คอร์ดเพลง ฮักบ่ส่ำกัน แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   
คอร์ดเพลง ฮักบ่ส่ำกัน ศิลปิน แจ๋ม พลอยไพลิน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | Bb F | Gm F |
INTRO | Eb Dm | Bb |
INTRO | Eb F | Dm Gm |
INTRO | Cm F | Bb F |

Bb 
เจ็บกะเป็นอยู่บ่ 
 
เสีย
Dm 
ใจกะเป็นอยู่บ่
 
กับเหตุ
Gm 
การความฮักที่พังใน
Dm 
เทื่อนี้
Bb 
คนที่ลงมือกะโต
Dm 
เจ้าบ่แม่นติ
 
แล้วสิมา
Eb 
ฮ้องนอนให้เพื่ออิห
F 
ยัง

 
ก็
Bb 
เจ้าบ่เคยสิฮัก 
 
บ่
F/A 
เคยสิบ่สนใจ
 
มีแต่สิ
Gm 
หลีกหนีไปในเทื่อ
Dm 
นั้น
 
พอแต่เ
Bb 
บิดหนทางกะยัง
F/A 
คืนกลับหลัง
 
พร้อมระ
C 
บายแผลใจให้
F 
ฟัง 
 
ว่าลืมเฮ
Bb 
าบ่ลง

 
ฮู้สึก
Gm 
หลายกะเจ็บหลาย
 
แต่คนบ่มี
Dm 
ใจสิฮู้สึกหยัง
 
สิมา
Eb 
เจ็บฮ้องให้เฮ็ดหยัง
 
เซาสาคั่น
F 
บ่อยากอาย

 
ฮักยังบ่ส่ำ
Bb 
กัน 
 
แล้วสิเจ็บส่ำ
F/A 
กันได้
Gm 
จั่งใด๋
F 
คนที่เลือกเดินจา
Eb 
กไป 
 
มันคือสิเ
F 
จ็บส่ำคน
Bb 
ถูกทิ้ง
 
เซา
Eb 
ตั๋วว่ายังฮัก
F 
กัน 
 
คำเว้า
Dm 
นั้นมันบ่มีหยัง
Gm 
จริง
 
คนที่มัน
C 
เลิกกับคนถูก
F 
ทิ้ง 
 
มันสิเจ็บส่ำ
Bb 
กันบ่

INSTRU | Bb Dm | Gm F |
INSTRU | Eb F | Bb |
INSTRU | Eb F | Dm Gm |
INSTRU | Cm F | Bb |

 
ฮู้สึก
Gm 
หลายกะเจ็บหลาย
 
แต่คนบ่มี
Dm 
ใจสิฮู้สึกหยัง
 
สิมา
Eb 
เจ็บฮ้องให้เฮ็ดหยัง
 
เซาสาคั่น
F 
บ่อยากอาย.. 
 
 
G 

 
ฮักยังบ่ส่ำ
C 
กัน 
 
แล้วสิเจ็บส่ำ
Em 
กันได้จั่ง
Am 
ใด๋
G 
คนที่เลือกเดินจา
F 
กไป 
 
มันคือสิเ
G 
จ็บส่ำคน
C 
ถูกทิ้ง
 
เซา
F 
ตั๋วว่ายังฮัก
G 
กัน 
 
คำเว้า
Em 
นั้นมันบ่มีหยัง
Am 
จริง
 
คนที่มัน
Dm 
เลิกกับคนถูก
G 
ทิ้ง 
 
มันสิเจ็บส่ำ
C 
กันบ่

 
ฮักยังบ่ส่ำ
C 
กัน 
 
แล้วสิเจ็บส่ำ
G/B 
กันได้จั่ง
Am 
ใด๋
G 
คนที่เลือกเดินจา
F 
กไป 
 
มันคือสิเ
G 
จ็บส่ำคน
C 
ถูกทิ้ง
 
เซา
F 
ตั๋วว่ายังฮัก
G 
กัน 
 
คำเว้า
Em 
นั้นมันบ่มีหยัง
Am 
จริง
 
คนที่มัน
Dm 
เลิกกับคนถูก
G 
ทิ้ง 
 
มันสิเจ็บส่ำ
C 
กันบ่

 
คนที่มัน
Dm 
เลิกกับคนถูก
G 
ทิ้ง 
 
มันสิเจ็บส่ำ
C 
กันบ่

OUTRO | F G | Em Am |
OUTRO | Dm G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ฮักบ่ส่ำกัน


เจ็บกะเป็นอยู่บ่ เสียใจกะเป็นอยู่บ่
กับเหตุการความฮักที่พังในเทื่อนี้
คนที่ลงมือกะโตเจ้าบ่แม่นติ
แล้วสิมาฮ้องนอนให้เพื่ออิหยัง

ก็เจ้าบ่เคยสิฮัก บ่เคยสิบ่สนใจ
มีแต่สิหลีกหนีไปในเทื่อนั้น
พอแต่เบิดหนทางกะยังคืนกลับหลัง
พร้อมระบายแผลใจให้ฟัง ว่าลืมเฮาบ่ลง

ฮู้สึกหลายกะเจ็บหลาย
แต่คนบ่มีใจสิฮู้สึกหยัง
สิมาเจ็บฮ้องให้เฮ็ดหยัง
เซาสาคั่นบ่อยากอาย

ฮักยังบ่ส่ำกัน แล้วสิเจ็บซ้ำกันได้จั่งใด๋
คนที่เลือกเดินจากไป มันคือสิเจ็บส่ำคนถูกทิ้ง
เซาตั๋วว่ายังฮักกัน คำเว้านั้นมันบ่มีหยังจริง
คนที่มันเลิกกับคนถูกทิ้ง มันสิเจ็บส่ำกันบ่

( ดนตรี )

ฮู้สึกหลายกะเจ็บหลาย
แต่คนบ่มีใจสิฮู้สึกหยัง
สิมาเจ็บฮ้องให้เฮ็ดหยัง
เซาสา คั่นบ่อยากอาย..

ฮักยังบ่ส่ำกัน แล้วสิเจ็บซ้ำกันได้จั่งใด๋
คนที่เลือกเดินจากไป มันคือสิเจ็บส่ำคนถูกทิ้ง
เซาตั๋วว่ายังฮักกัน คำเว้านั้นมันบ่มีหยังจริง
คนที่มันเลิกกับคนถูกทิ้ง มันสิเจ็บส่ำกันบ่

ฮักยังบ่ส่ำกัน แล้วสิเจ็บซ้ำกันได้จั่งใด๋
คนที่เลือกเดินจากไป มันคือสิเจ็บส่ำคนถูกทิ้ง
เซาตั๋วว่ายังฮักกัน คำเว้านั้นมันบ่มีหยังจริง
คนที่มันเลิกกับคนถูกทิ้ง มันสิเจ็บส่ำกันบ่

คนที่มันเลิกกับคนถูกทิ้ง มันสิเจ็บส่ำกันบ่

มิวสิควิดีโอ ฮักบ่ส่ำกัน แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง : ฮักบ่ส่ำกัน (คอร์ด)
Lyricist: ดิว พีรพล
Composer: ดิว พีรพล
Producer: แจ๋ม พลอยไพลิน
คอร์ดเพลง ฮักบ่ส่ำกัน แจ๋ม พลอยไพลิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend