คอร์ดเพลง ฝากลมถามข่าว ต้าร์ ธีรพงษ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ฝากลมถามข่าว ศิลปิน ต้าร์ ธีรพงษ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb Dm | Gm | Dm |
INTRO | Eb Dm | Cm | F |

Bb 
ลมพัดต่องฮวงข้าว 
 
 
Dm 
เริ่มสิหนาวแล้วเด้อ
Gm 
เป็นจั่งได๋น้อเธอ 
 
คนอยู่ทาง
Eb 
นั้นคิดฮอดกั
F 
นบ่
 
ดู
Bb 
แลเจ้าของดีๆ 
 
คนทา
Dm 
งนี้เป็นห่วงฮู้บ่
 
คิด
Gm 
ฮอดอยู่เด้ออยากพบอยากพ้อ
 
แต่กะ
Eb 
ย้อนว่าอยู่ไกล
F 
กัน

 
แชทมันกะบ่
Gm 
หาย 
 
ไลน์กะยังคิด
Dm 
ฮอด
 
เฮ็ดอีกยังอยู่
Eb 
น้อคนไกลอยาก
Bb 
พ้อหน้า
 
ฝากลม
Gm 
พัดไป 
 
บอกกับ
Dm 
เจ้าว่า
 
คนทาง
Eb 
นี้คิดฮอดเด้อหล่าเป็นจั่งได๋
F 
น้อ..

 
ความคิด
Eb 
ฮอดกะอยากสิฝากลมห
F 
นาวไปกอดเธอ
 
คิดฮอด
Dm 
เด้อ 
 
มื้อที่
Gm 
อยู่นำกัน
 
ภาพของ
Eb 
เฮานั่งผิงไฟแต่ปี
F 
นั้น 
 
ยังเก็บเอ
Bb 
าไว้
 
เบิ่ดก้อนหัว
Eb 
ใจกะขอฝากไปกับส
F 
ายลมส่า
 
ลมหนาว
Dm 
มาซูนกายจน
Gm 
ใจสั่น
 
ฝาก
Cm 
ลมถามข่าวผู้สาวคน
F 
นั้นคิดฮอดคือ
Bb 
กันบ่.. 
 
 
F 

INSTRU | Bb F/A | Gm Dm |
INSTRU | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm |
INSTRU | Eb F | Bb |

 
แชทมันกะบ่
Gm 
หาย 
 
ไลน์กะยังคิด
Dm 
ฮอด
 
เฮ็ดอีกยังอยู่
Eb 
น้อคนไกลอยาก
Bb 
พ้อหน้า
 
ฝากลม
Gm 
พัดไป 
 
บอกกับ
Dm 
เจ้าว่า
 
คนทาง
Eb 
นี้คิดฮอดเด้อหล่าเป็นจั่งได๋
F 
น้อ..

 
ความคิด
Eb 
ฮอดกะอยากสิฝากลมห
F 
นาวไปกอดเธอ
 
คิดฮอด
Dm 
เด้อ 
 
มื้อที่
Gm 
อยู่นำกัน
 
ภาพของ
Eb 
เฮานั่งผิงไฟแต่ปี
F 
นั้น 
 
ยังเก็บเอ
Bb 
าไว้
 
เบิ่ดก้อนหัว
Eb 
ใจกะขอฝากไปกับส
F 
ายลมส่า
 
ลมหนาว
Dm 
มาซูนกายจน
Gm 
ใจสั่น
 
ฝาก
Cm 
ลมถามข่าวผู้สาวคน
F 
นั้นคิดฮอดคือ
Bb 
กันบ่..

 
ความคิด
Eb 
ฮอดกะอยากสิฝากลมห
F 
นาวไปกอดเธอ
 
คิดฮอด
Dm 
เด้อ 
 
มื้อที่
Gm 
อยู่นำกัน
 
ภาพของ
Eb 
เฮานั่งผิงไฟแต่ปี
F 
นั้น 
 
ยังเก็บเอ
Bb 
าไว้
 
เบิ่ดก้อนหัว
Eb 
ใจกะขอฝากไปกับส
F 
ายลมส่า
 
ลมหนาว
Dm 
มาซูนกายจน
Gm 
ใจสั่น
 
ฝาก
Cm 
ลมถามข่าวผู้สาวคน
F 
นั้นคิดฮอดคือ
Bb 
กันบ่..

 
ฝากค
Eb 
วามคิดฮอดให้ลมไปก
F 
อดเจ้าแทน..
 
ได้บ่..
 

OUTRO | Bb Dm | Gm Dm |
OUTRO | Eb Dm | Cm F Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฝากลมถามข่าว


ลมพัดต่องฮวงข้าว เริ่มสิหนาวแล้วเด้อ
เป็นจั่งได๋น้อเธอ คนอยู่ทางนั้นคิดฮอดกันบ่
ดูแลเจ้าของดีๆ คนทางนี้เป็นห่วงฮู้บ่
คิดฮอดอยู่เด้ออยากพบอยากพ้อ
แต่กะย้อนว่าอยู่ไกลกัน

แชทมันกะบ่หาย ไลน์กะยังคิดฮอด
เฮ็ดอีกยังอยู่น้อคนไกลอยากพ้อหน้า
ฝากลมพัดไป บอกกับเจ้าว่า
คนทางนี้คิดฮอดเด้อหล่าเป็นจั่งได๋น้อ..

ความคิดฮอดกะอยากสิฝากลมหนาวไปกอดเธอ
คิดฮอดเด้อ มื้อที่อยู่นำกัน
ภาพของเฮานั่งผิงไฟแต่ปีนั้น ยังเก็บเอาไว้
เบิ่ดก้อนหัวใจกะขอฝากไปกับสายลมส่า
ลมหนาวมาซูนกายจนใจสั่น
ฝากลมถามข่าวผู้สาวคนนั้นคิดฮอดคือกันบ่..

( ดนตรี )

แชทมันกะบ่หาย ไลน์กะยังคิดฮอด
เฮ็ดอีกยังอยู่น้อคนไกลอยากพ้อหน้า
ฝากลมพัดไป บอกกับเจ้าว่า
คนทางนี้คิดฮอดเด้อหล่าเป็นจั่งได๋น้อ..

ความคิดฮอดกะอยากสิฝากลมหนาวไปกอดเธอ
คิดฮอดเด้อ มื้อที่อยู่นำกัน
ภาพของเฮานั่งผิงไฟแต่ปีนั้น ยังเก็บเอาไว้
เบิ่ดก้อนหัวใจกะขอฝากไปกับสายลมส่า
ลมหนาวมาซูนกายจนใจสั่น
ฝากลมถามข่าวผู้สาวคนนั้นคิดฮอดคือกันบ่..

ความคิดฮอดกะอยากสิฝากลมหนาวไปกอดเธอ
คิดฮอดเด้อ มื้อที่อยู่นำกัน
ภาพของเฮานั่งผิงไฟแต่ปีนั้น ยังเก็บเอาไว้
เบิ่ดก้อนหัวใจกะขอฝากไปกับสายลมส่า
ลมหนาวมาซูนกายจนใจสั่น
ฝากลมถามข่าวผู้สาวคนนั้นคิดฮอดคือกันบ่..

มิวสิควิดีโอ ฝากลมถามข่าว ต้าร์ ธีรพงษ์

เพลง : ฝากลมถามข่าว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : เด้ง พีระพงษ์
เรียบเรียง : นัท พอใจ
Mix/Master : นัท พอใจ
คอร์ดเพลง ฝากลมถามข่าว ต้าร์ ธีรพงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend