คอร์ดเพลง สัญญากับเราได้ไหม ฝ้าย กรรติมา

  
Text   
คอร์ดเพลง สัญญากับเราได้ไหม ศิลปิน ฝ้าย กรรติมา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
ไม่ต้องจับมือกันใ
D 
ห้แน่น 
 
แค่ไม่ปล่อยมือกันไ
Bm 
ด้ม้าย
 
ไม่ต้องรักสุด
Em 
หัวใจ 
 
ขอแค่รักฉันคนเดียว
A 
พอ
 
ไม่จำเป็นต้องกอดทุก
D 
วัน 
 
ขอเพียงกอดฉันในวันที่
Bm 
มันท้อ
 
มีแค่เราเท่านั้น
Em 
พอ..
A 
 
สัญญากับเราได้หม้าย

INSTRU | G | F#m | Em A | D A |

 
ไม่มีรถเ
D 
ก๋ง 
 
ปิกอัปอย่างคน
Bm 
อื่นเขา
 
มีเพียงสองมือเ
G 
ปล่า 
 
ชี
A 
วิตลุ่มๆถ่มด
D 
อนๆ
 
หน้าตาก็บ้านบ้
D 
าน 
 
ฐานะรถถีบก็ยัง
Bm 
ผ่อน
 
แต่โชคดีที่เธอ
Em 
พร้อมจะยอมลด
A 
ตัวมารัก
D 
กัน

 
ขอบคุณเธอ
G 
นะที่ยอมจับมือ 
 
อยู่เ
F#m 
คียงคอยกอดฉัน
 
บอกว่า
Em 
รักให้ฟังทุก
A 
วันไม่เคยหา
D 
ยไป
 
ขอบคุณเธอ
G 
นะที่ยืนข้างฉัน 
 
ฉัน
F#m 
รักเธอสุดหัวใจ
 
ช่วยสัญ
Em 
ญากับฉันได้ไ
G 
หมนับจาก
A 
นี้

 
ไม่ต้องจับมือกันใ
D 
ห้แน่น 
 
แค่ไม่ปล่อยมือกันไ
Bm 
ด้ม้าย
 
ไม่ต้องรักสุด
Em 
หัวใจ 
 
ขอแค่รักฉันคนเดียว
A 
พอ
 
ไม่จำเป็นต้องกอดทุก
D 
วัน 
 
ขอเพียงกอดฉันในวันที่
Bm 
มันท้อ
 
มีแค่เราเท่านั้น
Em 
พอ..
A 
 
สัญญากับเราได้หม้าย

INSTRU | D | A |
INSTRU | D | Bm | Em | A |
INSTRU | G | F#m | Em A | D |

 
ขอบคุณเธอ
G 
นะที่ยอมจับมือ 
 
อยู่เ
F#m 
คียงคอยกอดฉัน
 
บอกว่า
Em 
รักให้ฟังทุก
A 
วันไม่เคยหา
D 
ยไป
 
ขอบคุณเธอ
G 
นะที่ยืนข้างฉัน 
 
ฉัน
F#m 
รักเธอสุดหัวใจ
 
ช่วยสัญ
Em 
ญากับฉันได้ไ
G 
หมนับจาก
A 
นี้

 
ไม่ต้องจับมือกันใ
D 
ห้แน่น 
 
แค่ไม่ปล่อยมือกันไ
Bm 
ด้ม้าย
 
ไม่ต้องรักสุด
Em 
หัวใจ 
 
ขอแค่รักฉันคนเดียว
A 
พอ
 
ไม่จำเป็นต้องกอดทุก
D 
วัน 
 
ขอเพียงกอดฉันในวันที่
Bm 
มันท้อ
 
มีแค่เราเท่านั้น
Em 
พอ..
A 
.

 
ไม่ต้องจับมือกันใ
D 
ห้แน่น 
 
แค่ไม่ปล่อยมือกันไ
Bm 
ด้ม้าย
 
ไม่ต้องรักสุด
Em 
หัวใจ 
 
ขอแค่รักฉันคนเดียว
A 
พอ
 
ไม่จำเป็นต้องกอดทุก
D 
วัน 
 
ขอเพียงกอดฉันในวันที่
Bm 
มันท้อ
 
มีแค่เราเท่านั้น
Em 
พอ..
A 
 
สัญญากับเราได้ห
D 
ม้าย 
 
 
Bm 

 
มีแค่เราเท่านั้น
Em 
พอ..
A 
 
สัญญากับเราได้หม้าย…

OUTRO | G Gm | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สัญญากับเราได้ไหม


ไม่ต้องจับมือกันให้แน่น แค่ไม่ปล่อยมือกันได้ม้าย
ไม่ต้องรักสุดหัวใจ ขอแค่รักฉันคนเดียวพอ
ไม่จำเป็นต้องกอดทุกวัน ขอเพียงกอดฉันในวันที่มันท้อ
มีแค่เราเท่านั้นพอ… สัญญากับเราได้หม้าย

( ดนตรี )

ไม่มีรถเก๋ง ปิกอัปอย่างคนอื่นเขา
มีเพียงสองมือเปล่า ชีวิตลุ่มๆถ่มดอนๆ
หน้าตาก็บ้านบ้าน ฐานะรถถีบก็ยังผ่อน
แต่โชคดีที่เธอพร้อมจะยอมลดตัวมารักกัน

ขอบคุณเธอนะที่ยอมจับมือ อยู่เคียงคอยกอดฉัน
บอกว่ารักให้ฟังทุกวันไม่เคยหายไป
ขอบคุณเธอนะที่ยืนข้างฉัน ฉันรักเธอสุดหัวใจ
ช่วยสัญญากับฉันได้ไหมนับจากนี้

ไม่ต้องจับมือกันให้แน่น แค่ไม่ปล่อยมือกันได้ม้าย
ไม่ต้องรักสุดหัวใจ ขอแค่รักฉันคนเดียวพอ
ไม่จำเป็นต้องกอดทุกวัน ขอเพียงกอดฉันในวันที่มันท้อ
มีแค่เราเท่านั้นพอ… สัญญากับเราได้หม้าย

( ดนตรี )

ขอบคุณเธอนะที่ยอมจับมือ อยู่เคียงคอยกอดฉัน
บอกว่ารักให้ฟังทุกวันไม่เคยหายไป
ขอบคุณเธอนะที่ยืนข้างฉัน ฉันรักเธอสุดหัวใจ
ช่วยสัญญากับฉันได้ไหมนับจากนี้

ไม่ต้องจับมือกันให้แน่น แค่ไม่ปล่อยมือกันได้ม้าย
ไม่ต้องรักสุดหัวใจ ขอแค่รักฉันคนเดียวพอ
ไม่จำเป็นต้องกอดทุกวัน ขอเพียงกอดฉันในวันที่มันท้อ
มีแค่เราเท่านั้นพอ…

ไม่ต้องจับมือกันให้แน่น แค่ไม่ปล่อยมือกันได้ม้าย
ไม่ต้องรักสุดหัวใจ ขอแค่รักฉันคนเดียวพอ
ไม่จำเป็นต้องกอดทุกวัน ขอเพียงกอดฉันในวันที่มันท้อ
มีแค่เราเท่านั้นพอ… สัญญากับเราได้หม้าย

มีแค่เราเท่านั้นพอ… สัญญากับเราได้หม้าย…

มิวสิควิดีโอ สัญญากับเราได้ไหม ฝ้าย กรรติมา

เพลง : สัญญากับเราได้ไหม (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล
เรียบเรียง : สุวัตร วงศ์นคร
ติดต่องานศิลปิน : 0621062146
คอร์ดเพลง สัญญากับเราได้ไหม ฝ้าย กรรติมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend