คอร์ดเพลง เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่) ดิว พีรพล

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่) ศิลปิน ดิว พีรพล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

INTRO | C Em | F C G/B |
INTRO | Am Em | F G | G |

C 
เบิดแฮงยืนสิบืน
Em 
ใส่
 
คนผู้ฮักอ้
F 
ายเจ้าเปลี่ยนไปเป็นลายต่
C 
าง 
 
 
G/B 
 
โทร
Am 
หายามใด๋ 
 
กะมีแต่
Em 
สายบ่ว่าง
 
หัวใจน
F 
างคือทรงสิเปลี่ยน
G 
ไป

C 
ผ่านบ่ดนกะชอด
Em 
ป่องความจริง
 
ว่ายอดห
F 
ญิงเจ้าไปมี
C 
ผู้ใหม่ 
 
 
G/B 
 
เจ้า
Am 
บล็อกเบอร์เก่า 
 
เจ้าลืม
Em 
คนผู้จั่งอ้าย
 
ให้เบอร์ใ
Dm 
หม่เข้ามาทำร้
G 
าย 
 
อ้ายตาย
C 
คาหม่อง

 
ยาม
Dm 
เช้าคงโทรบอกว่า
Em 
ฮักแฮง
 
ยามแ
F 
ลงกะคือสิโทรไปค้
C 
างสาย
 
บักคน
Dm 
ซั่วคืออ้ายคงเป็นบ้า
Em 
ตาย
 
เขาผู้ปวดเ
F 
อวอ้ายมันผู้ปว
D/F# 
ดใจ
 
กินเหล้า
Dm 
หลายกะย้อนเจ้าผู้เ
G 
ดียว

 
เจ้าคาส
C 
ายแค่อ้าย
Em 
คาที
 
มันเลยเ
F 
จ็บหม่องนี้หม่อง
C 
หัวใจ 
 
 
G/B 
 
เจ้า
Am 
นอนกอดกัน 
 
อ้ายกอดเหล้า
Em 
ขาวขวดใหญ่
 
กินให้มัน
Dm 
เมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืน
G 
มา

 
เจ้ายกใ
C 
จให้เขาหมู่ยกเ
Em 
หล้าให้อ้าย
 
เจ้ายกให้เ
F 
ขาเป็นเจ้าชาย 
 
ให้อ้ายเป็นไ
C 
ด้พอส่ำหมา
 
ลืมไ
Dm 
ลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ  
G 
 
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตายคาที่
 

INSTRU | C G/B Am G | F G |
INSTRU | C Em | F C | Am Em | Dm G |
INSTRU | C Em | F C | Dm | G |

 
ยาม
Dm 
เช้าคงโทรบอกว่า
Em 
ฮักแฮง
 
ยามแ
F 
ลงกะคือสิโทรไปค้
C 
างสาย
 
บักคน
Dm 
ซั่วคืออ้ายคงเป็นบ้า
Em 
ตาย
 
เขาผู้ปวดเ
F 
อวอ้ายมันผู้ปว
D/F# 
ดใจ
 
กินเหล้า
Dm 
หลายกะย้อนเจ้าผู้เ
G 
ดียว

 
เจ้าคาส
C 
ายแค่อ้าย
Em 
คาที
 
มันเลยเ
F 
จ็บหม่องนี้หม่อง
C 
หัวใจ 
 
 
G/B 
 
เจ้า
Am 
นอนกอดกัน 
 
อ้ายกอดเหล้า
Em 
ขาวขวดใหญ่
 
กินให้มัน
Dm 
เมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืน
G 
มา

 
เจ้ายกใ
C 
จให้เขาหมู่ยกเ
Em 
หล้าให้อ้าย
 
เจ้ายกให้เ
F 
ขาเป็นเจ้าชาย 
 
ให้อ้ายเป็นไ
C 
ด้พอส่ำหมา
 
ลืมไ
Dm 
ลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ  
G 

 
เจ้าคาส
C 
ายแค่อ้าย
Em 
คาที
 
มันเลยเ
F 
จ็บหม่องนี้หม่อง
C 
หัวใจ 
 
 
G/B 
 
เจ้า
Am 
นอนกอดกัน 
 
อ้ายกอดเหล้า
Em 
ขาวขวดใหญ่
 
กินให้มัน
Dm 
เมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืน
G 
มา

 
เจ้ายกใ
C 
จให้เขาหมู่ยกเ
Em 
หล้าให้อ้าย
 
เจ้ายกให้เ
F 
ขาเป็นเจ้าชาย 
 
ให้อ้ายเป็นไ
C 
ด้พอส่ำหมา
 
ลืมไ
Dm 
ลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ  
G 
 
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตายคาที่
 

INSTRU | C G/B Am G |

 
ลืมไ
Dm 
ลคำสัญญา บอกว่าบ่หลายใจ  
G 
 
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตาย
F 
คาที่ 
 
 
Fm 
 
C 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่)


เบิดแฮงยืนสิบืนใส่
คนผู้ฮักอ้ายเจ้าเปลี่ยนไปเป็นลายต่าง
โทรหายามใด๋ กะมีแต่สายบ่ว่าง
หัวใจนางคือทรงสิเปลี่ยนไป

ผ่านบ่ดนกะชอดป่องความจริง
ว่ายอดหญิงเจ้าไปมีผู้ใหม่
เจ้าบล็อกเบอร์เก่า เจ้าลืมคนผู้จั่งอ้าย
ให้เบอร์ใหม่เข้ามาทำร้าย อ้ายตายคาหม่อง

ยามเช้าคงโทรบอกว่าฮักแฮง
ยามแลงกะคือสิโทรไปค้างสาย
บักคนซั่วคืออ้ายคงเป็นบ้าตาย
เขาผู้ปวดเอวอ้ายมันผู้ปวดใจ
กินเหล้าหลายกะย้อนเจ้าผู้เดียว

เจ้าคาสายแค่อ้ายคาที
มันเลยเจ็บหม่องนี้หม่องหัวใจ
เจ้านอนกอดกัน อ้ายกอดเหล้าขาวขวดใหญ่
กินให้มันเมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืนมา

เจ้ายกใจให้เขาหมู่ยกเหล้าให้อ้าย
เจ้ายกให้เขาเป็นเจ้าชาย ให้อ้ายเป็นได้พอส่ำหมา
ลืมไลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตายคาที่

( ดนตรี )

ยามเช้าคงโทรบอกว่าฮักแฮง
ยามแลงกะคือสิโทรไปค้างสาย
บักคนซั่วคืออ้ายคงเป็นบ้าตาย
เขาผู้ปวดเอวอ้ายมันผู้ปวดใจ
กินเหล้าหลายกะย้อนเจ้าผู้เดียว

เจ้าคาสายแค่อ้ายคาที
มันเลยเจ็บหม่องนี้หม่องหัวใจ
เจ้านอนกอดกัน อ้ายกอดเหล้าขาวขวดใหญ่
กินให้มันเมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืนมา

เจ้ายกใจให้เขาหมู่ยกเหล้าให้อ้าย
เจ้ายกให้เขาเป็นเจ้าชาย ให้อ้ายเป็นได้พอส่ำหมา
ลืมไลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ

เจ้าคาสายแค่อ้ายคาที
มันเลยเจ็บหม่องนี้หม่องหัวใจ
เจ้านอนกอดกัน อ้ายกอดเหล้าขาวขวดใหญ่
กินให้มันเมาส่ำใด๋เจ้าคงบ่คืนมา

เจ้ายกใจให้เขาหมู่ยกเหล้าให้อ้าย
เจ้ายกให้เขาเป็นเจ้าชาย ให้อ้ายเป็นได้พอส่ำหมา
ลืมไลคำสัญญา ไสว่าบ่หลายใจ
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตายคาที่

( ดนตรี )

ลืมไลคำสัญญา บอกว่าบ่หลายใจ
คั่นเจ้าคาสายอ้ายสิตายคาที่

มิวสิควิดีโอ เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่) ดิว พีรพล

เพลง : เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่) (คอร์ด)
ศิลปิน : ดิว พีรพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : พีรดิ๊ว
เรียบเรียง : บอส ศตวรรษ
Mastered : Bossanova Studio
คอร์ดเพลง เจ้าคาสาย (อ้ายคาที่) ดิว พีรพล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend