คอร์ดเพลง รู้หม้ายว่าคิดถึง แท็ป วชิระ วงเพกา

  
Text   
คอร์ดเพลง รู้หม้ายว่าคิดถึง ศิลปิน แท็ป วชิระ วงเพกา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | A | D | A | E |

 
ฝาก
A 
รักไปถม
E 
เล 
 
ฝากใ
D 
จให้ไปถึงเ
E 
ธอ
 
หอบเ
A 
อาความรักที่
F#m 
มีต่อเธอ 
 
 
D 
ให้ลมเลช่วย
E 
พัดไป

 
ว่าตัว
A 
ฉันคนนี้ยัง
F#m 
รอเธออยู่
 
แล้วจะห
D 
ลบมาบ้านต่อ
E 
ใด
 
คน
A 
อยู่ทางโน้น
F#m 
สบายดีหม้าย
 
อยากให้
D 
รู้ว่าคนทาง
E 
นี้ 
 
คิด
A 
ถึงจัง

Bm 
เกลียดระยะทาง 
 
ที่พาเธอไ
F#m 
ปไกลจากกัน
D 
เกลียดที่ตัวฉัน 
 
มันยังทำใ
E 
จไม่ได้.. 
 
โอ้ย..

 
รู้หม้ายว่าคิด
A 
ถึง 
 
คิด
C#m 
ถึงอีตาย
F#m 
แล้วนิ
 
รู้ห
D 
ม้ายคิดถึงแทบขาด
E 
ใจ
 
อยากให้ห
D 
ลบมาอยู่แค่
E 
แค่ 
 
มีตัวเ
C#m 
ธอนั้นเคียง
F#m 
ข้างกาย
 
ฝากลม
D 
เลนั้นช่วยพัด
E 
ไป 
 
บอกคน
D 
รักฉันทีได้ห
E 
ม้าย
 
ว่าหัว
D 
ใจของฉันดวง
E 
นี้ 
 
คิดถึงอีต
A 
ายแล้ว 
 
 
E 

INSTRU | D E | C#m F#m | G D | E | E |

Bm 
เกลียดระยะทาง 
 
ที่พาเธอไ
F#m 
ปไกลจากกัน
D 
เกลียดที่ตัวฉัน 
 
มันยังทำใ
E 
จไม่ได้.. 
 
โอ้ย..

 
รู้หม้ายว่าคิด
A 
ถึง 
 
คิด
C#m 
ถึงอีตาย
F#m 
แล้วนิ
 
รู้ห
D 
ม้ายคิดถึงแทบขาด
E 
ใจ
 
อยากให้ห
D 
ลบมาอยู่แค่
E 
แค่ 
 
มีตัวเ
C#m 
ธอนั้นเคียง
F#m 
ข้างกาย
 
ฝากลม
D 
เลนั้นช่วยพัด
E 
ไป 
 
บอกคน
D 
รักฉันทีได้ห
E 
ม้าย
 
ว่าหัว
D 
ใจของฉันดวง
E 
นี้ 
 
คิดถึงอีต
A 
ายแล้ว

 
บอกคน
D 
รักฉันทีได้ห
E 
ม้าย
 
ว่าหัว
D 
ใจของฉันดวง
E 
นี้ 
 
มันคิดถึง..
 
อีตายแล้วนิ..
 

OUTRO | A | Dm | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รู้หม้ายว่าคิดถึง


ฝากรักไปถมเล ฝากใจให้ไปถึงเธอ
หอบเอาความรักที่มีต่อเธอ ให้ลมเลช่วยพัดไป

ว่าตัวฉันคนนี้ยังรอเธออยู่ แล้วจะหลบมาบ้านต่อใด
คนอยู่ทางโน้นสบายดีหม้าย อยากให้รู้ว่าคนทางนี้ คิดถึงจัง

เกลียดระยะทาง ที่พาเธอไปไกลจากกัน
เกลียดที่ตัวฉันมันยังทำใจไม่ได้.. โอ้ย

รู้หม้ายว่าคิดถึง คิดถึงอีตายแล้วนิ
รู้หม้ายคิดถึงแทบขาดใจ
อยากให้หลบมาอยู่แค่แค่ มีตัวเธอนั้นเคียงข้างกาย
ฝากลมเลนั้นช่วยพัดไป บอกคนรักฉันทีได้หม้าย
ว่าหัวใจของฉันดวงนี้ คิดถึงอีตายแล้ว

( ดนตรี )

เกลียดระยะทาง ที่พาเธอไปไกลจากกัน
เกลียดที่ตัวฉันมันยังทำใจไม่ได้.. โอ้ย

รู้หม้ายว่าคิดถึง คิดถึงอีตายแล้วนิ
รู้หม้ายคิดถึงแทบขาดใจ
อยากให้หลบมาอยู่แค่แค่ มีตัวเธอนั้นเคียงข้างกาย
ฝากลมเลนั้นช่วยพัดไป บอกคนรักฉันทีได้หม้าย
ว่าหัวใจของฉันดวงนี้ คิดถึงอีตายแล้ว

บอกคนรักฉันทีได้หม้าย
ว่าหัวใจของฉันดวงนี้ มันคิดถึง..
อีตายแล้วนิ

มิวสิควิดีโอ รู้หม้ายว่าคิดถึง แท็ป วชิระ วงเพกา

เพลง : รู้หม้ายว่าคิดถึง (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : บี วงสาคูล
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ค่าย : ต้นกล้าฅนเพลง
คอร์ดเพลง รู้หม้ายว่าคิดถึง แท็ป วชิระ วงเพกา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend