หน้าแรก » พลพล » คอร์ดเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย – พลพล

คอร์ดเพลง ชั่วฟ้าดินสลาย – พลพล


INTRO | Gm C | F | Gm C | F |
INTRO | Bb Am | Dm C | Gm C | F | F |

 
มันเกิดอะไรกับคำว่า
Am 
รัก
Dm 
  ที่คิดว่าซึ้งใจเกินคำไ
หนใดๆ
Dm 
  ที่แล้วก็ร้ายกับเรากว่า
Bb 
ทุกๆคน
Gm 
  หัวใจเขา
ทำด้วยอะ
ไร

 
* ชั่วฟ้าดินส
Gm 
ลาย 
 
สัญญาใ
จคนไหนบ
อก
 
รักแล้วไม่ลวง
Gm 
หลอก 
 
คนที่บ
อกอยู่ที่ไ
หน
 
ก็ฟ้ายังฟ้า
Bb 
อยู่ 
 
ดินก็
Am 
ดูไม่เป็น
Dm 
ไร
 
แล้วรักก็จาก
Gm 
ไปที่สล
ายคือใจค

 
ที่บอกว่ารักก็จากไป
Am 
แล้ว
Dm 
  ที่ช้ำไปแล้วก็ยังไม่แ
ล้วกันไป
Dm 
  คิดถึงเสมอหัวใจเฝ้าเ
Bb 
พ้อพะวง
Gm 
  ยังหลับไม่
ลงยังคงร้องไ
ห้

( * )

INSTRU | GmC | F | Gm C | F |
INSTRU | Bb Am | Dm | Gm C | F |

( * ) ( * )

 
ชั่วฟ้าดินส
Gm 
ลายจะไม่
รักใครสักค
Bb 
 โฆษณา