หน้าแรก » พลพล » คอร์ดเพลง คนไม่สำคัญ – พลพล

คอร์ดเพลง คนไม่สำคัญ – พลพล


INTRO | C | F | Dm | G |

 
แม้ไม่ใช่คนโ
ปรด 
 
อย่าง
Em 
คนอื่น
Am 
เขา
 
แม้จะดูว่าง
Dm 
เปล่า 
 
ในส
ายตาเ
Em 
ธอ
Am 
 
ไม่
Dm 
เคยทำให้
คำว่า
Em 
ฉันรักเ
Am 
ธอ
Dm 
ลดน้อยลงได้เลยสัก
วัน

 
* ขอเพียงเธอไม่
ลืมว่า
Em 
ใครอยู่
Am 
ตรงนี้
 
ขอเพียงมีสัก
Dm 
ครั้งว่า
คิดถึง
Em 
กัน
Am 
 
แค่
Dm 
นั้นก็เกิน
พอให้
Em 
คนอย่าง
Am 
ฉัน
Dm 
ฝันดียิ่งก
ว่าคืนไ
หน

 
** ไม่
ว่าเป็นที่เท่าไหร่ของเ
ธอ
Dm 
เธอก็คือที่สุดเสมอ
ไป
 
ถ้าเ
E7 
ผื่อเธอพอมีเหลือแม้เ
Am 
พียงเสี้ยวใจ
Dm 
จะแบ่งปันให้ฉันบ้างห
รือเปล่า
 
และ
คนๆหนึ่งซึ่งไม่สำคั
 
ก็
Dm 
ยังเฝ้ารอสักวันของเ
รา
 
แค่อ
E7 
ยากได้ยินว่ารักสัก
Am 
คำเบาเบา
 
ให้
Dm 
ฉันได้หรือเ
ปล่าคน
ดี

INSTRU | C | F | Dm | G | C | F | Dm | G |

( * ) ( ** )

รักฉันบ้างหรือเป
ล่าคน
ดี
 โฆษณา