คอร์ดเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก พลพล

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก พลพล

คอร์ด :

ศิลปิน : พลพล

เนื้อร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ

คอร์ดในเพลง : C,G,F,Fm,Am,Em,Dm


INTRO | C | Gm | F | G |

C 
เดินเดียวดาย 
 
หนทางจะไ
G 
ปก็ไกลเกิน
 
หัวใจไม่พ
F 
ร้อมจะเ
Fm 
ผชิญ 
 
ความอ้า
C 
งว้าง
G/B 
Am 
ใครบางคน 
 
ข้างบนส่งเ
G 
ธอมาร่วมทาง
 
ให้ความ
Dm 
หวังกำลั
D7/F# 
งใจ 
 
ใกล้ใกล้
G 
กัน

C 
คืนและวัน 
 
แม้มันยากเ
G 
ย็นไม่เป็นใจ
 
ก็จะไม่
F 
ท้อก็จะ
Fm 
ไป 
 
ให้สุ
C 
ดฝัน
G/B 
Am 
วันและคืน 
 
ฝืนทนเท่าไ
G 
รไม่สำคัญ
 
เธอกับ
Dm 
ฉันรวมกันไ
G 
ด้ 
 
เท่ากับ
C 
รัก
C7 

F 
ร้อน.. 
 
ก็จะ
Em 
มีที่มาช่วยแบ่งเบา
F 
หนาว.. 
 
ก็จะ
Em 
มีเรื่องราวให้ใจอุ่น
F 
ขอ.. 
 
เพียงแค่ใครสัก
Em 
คนที่เค
Am 
ยคุ้น
 
ที่จะ
Dm 
ทำโลกหมุนไปกับ
D7/F# 
เราด้วยความ
G 
รัก

C 
  เธอกับ
G/B 
ฉันเท่ากับ
Am 
รัก
 
  แค่เธอกับ
G 
ฉันทุกวันชี
F 
วิตมันก็สวย
Em 
งาม
 
  ทุกคืนก็
D/F# 
ฝันไปแสนไ
G 
กล
C 
  เธอกับ
G/B 
ฉันเท่ากั
Am 
บรัก
 
  จากนา
G 
ทีนี้ก็อยู่ที่ใ
F 
จของเรา
Em 
รัก
F 
 
G 
 
  กันเท่า
C 
ไร

INSTRU | F | Em | F | C |
INSTRU | Eb | Dm | Db | C |

Bb 
  จะมีใ
C 
ครใครบอกว่า
Am 
รักแท้ไม่มี
Dm 
จริง
 
  สิ่งที่
Gm 
เคยดิ้นรนอยากจะเ
C 
จอเสมอ
F 
มา
F7 
Bb 
  จนเมื่อใ
C 
จมันไม่มีแ
Am 
รงจะไขว่
Dm 
คว้า
 
  เธอก็
Gm 
มาปรากฏ
G7 
ตัวที่ตร
A 
งนี้..

D 
  เธอกับ
F#m 
ฉันรวมกันได้ 
 
เท่ากั
Bm 
บรัก
 
  แค่เธอกับ
A 
ฉันทุกวันชี
G 
วิตมันก็สว
F#m 
ยงาม
 
  ทุกคืนก็
E/G# 
ฝันไปแส
A 
นไกล
D 
  เธอกับ
F#m 
ฉันเท่ากั
Bm 
บรัก
 
  จากนาที
A 
นี้ก็อยู่ที่ใ
G 
จของเรา
F#m 
รัก
G 
 
A 
 
  
G 
อยู่ที่ใจของ
A 
ฉันกับเ
D 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก


เดินเดียวดาย หนทางจะไปก็ไกลเกิน
หัวใจไม่พร้อมจะเผชิญ ความอ้างว้าง
ใครบางคน ข้างบนส่งเธอมาร่วมทาง
ให้ความหวังกำลังใจ ใกล้ใกล้กัน

คืนและวัน แม้มันยากเย็นไม่เป็นใจ
ก็จะไม่ท้อก็จะไป ให้สุดฝัน
วันและคืน ฝืนทนเท่าไรไม่สำคัญ
เธอกับฉันรวมกันได้ เท่ากับรัก

ร้อนก็จะมีที่มาช่วยแบ่งเบา
หนาวก็จะมีเรื่องราวให้ใจอุ่น
ขอเพียงแค่ใครสักคนที่เคยคุ้น
ที่จะทำโลกหมุนไปกับเราด้วยความรัก

เธอกับฉันเท่ากับรัก
แค่เธอกับฉันทุกวันชีวิตมันก็สวยงาม
ทุกคืนก็ฝันไปแสนไกล
เธอกับฉันเท่ากับรัก
จากนาทีนี้ก็อยู่ที่ใจของเรารัก
กันเท่าไร

( ดนตรี )

จะมีใครใครบอกว่ารักแท้ไม่มีจริง
สิ่งที่เคยดิ้นรนอยากจะเจอเสมอมา
จนเมื่อใจมันไม่มีแรงจะไขว่คว้า
เธอก็มาปรากฏตัวที่ตรงนี้

เธอกับฉันรวมกันได้ เท่ากับรัก
แค่เธอกับฉันทุกวันชีวิตมันก็สวยงาม
ทุกคืนก็ฝันไปแสนไกล
เธอกับฉันเท่ากับรัก
จากนาทีนี้ก็อยู่ที่ใจของเรารัก
อยู่ที่ใจของฉันกับเธอ..

มิวสิควิดีโอ เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก พลพล

เพลง : เธอกับฉันรวมกันได้เท่ากับรัก
ศิลปิน : พลพล
ทำนอง : ณภัทร เกียรติปรุงเวช
เรียบเรียง : ภูมินทร์ นุตทะบัต,
ภุมวาร มานะกุล, วุฒิชัย วิบูลย์อรรถ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend