คอร์ดเพลง อ้ายมักโตหลาย – น้ำแข็งไส feat.แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : อ้ายมักโตหลาย น้ำแข็งไส feat.แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง อ้ายมักโตหลาย - น้ำแข็งไส feat.แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

คอร์ดทั้งหมด : A, Bm, C#m, D, E, F#m


INTRO | G | Bm | Am | D |
INTRO | C | Bm | Am D | G |
INTRO | C | Bm Em | Am D | G D |

 
บ่แ
G 
ม่นคนเกิดในเมือง 
 
อยู่
Bm 
นำแต่ไฮ่แต่นา
 
เกี่ยว
Am 
ข้าวรับจ้างไถนา 
 
หวัง
D 
ว่าสิมีเงินเรียน

 
ต้อง
G 
ทนบ้านเฮามันจน 
 
บ่ได้
Bm 
เกิดมารวยคือไผ
 
สิ
Am 
สอบชิงทุนให้ได้ 
 
อยาก
D 
มีอนาคตดี

 
พอแต่เ
C 
ข้ามาเรียนในเ
D 
มือง
 
ผู้
Bm 
คนมาหน้าหลา
Em 
ยตา
 
เฮา
Am 
ผัดเด๋อเด๋อ 
 
ด๋า
D 
ด๋า 
 
บ่ฮู้จั
G 
กไผ
 
ดีแ
C 
หน่กะคือความห
D 
ล่อ
 
แถม
Bm 
ยังสอบชิงทุ
Em 
นได้
 
ตั้ง
C 
ใจสิเก่งกว่า
D 
ไผ 
 
แต่ใจต้องยอ
G 
มให้เธอ

 
ผมยา
C 
วๆ 
 
ขาเรี
D 
ยวๆ 
 
โอ้ย
Bm 
จังคือตาแพ
Em 
งเนาะ
 
เจ้า
Am 
นั้นสิว่าหยั่
C 
งบ่ 
 
คั่นอ้
D 
ายอยากบอกฮักเจ้า

 
อ้ายมักโตหล
C 
ายๆ 
 
อ้ายมักเจ้าย
D 
าหยี
 
อยากกอดสั
Am 
กที
 
อยากหอมแฮ
D 
งๆ 
 
ถ้าได้คว
G 
งแขน
 
อยากจะเดินจั
C 
บมือ
 
ประกาศให้โลกรั
Bm 
บรู้ว่านี่คื
Em 
อแฟน
 
มา
Am 
ลองคบอ้ายบ่ 
 
มักเ
D 
จ้าคักฮู้บ่
 
โอ้ยอ้ายฮั
G 
กเจ้า.. 
 
 
D 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ผมยา
C 
วๆ 
 
ขาเรี
D 
ยวๆ 
 
โอ้ย
Bm 
จังคือตาแพ
Em 
งเนาะ
 
เจ้า
Am 
นั้นสิว่าหยั่
C 
งบ่ 
 
คั่นอ้
D 
ายอยากบอกฮักเจ้า

 
อ้ายมักโตหล
C 
ายๆ 
 
อ้ายมักเจ้าย
D 
าหยี
 
อยากกอดสั
Am 
กที
 
อยากหอมแฮ
D 
งๆ 
 
ถ้าได้คว
G 
งแขน
 
อยากจะเดินจั
C 
บมือ
 
ประกาศให้โลกรั
Bm 
บรู้ว่านี่คื
Em 
อแฟน
 
มา
Am 
ลองคบอ้ายบ่ 
 
มักเ
D 
จ้าคักฮู้บ่ 
 
 
E 

 
อ้ายมักโตหล
D 
ายๆ 
 
อ้ายมักเจ้าย
C#m 
าหยี
 
อยากกอดสั
Bm 
กที
 
อยากหอมแฮ
E 
งๆ 
 
ถ้าได้คว
A 
งแขน
 
อยากจะเดินจั
D 
บมือ
 
ประกาศให้โลกรั
C#m 
บรู้ว่านี่คื
F#m 
อแฟน
 
มาลอ
Bm 
งคบอ้ายบ่ 
 
มักเ
E 
จ้าคักฮู้บ่..

 
อ้ายมักโตหล
D 
ายๆ 
 
อ้ายมักเจ้าย
C#m 
าหยี
 
อยากกอดสั
Bm 
กที
 
อยากหอมแฮ
E 
งๆ 
 
ถ้าได้คว
A 
งแขน
 
อยากจะเดินจั
D 
บมือ
 
ประกาศให้โลกรั
C#m 
บรู้ว่านี่คื
F#m 
อแฟน
 
มาลอ
Bm 
งคบอ้ายบ่ 
 
มักเ
E 
จ้าคักฮู้บ่
 
โอ้ยอ้ายฮั
A 
กเจ้า.. 
 
 
E 

OUTRO | D | C#m | Bm Em | A |
OUTRO | D | C#m  F#m | Bm | Em | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายมักโตหลาย


บ่แม่นคนเกิดในเมือง อยู่นำแต่ไฮ่แต่นา
เกี่ยวข้าวรับจ้างไถนา หวังว่าสิมีเงินเรียน

ต้องทนบ้านเฮามันจน บ่ได้เกิดมารวยคือไผ
สิสอบชิงทุนให้ได้ อยากมีอนาคตดี

พอแต่เข้ามาเรียนในเมือง
ผู้คนมาหน้าหลายตา
เฮาผัดเด๋อเด๋อ ด๋าด๋า บ่ฮู้จักไผ
ดีแหน่กะคือความหล่อ
แถมยังสอบชิงทุนได้
ตั้งใจสิเก่งกว่าไผ แต่ใจต้องยอมให้เธอ

ผมยาวๆ ขาเรียวๆ โอ้ยจังคือตาแพงเนาะ
เจ้านั้นสิว่าหยั่งบ่ คั่นอ้ายอยากบอกฮักเจ้า

อ้ายมักโตหลายๆ อ้ายมักเจ้ายาหยี
อยากกอดสักที
อยากหอมแฮงๆ ถ้าได้ควงแขน
อยากจะเดินจับมือ
ประกาศให้โลกรับรู้ว่านี่คือแฟน
มาลองคบอ้ายบ่ มักเจ้าคักฮู้บ่
โอ้ยอ้ายฮักเจ้า..

( ดนตรี )

ผมยาวๆ ขาเรียวๆ โอ้ยจังคือตาแพงเนาะ
เจ้านั้นสิว่าหยั่งบ่ คั่นอ้ายอยากบอกฮักเจ้า

อ้ายมักโตหลายๆ อ้ายมักเจ้ายาหยี
อยากกอดสักที
อยากหอมแฮงๆ ถ้าได้ควงแขน
อยากจะเดินจับมือ
ประกาศให้โลกรับรู้ว่านี่คือแฟน
มาลองคบอ้ายบ่ มักเจ้าคักฮู้บ่

อ้ายมักโตหลายๆ อ้ายมักเจ้ายาหยี
อยากกอดสักที
อยากหอมแฮงๆ ถ้าได้ควงแขน
อยากจะเดินจับมือ
ประกาศให้โลกรับรู้ว่านี่คือแฟน
มาลองคบอ้ายบ่ มักเจ้าคักฮู้บ่..

อ้ายมักโตหลายๆ อ้ายมักเจ้ายาหยี
อยากกอดสักที
อยากหอมแฮงๆ ถ้าได้ควงแขน
อยากจะเดินจับมือ
ประกาศให้โลกรับรู้ว่านี่คือแฟน
มาลองคบอ้ายบ่ มักเจ้าคักฮู้บ่
โอ้ยอ้ายฮักเจ้า..

มิวสิควิดีโอ อ้ายมักโตหลาย น้ำแข็งไส feat.แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง อ้ายมักโตหลาย
ศิลปิน : น้ำแข็งไส feat.แจ๋ม พลอยไพลิน
คำร้อง/ทำนอง : ONUTZ
เรียบเรียง : DL Studio
Contact for Work / ติดต่องาน
(+66) 8-9333-666‬8 / (+66) 8-339-4573
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend