คอร์ดเพลง หล่อเลย – พลพล พลกองเส็ง

Capo

คอร์ดเพลง หล่อเลย
ศิลปิน
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2016

คีย์คอร์ดเพลง หล่อเลย สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | G C | G C | G C | D | ( 2 Times )

G 
  หัวใจ 
 
บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม
D 
  ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์
Em 
  เห็นต่อใครเขามองผ่าน
C 
พ้น 
 
เลยไ
D 
ปกันจนหมด

G 
  น้อยใจ 
 
คนเราทำไมไม่มองดีๆ
D 
  ฉันมีอะไร 
 
ที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน
Em 
  ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป
 
C 
ห้โอก
D 
าสสักครั้ง

C 
 
ฉันเองไม่มีเลิศเ
G/B 
ลออย่างคนอื่นเขา
 
แต่มี
C 
ฉันเอาไว้ 
 
ไม่เหงาฉันรับร
D 
อง

 
** อาจไม่ห
G 
ล่อพอ 
 
ให้เ
D 
ธอเหลียว
 
แต่ว่า
Em 
ฉันคนเดียวรักใ
C 
คร
 
แล้ว
D 
รักปักหั
C 
วใจ
 
ไม่ชอบไม่เ
Bm 
ป็นไร
 
แต่ขอให้
Am 
ฉันได้โฆษณาตัวเ
D 
องสักหน่อย

 
*** อาจดูไม่
G 
ดีนัก 
 
แต่ร้องเพ
D 
ลงเพราะ
 
พร้อมทำให้เ
Em 
ธอหัวเราะยิ้มไ
C 
ด้ทั้ง
D 
วัน
 
ดูแ
C 
ลก็ได้ 
 
เอา
Bm 
ใจก็ได้
 
อาจไม่
Am 
หล่อเท่าไร 
 
แต่หัวใ
D 
จฉันหล่อเลย

INSTRU | G C | G C | G C | D |

G 
  ตัวดำแต่ใจไม่ดำ 
 
ฉันว่าก็พอ
D 
  เหมือนเงาะถอดรูปแล้วมีแต่ทองทั้งนั้น
Em 
  ให้ใจของเราได้ผูกพัน
C 
ฉันจะ
D 
ทำให้เธอรู้

( * , **, *** )

INSTRU | C | D | C | D | Em D | C | C | C |

( * , ** , ***, **, *** )

OUTRO | G C | G C | G C | G C | G |

เนื้อเพลง
หัวใจ บางทีก็ดูไม่ยุติธรรม
ทุ่มเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์
เห็นต่อใครเขามองผ่าน
พ้น เลยไปกันจนหมด

น้อยใจ คนเราทำไมไม่มองดีๆ
ฉันมีอะไร ที่ซ่อนเอาไว้ข้างใน
ขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไป
ให้โอกาสสักครั้ง

* ฉันเองไม่มีเลิศเลออย่างคนอื่นเขา
แต่มีฉันเอาไว้ ไม่เหงาฉันรับรอง

** อาจไม่หล่อพอ ให้เธอเหลียว
แต่ว่าฉันคนเดียวรักใคร
แล้วรักปักหัวใจ ไม่ชอบไม่เป็นไร
แต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อย

*** อาจดูไม่ดีนัก แต่ร้องเพลงเพราะ
พร้อมทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวัน
ดูแลก็ได้ เอาใจก็ได้
อาจไม่หล่อเท่าไร แต่หัวใจฉันหล่อเลย

( ดนตรี )

ตัวดำแต่ใจไม่ดำ ฉันว่าก็พอ
เหมือนเงาะถอดรูปแล้วมีแต่ทองทั้งนั้น
ให้ใจของเราได้ผูกพัน
ฉันจะทำให้เธอรู้

( * , **, *** )

( ดนตรี )

( * , ** , ***, **, *** )
คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ
เรียบเรียง :
ชวรัตน์ หรรษคุณาฒัย
กรณ์ มหาดำรงค์กุล
วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์
พลพล - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Please Vote
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน