หน้าแรก » พลพล » คอร์ดเพลง ยังยิ้มได้ – พลพล

คอร์ดเพลง ยังยิ้มได้ – พลพล


INTRO | F Am | Dm C | F Am | Bb |

  หลายครั้งที่
Am 
ชีวิต
Dm 
เจอกับปัญ
หา
Bb 
  ทำให้
Am 
ใจเธออ่อน
Gm 
ล้าลงบ้างไ
หม
  ฉันถามด้วยค
Am 
วามรัก
Dm 
  ถามด้วยค
F7 
วามห่วง
Bb 
ใย
Am 
ไม่
Gm 
ได้ดูถูกเ
ธอ
  หวังแล้วก็
Am 
ผิดหวัง
Dm 
มาตั้งกี่ค
รั้ง
Bb 
  เธอก็
Am 
ยังอยู่ตรง
Gm 
นี้ไม่จาก
ไป
  ฉันรู้มัน
Am 
ยากนัก 
 
ที่
Dm 
รักฉัน
F7 
นั้นขอบ
Bb 
ใจ
Am 
  เธอเหลือ
Gm 
เกิน

 
* เหนื่อยหน่อย
นะ
Am 
อยู่กับ
Bb 
ฉัน
 
เมื่อสิ่งที่
Gm 
ฝัน 
 
นั้น
มันไม่ง่ายเ
ลย
 
และวัน
Bb 
นี้ฉันรู้ 
 
ต้องเ
Am 
หนื่อยหนักกว่าที่เคย
 
แต่
Gm 
เธอก็ยัง
ยิ้มได้

 
**
  ไม่คิดจะ
Am 
ยอมแพ้
Dm 
เราก็ไม่แ
พ้
Bb 
  แค่เพียง
Am 
ทางไม่มีดอก
Gm 
ไม้ให้ก้
าวเดิน
  ขุนเขาหรือข
Am 
วากหนาม
 
ด้วย
Dm 
รักมั่น
F7 
คงไม่ยากเ
Bb 
กิน
Am 
  ที่จะ
Gm 
เดินไปให้
ถึงปลายทาง

INSTRU | F Am | Dm C | Bb Am | Gm C |
INSTRU | F Am | Dm F7 | Bb Am | Gm C |

( * ) ( ** )

OUTRO | F Am | Dm C | F Am | Bb |
 โฆษณา