆ) เต็ม นาวา Feat. ลูกดรีม วงสำราญ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend