คอร์ดเพลง ใครพี่น้องเธอ PONCHET

  
Text   
คอร์ดเพลง ใครพี่น้องเธอ ศิลปิน PONCHET คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Em Dm G C Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | F | Em | Dm | G |

C 
  นี้ไม่รู้หรือแกล้งไ
Dm 
ม่รู้
 
ทุกครั้งที่โทร
Em 
หากัน
 
ดูเหมือน
Fm 
ฉันไม่คิดอะไร
 
ชอบมา
Em 
กวน 
 
มา
Am 
ถามว่าเป็นอย่า
Dm 
งไร
 
มา
G 
ล้อมาคุยยิ้ม
Em 
ให้.. 
 
กับ
Ebdim 
ฉัน
 
ได้โปรดอย่า
Dm 
ทำแบบนั้นอีก
G 
ต่อไป

 
เพราะใ
F 
จระแวง 
 
กลัว
Fm 
เผลอแสดง
 
อา
Em 
การที่มันแปลก
A 
ไป
Dm 
รู้ตัว.. 
 
 
Em 
สักที.. 
 
ได้ไ
F 
หม
 
ว่าพี่ทำใ
G 
ห้ใครเดือดร้อน

 
ไม่อยากเป็นพี่น้
C 
อง 
 
แต่อยากเป็นเจ้าข
E7 
อง
 
อยากให้เธอ
Am 
มองได้เพียงแต่ฉันเท่า
Gm 
นั้น
C 
ไม่ใช่คน
F 
อื่น 
 
ไม่ใช่คน
Em 
นั้น
 
ที่เขายิ้ม
D7 
ให้เวลาที่สบสาย
G 
ตา
 
ก็บอกเลยว่าห
C 
วง 
 
บอกเลยว่า
E7 
หึง
 
คนที่คิด
Am 
ถึงให้มันฉันได้ไ
Gm 
หม
C 
ให้เป็นพี่น้
F 
องก็คงไม่
Em 
ไหว 
 
เข้าใจบ้างไ
D7 
หม
 
เป็นพี่เป็นน้
G 
องอะไร 
 
ไม่อ
F 
ยากเป็น 
 
 
G 

C 
  เลิกทำเหมือนคนสำ
Dm 
คัญ
 
เลิกลูบหัวเลิกหยอก
Em 
ล้อกัน
 
ถ้าเป็นแบบ
Fm 
นั้นก็คงไม่หวั่นไ
G 
หว
 
ใช่ฉันเ
F 
ด็กเกินไปแล้วมัน
Fm 
เด็กยังไง
 
ก็ไม่
Em 
สนใจกันอยู่แล้วละ
A 
สิ
 
ถ้า
Dm 
มันเป็นได้
Em 
เท่านี้
 
ก็อย่ามา
G 
ทักทายกันอีกเลย

 
แค่ทำ
Em 
เฉย.. 
 
ก็
A 
พอ
 
ไม่ต้อง
Dm 
รอให้ใครโทร
G 
หา
 
พี่อย่ามัว
Em 
เสีย.. 
 
เว
Am 
ลา
 
ถ้าไม่คิดอ
F 
ย่าทำแบบ
G 
นี้

 
ไม่อยากเป็นพี่น้
C 
อง 
 
แต่อยากเป็นเจ้าข
E7 
อง
 
อยากให้เธอ
Am 
มองได้เพียงแต่ฉันเท่า
Gm 
นั้น
C 
ไม่ใช่คน
F 
อื่น 
 
ไม่ใช่คน
Em 
นั้น
 
ที่เขายิ้ม
D7 
ให้เวลาที่สบสาย
G 
ตา
 
ก็บอกเลยว่าห
C 
วง 
 
บอกเลยว่า
E7 
หึง
 
คนที่คิด
Am 
ถึงให้มันฉันได้ไ
Gm 
หม
C 
ให้เป็นพี่น้
F 
องก็คงไม่
Em 
ไหว 
 
เข้าใจบ้างไ
D7 
หม
 
เป็นพี่เป็นน้
G 
องอะไร 
 
ไม่อ
F 
ยากเป็น

 
ใครพี่น้อง
Em 
เธอ
 
ฉันพูดไปตอนไ
F 
หนว่าจะเป็น
Dm 
จำไม่
G 
ได้..เลย 
 
วู้ฮู้..

 
ไม่อยากเป็นพี่น้
C 
อง 
 
แต่อยากเป็นเจ้าข
E7 
อง
 
อยากให้เธอ
Am 
มองได้เพียงแต่ฉันเท่า
Gm 
นั้น
C 
ไม่ใช่คน
F 
อื่น 
 
ไม่ใช่คน
Em 
นั้น
 
ที่เขายิ้ม
D7 
ให้เวลาที่สบสาย
G 
ตา
 
ก็บอกเลยว่าห
C 
วง 
 
บอกเลยว่า
E7 
หึง
 
คนที่คิด
Am 
ถึงให้มันฉันได้ไ
Gm 
หม
C 
ให้เป็นพี่น้
F 
องก็คงไม่
Em 
ไหว 
 
เข้าใจบ้างไ
D7 
หม
 
เป็นพี่เป็นน้
G 
องอะไร 
 
ฉัน..ไม่อยากเป็น

OUTRO | F | Em | Dm | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ใครพี่น้องเธอ


นี้ไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้
ทุกครั้งที่โทรหากัน
ดูเหมือนฉันไม่คิดอะไร
ชอบมากวน มาถามว่าเป็นอย่างไร
มาล้อมาคุยยิ้มให้.. กับฉัน
ได้โปรดอย่าทำแบบนั้นอีกต่อไป

เพราะใจระแวง กลัวเผลอแสดง
อาการที่มันแปลกไป
รู้ตัว.. สักที.. ได้ไหม
ว่าพี่ทำให้ใครเดือดร้อน

ไม่อยากเป็นพี่น้อง แต่อยากเป็นเจ้าของ
อยากให้เธอมองได้เพียงแต่ฉันเท่านั้น
ไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่คนนั้น
ที่เขายิ้มให้เวลาที่สบสายตา
ก็บอกเลยว่าหวง บอกเลยว่าหึง
คนที่คิดถึงให้มันฉันได้ไหม
ให้เป็นพี่น้องก็คงไม่ไหว เข้าใจบ้างไหม
เป็นพี่เป็นน้องอะไร ไม่อยากเป็น

เลิกทำเหมือนคนสำคัญ
เลิกลูบหัวเลิกหยอกล้อกัน
ถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่หวั่นไหว
ใช่ฉันเด็กเกินไปแล้วมันเด็กยังไง
ก็ไม่สนกันอยู่แล้วละสิ
ถ้ามันเป็นได้เท่านี้
ก็อย่ามาทักทายกันอีกเลย

แค่ทำเฉย.. ก็พอ
ไม่ต้องรอให้ใครโทรหา
พี่อย่ามัวเสีย.. เวลา
ถ้าไม่คิดอย่าทำแบบนี้

ไม่อยากเป็นพี่น้อง แต่อยากเป็นเจ้าของ
อยากให้เธอมองได้เพียงแต่ฉันเท่านั้น
ไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่คนนั้น
ที่เขายิ้มให้เวลาที่สบสายตา
ก็บอกเลยว่าหวง บอกเลยว่าหึง
คนที่คิดถึงให้มันฉันได้ไหม
ให้เป็นพี่น้องก็คงไม่ไหว เข้าใจบ้างไหม
เป็นพี่เป็นน้องอะไร ไม่อยากเป็น

ใครพี่น้องเธอ
ฉันพูดไปตอนไหนว่าจะเป็น
จำไม่ได้..เลย วู้ฮู้..

ไม่อยากเป็นพี่น้อง แต่อยากเป็นเจ้าของ
อยากให้เธอมองได้เพียงแต่ฉันเท่านั้น
ไม่ใช่คนอื่น ไม่ใช่คนนั้น
ที่เขายิ้มให้เวลาที่สบสายตา
ก็บอกเลยว่าหวง บอกเลยว่าหึง
คนที่คิดถึงให้มันฉันได้ไหม
ให้เป็นพี่น้องก็คงไม่ไหว เข้าใจบ้างไหม
เป็นพี่เป็นน้องอะไร ฉัน.. ไม่อยากเป็น

มิวสิควิดีโอ ใครพี่น้องเธอ PONCHET

เพลง : ใครพี่น้องเธอ (คอร์ด)
ศิลปิน : PONCHET
Lyrics/Melody : PONCHET
Beat : KANABEATS
IG : @pon.chet
คอร์ดเพลง ใครพี่น้องเธอ PONCHET
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend