คอร์ดเพลง เอาบ่แฟน สิเป็นให้ วัฒน์ ศิวดล

  
Text   
คอร์ดเพลง เอาบ่แฟน สิเป็นให้ ศิลปิน วัฒน์ ศิวดล คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am Dm Em F G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ No Capo

 
สิขอถามเจ้าแปนแปน
 
 
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้
 

INSTRU | F G | Am |
INSTRU | F G | Am G | Am |

 
ฟ้าเพิ่นส่งมาให้
Am 
พ้อ
 
คนนี้ล่ะ
G 
น้อที่อ้าย
Am 
ฮักแฮง
 
พอปานสวรรค์
Dm 
ปั้นแต่ง
 
ให้เ
G 
ฮาเกิดมาฮ่
C 
วมซาติ

 
อยากเอิ้นเจ้าว่าที่
F 
รัก
 
แต่ยังติด
G 
ขัดหม่องเฮาบ่ทันได้เป็น
Am 
แฟนกัน
 
สายแนนความฮักอ้าย
Dm 
นั้น
 
จักสิ
G 
ฮอดน้
Em 
อง 
 
บ่
Am 
น้อ..

 
อย่าให้คิดต่อหลาย
Am 
เด้อ
 
ใจมันเ
G 
พ้อแล่นหา
Am 
แต่เจ้า
 
สี่ห้องหัวใจของ
Dm 
สาว
 
คั่นบ่มีไ
G 
ผอ้ายขอจอ
C 
งเด้อ

 
บ่เป็นอันกินอันน
F 
อน
 
ใจฮำ
G 
ฮี ฮำฮอน หา
Am 
เธอ
 
อย่าให้อ้ายรอจนเ
G 
ก้อ
 
ฮู้แหน่
Em 
เด้อ 
 
ว่าฮัก
Am 
เจ้าหลาย

 
สิขอถามเจ้าแปนแ
F 
ปน
 
เอาบ่แ
G 
ฟนอ้ายสิเป็น
Am 
ให้
 
โตน้องสิว่าจั่ง
C 
ได๋
 
สิตก
G 
ลงปลงใจ
Am 
บ้อหล่า
 
หมดทั้งชีวิตของอ้
C 
าย
 
พร้อมยกให้เ
G 
จ้าผู้เดียว
Am 
แก้วตา
 
อยากบอกให้เจ้าฮู้
G 
ว่า
 
อ้าย
Em 
ฮักเจ้าเบิ่ด
Am 
หัวใจ

INSTRU | F G | Am | F G | Am |
INSTRU | C G | Am | G Em | Am |

 
สิขอถามเจ้าแปนแ
F 
ปน
 
เอาบ่แ
G 
ฟนอ้ายสิเป็น
Am 
ให้
 
โตน้องสิว่าจั่ง
C 
ได๋
 
สิตก
G 
ลงปลงใจ
Am 
บ้อหล่า
 
หมดทั้งชีวิตของอ้
C 
าย
 
พร้อมยกให้เ
G 
จ้าผู้เดียว
Am 
แก้วตา
 
อยากบอกให้เจ้าฮู้
G 
ว่า
 
อ้าย
Em 
ฮักเจ้าเบิ่ด
Am 
หัวใจ

 
สิขอถามเจ้าแปนแปน
 
 
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้
 
 
โตน้องสิว่าจั่งได๋
 
 
สิตกลงปลงใจบ้อหล่า
 
 
หมดทั้งชีวิตของอ้
C 
าย
 
พร้อมยกให้เ
G 
จ้าผู้เดียว
Am 
แก้วตา
 
อยากบอกให้เจ้าฮู้
G 
ว่า
 
อ้าย
Em 
ฮักเจ้าเบิ่ด
Am 
หัวใจ

 
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็น
F 
ให้..
 
หากเจ้ามีใ
G 
จ..บอกอ้
Em 
ายแหน่เดอ
Am 
เด้อนาง

OUTRO | F G | Am |
OUTRO | F G | Am | Am |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เอาบ่แฟน สิเป็นให้


สิขอถามเจ้าแปนแปน
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้

( ดนตรี )

ฟ้าเพิ่นส่งมาให้พ้อ
คนนี้ล่ะน้อที่อ้ายฮักแฮง
พอปานสวรรค์ปั้นแต่ง
ให้เฮาเกิดมาฮ่วมซาติ

อยากเอิ้นเจ้าว่าที่รัก
แต่ยังติดขัดหม่องเฮาบ่ทันได้เป็นแฟนกัน
สายแนนความฮักอ้ายนั้น
จักสิฮอดน้อง บ่น้อ..

อย่าให้คิดต่อหลายเด้อ
ใจมันเพ้อแล่นหาแต่เจ้า
สี่ห้องหัวใจของสาว
คั่นบ่มีไผอ้ายขอจองเด้อ

บ่เป็นอันกินอันนอน
ใจฮำฮี ฮำฮอน หาเธอ
อย่าให้อ้ายรอจนเก้อ
ฮู้แหน่เด้อ ว่าฮักเจ้าหลาย

สิขอถามเจ้าแปนแปน
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้
โตน้องสิว่าจั่งได๋
สิตกลงปลงใจบ้อหล่า
หมดทั้งชีวิตของอ้าย
พร้อมยกให้เจ้าผู้เดียวแก้วตา
อยากบอกให้เจ้าฮู้ว่า
อ้ายฮักเจ้าเบิ่ดหัวใจ

( ดนตรี )

สิขอถามเจ้าแปนแปน
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้
โตน้องสิว่าจั่งได๋
สิตกลงปลงใจบ้อหล่า
หมดทั้งชีวิตของอ้าย
พร้อมยกให้เจ้าผู้เดียวแก้วตา
อยากบอกให้เจ้าฮู้ว่า
อ้ายฮักเจ้าเบิ่ดหัวใจ

สิขอถามเจ้าแปนแปน
เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้
โตน้องสิว่าจั่งได๋
สิตกลงปลงใจบ้อหล่า
หมดทั้งชีวิตของอ้าย
พร้อมยกให้เจ้าผู้เดียวแก้วตา
อยากบอกให้เจ้าฮู้ว่า
อ้ายฮักเจ้าเบิ่ดหัวใจ

เอาบ่แฟนอ้ายสิเป็นให้..
หากเจ้ามีใจ..บอกอ้ายแหน่เดอ
เด้อนาง..

มิวสิควิดีโอ เอาบ่แฟน สิเป็นให้ วัฒน์ ศิวดล

เพลง : เอาบ่แฟน สิเป็นให้ (คอร์ด)
ศิลปิน : วัฒน์ ศิวดล
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต๊ะ มิสเตอร์แคน
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ค่ายเพลง : ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ด
คอร์ดเพลง เอาบ่แฟน สิเป็นให้ วัฒน์ ศิวดล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend