คอร์ดเพลง ใจเดิมพัน เสือเก้า ศักดิ์สุนาท

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจเดิมพัน ศิลปิน เสือเก้า ศักดิ์สุนาท คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D |

 
เคยโดนทำร้ายด้วยคำว่า
Em 
รักมา
 
ทำ
G 
ชีวิตคนคนหนึ่งไร้ซึ่งจุดห
D 
มาย
 
หัวใจแหลกเหลวพังยับไม่เ
Em 
หลือใคร
 
ไม่เห
G 
ลือที่พึ่งทางใจเห
A 
มือนคนหลงท
D 
าง

 
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันเมื่อฉันได้
Em 
พบเธอ
 
เธอเ
G 
ข้ามาเติมเชื้อไฟด้วยความน่า
D 
รัก
 
เติมแรงให้ฉันผลักดันคอย
Em 
ชี้ทาง
 
ชี
G 
วิตที่พังท
A 
ลายได้เริ่มต้
D 
นใหม่

 
ขอบคุณที่
Em 
เธอเข้ามาเปลี่ยน
A 
ฉัน
 
เปลี่ยนคืนและ
F#m 
วันที่เคยเลว
Bm 
ร้าย
 
คำสัญ
G 
ญาของลูกผู้ชายนับจากวันนี้
 
และจนวันตายเธอจะ
A 
มีฉัน

 
เดิมพันความรักเธอด้วย
G 
หัวใจ
 
จะขอดูแลอ
F#m 
ย่างดี
 
เท่าที่ผู้ชาย
Em 
คนนี้ 
 
มันพอจะ
A 
ทำให้เธอ
D 
ได้
 
ชีวิตที่เหลือเพื่อเ
G 
ธอ
 
ยอมแลกทุกอย่างด้วย
F#m 
ลมหาย
Bm 
ใจ
 
จาก
Em 
นี้จะดีจะร้
A 
าย 
 
จาก
Em 
นี้จนวันสุดท้
A 
าย
 
ฉันจะเคียงข้
D 
างเธอ

 
ทุกสิ่งเปลี่ยนผันเมื่อฉันได้
Em 
พบเธอ
 
เธอเ
G 
ข้ามาเติมเชื้อไฟด้วยความน่า
D 
รัก
 
เติมแรงให้ฉันผลักดันคอย
Em 
ชี้ทาง
 
ชี
G 
วิตที่พังท
A 
ลายได้เริ่มต้
D 
นใหม่  
A 

INSTRU | G | F#m | Em A | D |
INSTRU | G | F#m Bm | Em A | Em A | D |

 
ขอบคุณที่
Em 
เธอเข้ามาเปลี่ยนฉัน
 
เปลี่ยนคืนและ
D 
วันที่เคยเลวร้าย
 
คำสัญ
G 
ญาของลูกผู้ชายนับจากวันนี้
 
และจนวันตายเธอจะ
A 
มีฉัน

 
เดิมพันความรักเธอด้วย
G 
หัวใจ
 
จะขอดูแลอ
F#m 
ย่างดี
 
เท่าที่ผู้ชาย
Em 
คนนี้ 
 
มันพอจะ
A 
ทำให้เธอ
D 
ได้
 
ชีวิตที่เหลือเพื่อเ
G 
ธอ
 
ยอมแลกทุกอย่างด้วย
F#m 
ลมหาย
Bm 
ใจ
 
จาก
Em 
นี้จะดีจะร้
A 
าย 
 
จาก
Em 
นี้จนวันสุดท้
A 
าย
 
ฉันจะเคียงข้
D 
างเธอ


 
จาก
Em 
นี้จะดีจะร้
A 
าย 
 
จาก
Em 
นี้จนวันสุดท้
A 
าย
 
ฉันจะเคียงข้
D 
างเธอ

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ใจเดิมพัน


เคยโดนทำร้ายด้วยคำว่ารักมา
ทำชีวิตคนคนหนึ่งไร้ซึ่งจุดหมาย
หัวใจแหลกเหลวพังยับไม่เหลือใคร
ไม่เหลือที่พึ่งทางใจเหมือนคนหลงทาง

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันเมื่อฉันได้พบเธอ
เธอเข้ามาเติมเชื้อไฟด้วยความน่ารัก
เติมแรงให้ฉันผลักดันคอยชี้ทาง
ชีวิตที่พังทลายได้เริ่มต้นใหม่

ขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนฉัน
เปลี่ยนคืนและวันที่เคยเลวร้าย
คำสัญญาของลูกผู้ชายนับจากวันนี้
และจนวันตายเธอจะมีฉัน

เดิมพันความรักเธอด้วยหัวใจ
จะขอดูแลอย่างดี
เท่าที่ผู้ชายคนนี้ มันพอจะทำให้เธอได้
ชีวิตที่เหลือเพื่อเธอ ยอมแลกทุกอย่างด้วยลมหายใจ
จากนี้จะดีจะร้าย จากนี้จนวันสุดท้าย
ฉันจะเคียงข้างเธอ

ทุกสิ่งเปลี่ยนผันเมื่อฉันได้พบเธอ
เธอเข้ามาเติมเชื้อไฟด้วยความน่ารัก
เติมแรงให้ฉันผลักดันคอยชี้ทาง
ชีวิตที่พังทลายได้เริ่มต้นใหม่

( ดนตรี )

ขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนฉัน
เปลี่ยนคืนและวันที่เคยเลวร้าย
คำสัญญาของลูกผู้ชายนับจากวันนี้
และจนวันตายเธอจะมีฉัน

เดิมพันความรักเธอด้วยหัวใจ
จะขอดูแลอย่างดี
เท่าที่ผู้ชายคนนี้ มันพอจะทำให้เธอได้
ชีวิตที่เหลือเพื่อเธอ ยอมแลกทุกอย่างด้วยลมหายใจ
จากนี้จะดีจะร้าย จากนี้จนวันสุดท้าย
ฉันจะเคียงข้างเธอ

จากนี้จะดีจะร้าย จากนี้จนวันสุดท้าย
ฉันจะเคียงข้างเธอ

มิวสิควิดีโอ ใจเดิมพัน เสือเก้า ศักดิ์สุนาท

เพลง : ใจเดิมพัน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศักดิ์สุนาท สุทธิชน
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982
คอร์ดเพลง ใจเดิมพัน เสือเก้า ศักดิ์สุนาท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend