คอร์ดเพลง อีสาระภา คิม คฑายุทธ ft. ดอน ปาละกุล

  
Text   
คอร์ดเพลง อีสาระภา ศิลปิน คิม คฑายุทธ ft. ดอน ปาละกุล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G |
INTRO | C D | Bm Em | Am D | G D |

 
ได้เห็นหน้าเ
G 
ธอมันชาดถูกใจอย่าง
Em 
แรง
 
น้องสาวแก้มแ
C 
ดงเธอมาจากดินแดนห่า
D 
งไกล
 
น้องชื่อไอ้ไ
G 
หรบ้านอยู่ไหนมีแฟน
Em 
แล้วหม้าย
 
พี่หนุ่มเมืองปักษ์
Am 
ใต้อยากได้หัวใจเ
D 
ธอ

 
คนเมืองสะ
G 
ตอยังคงคอยรอตัว
Em 
เจ้า
 
ถ้าน้องเป็นเจ้าส
C 
าวพี่เป็นเจ้าบ่าวคงสุข
D 
หัวใจ
 
พี่เป็นคน
G 
ดีไม่ได้มีพิษ
Em 
มีภัย
 
รับรองเด็ก
Am 
ใต้ไม่ทำให้ใ
D 
ครผิดห
G 
วัง

 
อยาก
Am 
ชวนเธอมาขอยลูก
D 
ต่อ 
 
ทำผักเ
Bm 
หนาะหนมจีนน้ำ
Em 
เคย
 
คั่ว
Am 
กลิ้งมันหรอยจังเ
D 
ลยที่บ้าน
G 
ฉัน
 
อยาก
Am 
ชวนเธอมารัก
D 
กัน 
 
มาสานสัม
Bm 
พันธ์กันที่เมือ
Em 
งใต้
 
ลองมา
C 
รักกับพี่แลหม้ายน้องสาวเ
D 
ห้อ

 
อีสาร
G 
พาอยากบอกเธอว่าน่ารัก
Em 
จ้าน
 
ลองมารักกับเด็กใต้บ้
C 
านๆ 
 
เธอจะสุขสำราญเบิกบาน
D 
ใจ
 
หนุ่มเมืองสะ
G 
ตออยากอีขอเป็นแฟนได้
Em 
หม้าย
 
อยากให้รักกับเด็
Am 
กใต้ 
 
รับรองหัวใจจะพอง
D 
โต

 
เสียงกลองโน
C 
ราห์ดังเทง
D 
ตุง 
 
เสียงหนังตะ
Bm 
ลุงยังเรียก
Em 
หา
 
เสียงพ่อแม่
Am 
พี่ยังคอย
D 
ถ้า 
 
ให้เธอเป็นสะ
G 
ใภ้

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | Am D | G D |

 
คนเมืองสะ
G 
ตอยังคงคอยรอตัว
Em 
เจ้า
 
ถ้าน้องเป็นเจ้าส
C 
าวพี่เป็นเจ้าบ่าวคงสุข
D 
หัวใจ
 
พี่เป็นคน
G 
ดีไม่ได้มีพิษ
Em 
มีภัย
 
รับรองเด็ก
Am 
ใต้ไม่ทำให้ใ
D 
ครผิดห
G 
วัง

 
อยาก
Am 
ชวนเธอมาขอยลูก
D 
ต่อ 
 
ทำผักเ
Bm 
หนาะหนมจีนน้ำ
Em 
เคย
 
คั่ว
Am 
กลิ้งมันหรอยจังเ
D 
ลยที่บ้าน
G 
ฉัน
 
อยาก
Am 
ชวนเธอมารัก
D 
กัน 
 
มาสานสัม
Bm 
พันธ์กันที่เมือ
Em 
งใต้
 
ลองมา
C 
รักกับพี่แลหม้ายน้องสาวเ
D 
ห้อ

 
อีสาร
G 
พาอยากบอกเธอว่าน่ารัก
Em 
จ้าน
 
ลองมารักกับเด็กใต้บ้
C 
านๆ 
 
เธอจะสุขสำราญเบิกบาน
D 
ใจ
 
หนุ่มเมืองสะ
G 
ตออยากอีขอเป็นแฟนได้
Em 
หม้าย
 
อยากให้รักกับเด็
Am 
กใต้ 
 
รับรองหัวใจจะพอง
D 
โต

 
อีสาร
G 
พาอยากบอกเธอว่าน่ารัก
Em 
จ้าน
 
ลองมารักกับเด็กใต้บ้
C 
านๆ 
 
เธอจะสุขสำราญเบิกบาน
D 
ใจ
 
หนุ่มเมืองสะ
G 
ตออยากอีขอเป็นแฟนได้
Em 
หม้าย
 
อยากให้รักกับเด็
Am 
กใต้ 
 
รับรองหัวใจจะพอง
D 
โต

 
เสียงกลองโน
C 
ราห์ดังเทง
D 
ตุง 
 
เสียงหนังตะ
Bm 
ลุงยังเรียก
Em 
หา
 
เสียงพ่อแม่
Am 
พี่ยังคอย
D 
ถ้า 
 
ให้เธอเป็นสะ
G 
ใภ้

 
บอกเลยว่าเด็
Am 
กใต้ 
 
 
D 
  อะจริงใจ 
 
จริง
G 
จัง 
 
 
Em 
 
มารักกันแลสัก
Am 
ครั้ง 
 
 
D 
  อะจริงจัง 
 
จริง
G 
ใจ 
 
 
Em 
 
บ้านน้องอยู่ไ
Am 
หน 
 
 
D 
  เดี๋ยวพี่ไป
G 
ขอ

OUTRO | G | Em | Am | D |
OUTRO | G | Em | Am D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง อีสาระภา


ได้เห็นหน้าเธอมันชาดถูกใจอย่างแรง
น้องสาวแก้มแดงเธอมาจากดินแดนห่างไกล
น้องชื่อไอ้ไหรบ้านอยู่ไหนมีแฟนแล้วหม้าย
พี่หนุ่มเมืองปักษ์ใต้อยากได้หัวใจเธอ

คนเมืองสะตอยังคงคอยรอตัวเจ้า
ถ้าน้องเป็นเจ้าสาวพี่เป็นเจ้าบ่าวคงสุขหัวใจ
พี่เป็นคนดีไม่ได้มีพิษมีภัย
รับรองเด็กใต้ไม่ทำให้ใครผิดหวัง

อยากชวนเธอมาขอยลูกต่อ ทำผักเหนาะหนมจีนน้ำเคย
คั่วกลิ้งมันลอยจังเลยที่บ้านฉัน
อยากชวนเธอมารักกัน มาสานสัมพันธ์กันที่เมืองใต้
ลองมารักกับพี่แลหม้ายน้องสาวเห้อ

อีสารพัดอย่าบอกเธอว่าน่ารักจ้าน
ลองมารักกับเด็กใต้บ้านๆ เธอจะสุขสำราญเบิกบานใจ
หนุ่มเมืองสะตออยากอีขอเป็นแฟนได้หม้าย
อยากให้รักกับเด็กใต้ รับรองหัวใจจะพองโต

เสียงกลองโนราห์ดังเทงตุง เสียงหนังตะลุงยังเรียกหา
เสียงพ่อแม่พี่ยังคอยถ้า ให้เธอเป็นสะใภ้

( ดนตรี )

คนเมืองสะตอยังคงคอยรอตัวเจ้า
ถ้าน้องเป็นเจ้าสาวพี่เป็นเจ้าบ่าวคงสุขหัวใจ
พี่เป็นคนดีไม่ได้มีพิษมีภัย
รับรองเด็กใต้ไม่ทำให้ใครผิดหวัง

อยากชวนเธอมาขอยลูกต่อ ทำผักเหนาะหนมจีนน้ำเคย
คั่วกลิ้งมันลอยจังเลยที่บ้านฉัน
อยากชวนเธอมารักกัน มาสานสัมพันธ์กันที่เมืองใต้
ลองมารักกับพี่แลหม้ายน้องสาวเห้อ

อีสารพัดอย่าบอกเธอว่าน่ารักจ้าน
ลองมารักกับเด็กใต้บ้านๆ เธอจะสุขสำราญเบิกบานใจ
หนุ่มเมืองสะตออยากอีขอเป็นแฟนได้หม้าย
อยากให้รักกับเด็กใต้ รับรองหัวใจจะพองโต

อีสารพัดอย่าบอกเธอว่าน่ารักจ้าน
ลองมารักกับเด็กใต้บ้านๆ เธอจะสุขสำราญเบิกบานใจ
หนุ่มเมืองสะตออยากอีขอเป็นแฟนได้หม้าย
อยากให้รักกับเด็กใต้ รับรองหัวใจจะพองโต

เสียงกลองโนราห์ดังเทงตุง เสียงหนังตะลุงยังเรียกหา
เสียงพ่อแม่พี่ยังคอยถ้า ให้เธอเป็นสะใภ้

บอกเลยว่าเด็กใต้ อะจริงใจ จริงจัง
มารักกันแลสักครั้ง อะจริงจัง จริงใจ
บ้านน้องอยู่ไหน เดี๋ยวพี่ไปขอ

มิวสิควิดีโอ อีสาระภา คิม คฑายุทธ ft. ดอน ปาละกุล

เพลง : อีสาระภา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 093-7380249
คอร์ดเพลง อีสาระภา คิม คฑายุทธ ft. ดอน ปาละกุล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend