คอร์ดเพลง บ่ได้ประจำการ เน็ค นฤพล

  
Text   
คอร์ดเพลง บ่ได้ประจำการ ศิลปิน เน็ค นฤพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E | C#m | A | B |

 
คำสั่ง
E 
ฟ้า 
 
หรือเป็นมานะ
B/D# 
สวรรค์ 
 
ที่ส่งเฮามา
C#m 
พ้อกัน
 
หนาวสะ
A 
บั้นนำฮอยยิ้มจิ้มลิ้มบาดใจอ้า
E 
ยคัก
 
คนอิหยังมางามโพด
B/D# 
แท้น้อ 
 
นี่ละน้อเขาว่าตก
C#m 
หลุมฮัก
 
มีใบส
A 
มัครโคต้าหวานใจของเจ้าบ่ห
E 
นา
 
พุแก้มป่าหล่าพุหางตาคนิง
B/D# 
อ้อน
 
เป็นตาสะออนยามหย่างพะนาง
C#m 
หล่า
 
แต่บ่ก
B 
ล้าบอกเจ้า

 
เกี่ยวกับค
A 
วามในใจ 
 
ย้านบอกไ
G#m 
ปแล้วเจ้า
C#m 
กดดัน
 
คันเจ้าบ่
A 
มักกะเบิดทอนั้น 
 
แหล่วคำ
E 
ว่าแฟน
 
มีสิทธิ์
F#m 
แค่แงงคีง 
 
สิติ่งลิง
G#m 
ติงบ่เป็นตาม
C#m 
แผน
 
ปิดจ๊อบบ่ได้คว
A 
งแขน 
 
โอ้ยเนาะมาส่างอวส
B 
าน
 
โอ.. โอ๋.. โอ้ย..
 

 
ให้จอบให้ซ
E 
อมเจ้าแหน่เด้อนาง
 
โอ้แม่เอว
C#m 
บางอย่าดึกขวดไล่
 
หน้าตาจั่งอ้
A 
ายกะมีหัวใจ 
 
ถึงบ่ไ
B 
ด้อยู่ประจำการ
 
เจ้าตรงสเ
E 
ปคของอ้ายอิหลี
 
ทรวดทรงองค์
C#m 
ดีโอ้ยมาตรฐาน
 
จมูกคิ้วค
A 
างจั่งแม่นสวยประหาร 
 
มันโดนใจอ้
B 
าย
 
แต่บ่ได้เจ้ามาเ
E 
ป็นแฟน 
 
 
B 

INSTRU | E | C#m | A | B |
INSTRU | E | C#m | A | B |

 
เกี่ยวกับค
A 
วามในใจ
 
ย้านบอกไ
G#m 
ปแล้วเจ้า
C#m 
กดดัน
 
คันเจ้าบ่
A 
มักกะเบิดทอนั้น 
 
แหล่วคำ
E 
ว่าแฟน
 
มีสิทธิ์
F#m 
แค่แงงคีง
 
สิติ่งลิง
G#m 
ติงบ่เป็นตาม
C#m 
แผน
 
ปิดจ๊อบบ่ได้คว
A 
งแขน 
 
โอ้ยเนาะมาส่างอวส
B 
าน
 
โอ.. โอ๋.. โอ้ย..
 

 
ให้จอบให้ซ
E 
อมเจ้าแหน่เด้อนาง
 
โอ้แม่เอว
C#m 
บางอย่าดึกขวดไล่
 
หน้าตาจั่งอ้
A 
ายกะมีหัวใจ 
 
ถึงบ่ไ
B 
ด้อยู่ประจำการ
 
เจ้าตรงสเ
E 
ปคของอ้ายอิหลี
 
ทรวดทรงองค์
C#m 
ดีโอ้ยมาตรฐาน
 
จมูกคิ้วค
A 
างจั่งแม่นสวยประหาร 
 
มันโดนใจอ้
B 
าย
 
แต่บ่ได้เจ้ามาเ
E 
ป็นแฟน 
 
 
B 

 
ให้จอบให้ซ
E 
อมเจ้าแหน่เด้อนาง
 
โอ้แม่เอว
C#m 
บางอย่าดึกขวดไล่
 
หน้าตาจั่งอ้
A 
ายกะมีหัวใจ 
 
ถึงบ่ไ
B 
ด้อยู่ประจำการ
 
เจ้าตรงสเ
E 
ปคของอ้ายอิหลี
 
ทรวดทรงองค์
C#m 
ดีโอ้ยมาตรฐาน
 
จมูกคิ้วค
A 
างจั่งแม่นสวยประหาร 
 
มันโดนใจอ้
B 
าย
 
แต่บ่ได้เจ้ามาเ
 
ป็นแฟน

OUTRO | E | C#m | A | B |
OUTRO | E | C#m | A | B | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บ่ได้ประจำการ


คำสั่งฟ้า หรือเป็นมานะสวรรค์ ที่ส่งเฮามาพ้อกัน
หนาวสะบั้นนำฮอยยิ้มจิ้มลิ้มบาดใจอ้ายคัก
คนอิหยังมางามโพดแท้น้อ นี่ละน้อเขาว่าตกหลุมฮัก
มีใบสมัครโคต้าหวานใจของเจ้าบ่หนา
พุแก้มป่าหล่าพุหางตาคนิงอ้อน
เป็นตาสะออนยามหย่างพะนางหล่า
แต่บ่กล้าบอกเจ้า

เกี่ยวกับความในใจ ย้านบอกไปแล้วเจ้ากดดัน
คันเจ้าบ่มักกะเบิดทอนั้น แหล่วคำว่าแฟน
มีสิทธิ์แค่แงงคีง สิติ่งลิงติงบ่เป็นตามแผน
ปิดจ๊อบบ่ได้ควงแขน โอ้ยเนาะมาส่างอวสาน
โอ โอ๋ โอ้ย…

ให้จอบให้ซอมเจ้าแหน่เด้อนาง
โอ้แม่เอวบางอย่าดึกขวดไล่
หน้าตาจั่งอ้ายกะมีหัวใจ ถึงบ่ได้อยู่ประจำการ
เจ้าตรงสเปคของอ้ายอิหลี
ทรวดทรงองค์ดีโอ้ยมาตรฐาน
จมูกคิ้วคางจั่งแม่นสวยประหาร มันโดนใจอ้าย
แต่บ่ได้เจ้ามาเป็นแฟน

( ดนตรี )

เกี่ยวกับความในใจ ย้านบอกไปแล้วเจ้ากดดัน
คันเจ้าบ่มักกะเบิดทอนั้น แหล่วคำว่าแฟน
มีสิทธิ์แค่แงงคีงสิติ่งลิงติงบ่เป็นตามแผน
ปิดจ๊อบบ่ได้ควงแขน โอ้ยเนาะมาส่างอวสาน
โอ โอ๋ โอ้ย…

ให้จอบให้ซอมเจ้าแหน่เด้อนาง
โอ้แม่เอวบางอย่าดึกขวดไล่
หน้าตาจั่งอ้ายกะมีหัวใจ ถึงบ่ได้อยู่ประจำการ
เจ้าตรงสเปคของอ้ายอิหลี
ทรวดทรงองค์ดีโอ้ยมาตรฐาน
จมูกคิ้วคางจั่งแม่นสวยประหาร มันโดนใจอ้าย
แต่บ่ได้เจ้ามาเป็นแฟน

ให้จอบให้ซอมเจ้าแหน่เด้อนาง
โอ้แม่เอวบางอย่าดึกขวดไล่
หน้าตาจั่งอ้ายกะมีหัวใจ ถึงบ่ได้อยู่ประจำการ
เจ้าตรงสเปคของอ้ายอิหลี
ทรวดทรงองค์ดีโอ้ยมาตรฐาน
จมูกคิ้วคางจั่งแม่นสวยประหาร มันโดนใจอ้าย
แต่บ่ได้เจ้ามาเป็นแฟน

มิวสิควิดีโอ บ่ได้ประจำการ เน็ค นฤพล

เพลง : บ่ได้ประจำการ (คอร์ด)
ศิลปิน : เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : รัชการ คำครณ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
แกรมมี่โกลด์ โทร.085-484-7345
คอร์ดเพลง บ่ได้ประจำการ เน็ค นฤพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend