คอร์ดเพลง ธันวาแล้ว แต่ทันลืม เก่ง สรชัย

  
Text   
คอร์ดเพลง ธันวาแล้ว แต่ทันลืม ศิลปิน เก่ง สรชัย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Tune to Eb
INTRO | F#m | D A | Bm E | F#m |

 
ธันวา
F#m 
แล้วเด 
 
แต่ทันได้เซา
 
มันยังคงเหงา ยังคิดฮ
D 
อด
 
อ้อมกอดแฟนเ
A 
ก่า 
 
ปีก่อนมีเจ้าเคยนั่งเ
Bm 
คียง
 
เสี่ยงตาเหลียวเบิ่ง
E 
กัน
 
ซอยกันปั้นข้า
C#m 
วจี่ 
 
แล้วบี๋ป้อนใ
F#m 
ห้กัน

 
ธันวา
F#m 
แล้วเด 
 
แต่ทันได้ลืม
 
มีแต่เจ็บตื่ม ใส่ฮอยก
D 
อด
 
มอดได้แต่ถ่านไ
A 
ฟ 
 
แต่ก้อนขี้ถ่าน
Bm 
หัวใจ
 
ลมหนาวมันพัด
E 
ใส่ 
 
กะลุกได้
C#m 
ใหม่
 
ไหม้บ่
F#m 
เซา

 
สัก
A 
วาลมหนาวพัดมา 
 
กะขาแ
E 
ตก
 
แต่คนบ่ลืม หัวใจมันแห
D 
ลก 
 
มันแตกห
E 
นักกว่า
A 
ขา
 
ลมเป็น
F#m 
หยัง พัดแต่หนาวถั่ง อย่างเดียวเข้
Bm 
ามา
 
แต่คนจากไปเดือนมก
E 
รา 
 
บ่พัดเข
C#m 
ามา 
 
ให้กันแ
F#m 
หน่ติ๊

 
ลมพัด
Bm 
วีวี 
 
แฮงไหลปรี่คักน้ำ
A 
ตา
 
คงบ่คืน
Bm 
มา 
 
ให้เห็นห
E 
น้า 
 
กันอีก
F#m 
แล้วบ้อ
 
ฝากสา
Bm 
ยลม ไปบอกเขาว่าคนรอ นั่งเหงากอ
E 
ซอ
 
ว่ายังคึดพ้อ
F#m 
อยู่เด้อ

INSTRU | Bm | Bm | A | A |
INSTRU | Bm | F#m | Bm | Bm |
INSTRU | E | E | C#m | C#m | F#m |

 
ธันวา
F#m 
แล้วเด 
 
แต่ทันได้ลืม
 
มีแต่เจ็บตื่ม ใส่ฮอยก
D 
อด
 
มอดได้แต่ถ่านไ
A 
ฟ 
 
แต่ก้อนขี้ถ่าน
Bm 
หัวใจ
 
ลมหนาวมันพัด
E 
ใส่ 
 
กะลุกได้
C#m 
ใหม่ 
 
ไหม้บ่
F#m 
เซา

 
สัก
A 
วาลมหนาวพัดมา 
 
กะขาแ
E 
ตก
 
แต่คนบ่ลืม หัวใจมันแห
D 
ลก 
 
มันแตกห
E 
นักกว่า
A 
ขา
 
ลมเป็น
F#m 
หยัง พัดแต่หนาวถั่ง อย่างเดียวเข้
Bm 
ามา
 
แต่คนจากไป เดือนมก
E 
รา 
 
บ่พัดเข
C#m 
ามา 
 
ให้กันแ
F#m 
หน่ติ๊

 
ลมพัด
Bm 
วีวี 
 
แฮงไหลปรี่คักน้ำ
A 
ตา
 
คงบ่คืน
Bm 
มา 
 
ให้เห็นห
E 
น้า 
 
กันอีก
F#m 
แล้วบ้อ
 
ฝากสา
Bm 
ยลม ไปบอกเขาว่าคนรอ นั่งเหงากอ
E 
ซอ
 
ว่ายังคึดพ้อ
F#m 
อยู่เด้อ

OUTRO | F#m | D A | Bm E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ธันวาแล้ว แต่ทันลืม


ธันวาแล้วเด แต่ทันได้เซา
มันยังคงเหงา ยังคิดฮอด
อ้อมกอดแฟนเก่า ปีก่อนมีเจ้าเคยนั่งเคียง
เสี่ยงตาเหลียวเบิ่งกัน
ซอยกันปั้นข้าวจี่ แล้วบี๋ป้อนให้กัน

ธันวาแล้วเด แต่ทันได้ลืม
มีแต่เจ็บตื่ม ใส่ฮอยกอด
มอดได้แต่ถ่านไฟ แต่ก้อนขี้ถ่านหัวใจ
ลมหนาวมันพัดใส่ กะลุกได้ใหม่
ไหม้บ่เซา

สักวาลมหนาวพัดมา กะขาแตก
แต่คนบ่ลืม หัวใจมันแหลก มันแตกหนักกว่าขา
ลมเป็นหยัง พัดแต่หนาวถั่ง อย่างเดียวเข้ามา
แต่คนจากไปเดือนมกรา บ่พัดเขามา ให้กันแหน่ติ๊

ลมพัดวีวี แฮงไหลปรี่คักน้ำตา
คงบ่คืนมา ให้เห็นหน้า กันอีกแล้วบ้อ
ฝากสายลม ไปบอกเขาว่าคนรอ นั่งเหงากอซอ
ว่ายังคึดพ้ออยู่เด้อ

( ดนตรี )

ธันวาแล้วเด แต่ทันได้ลืม
มีแต่เจ็บตื่ม ใส่ฮอยกอด
มอดได้แต่ถ่านไฟ แต่ก้อนขี้ถ่านหัวใจ
ลมหนาวมันพัดใส่ กะลุกได้ใหม่ ไหม้บ่เซา

สักวาลมหนาวพัดมา กะขาแตก
แต่คนบ่ลืม หัวใจมันแหลก มันแตกหนักกว่าขา
ลมเป็นหยัง พัดแต่หนาวถั่ง อย่างเดียวเข้ามา
แต่คนจากไป เดือนมกรา บ่พัดเขามา ให้กันแหน่ติ๊

ลมพัดวีวี แฮงไหลปรี่คักน้ำตา
คงบ่คืนมา ให้เห็นหน้า กันอีกแล้วบ้อ
ฝากสายลม ไปบอกเขาว่าคนรอ นั่งเหงากอซอ
ว่ายังคึดพ้ออยู่เด้อ..

มิวสิควิดีโอ ธันวาแล้ว แต่ทันลืม เก่ง สรชัย

เพลง : ธันวาแล้ว แต่ทันลืม (คอร์ด)
ศิลปิน : เก่ง สรชัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ราช ภูมิวาริน
เรียบเรียง : สายฟ้า สวัสดิ์ประภา
ติดต่องานศิลปิน : 093-363-7634
คอร์ดเพลง ธันวาแล้ว แต่ทันลืม เก่ง สรชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend